Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystanie z programu Skype dla firm razem z klawiaturą, Narratorem i wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows umożliwia prowadzenie konwersacji audio i wideo, wymianę wiadomości błyskawicznych i prowadzenie spotkań z innymi osobami.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Uruchamianie Skype‘a dla firm

Aby uruchomić program Skype dla firm, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpisz Skype dla firm, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • W zaproszeniu na spotkanie wybierz link Dołącz do spotkania na Skypie.

 • Uruchom system Windows (jeśli zaznaczono pole wyboru Automatycznie uruchom aplikację podczas logowania do systemu Windows na karcie Osobiste w oknie dialogowym Opcje).

Uwaga : Zaloguj się przy użyciu poświadczeń twojej organizacji (nie używaj swojej nazwy programu Skype ani konta Microsoft).

Automatyczne uruchamianie Skype‘a podczas uruchamiania systemu Windows

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Opcje, naciśnij Alt+T, a następnie klawisz O. Usłyszysz słowo „Ogólne”.

 2. Naciśnij klawisz P. Usłyszysz słowo „Osobiste”.

 3. Naciśnij Alt+U. Usłyszysz słowa „Automatycznie uruchom aplikację podczas logowania do systemu Windows”.

 4. Naciskaj spację, aż usłyszysz słowo „Zaznaczone”.

 5. Naciśnij Enter. Okno dialogowe Opcje zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony do pola wyszukiwania w głównym oknie.

Zmienianie statusu

Podczas uruchamiania programu Skype dla firm niektóre czytniki zawartości ekranu odczytują twoją nazwę, dostępność, lokalizację i notatkę osobistą, która jest wyświetlana u góry głównego okna i jest widoczna dla innych użytkowników programu Skype.

Aby zmienić wyświetlane informacje lub zdjęcie, naciskaj klawisze Shift+Tab, dopóki nie usłyszysz nazwy odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Poznawanie interfejsu użytkownika programu Skype dla firm

Po otwarciu lub odświeżeniu okna programu Skype dla firm fokus jest przenoszony do pola wyszukiwania, aby umożliwić szybkie znalezienie kontaktu z listy Kontakty (Ctrl+1) lub organizacji.

Pod polem wyszukiwania w głównym oknie jest wyświetlana karta Kontakty zawierająca twoją listę kontaktów. Aby rozpocząć konwersację, wybierz kontakt, a następnie wybierz sposób komunikacji — Wyślij wiadomość błyskawiczną, Zadzwoń lub Rozpocznij połączenie wideo. W przypadku innych widoków przejdź do karty Konwersacje (Ctrl+3) lub Spotkania (Ctrl+5). Użytkownicy niektórych kont mogą korzystać z dwóch dodatkowych kart — Pokoje rozmów (Ctrl+2) i Telefon (Ctrl+4).

Dostępnych jest wiele skrótów klawiaturowych dla określonych zadań. Zobacz Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm.

Pokazywanie ukrytego paska menu

Główne okno zawiera ukryty pasek menu zawierający cztery menu: Plik (Alt+F), Rozpocznij spotkanie teraz (Alt+M), Narzędzia (Alt+T) i Pomoc (Alt+H). Ten pasek menu może być odczytywany przez czytniki zawartości ekranu po naciśnięciu skrótu dla dowolnego menu. Aby na przykład wyświetlić pasek menu i otworzyć menu Plik, naciśnij klawisze Alt+F.

Możesz też przejść do przycisku Pokaż menu za pomocą Tab, nacisnąć spację i wybrać pozycję Pokaż pasek menu (S).

Praca z czytnikami zawartości ekranu

 • Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu JAWS i masz dźwięk Dolby w głośnikach komputera, po dołączeniu do rozmowy lub spotkania programu Skype dla firm głośność komunikatów wypowiadanych przez program JAWS może nagle się obniżyć. Aby znaleźć obejście tego problemu, zobacz Ułatwienia dostępu w Skypie dla firm.

 • Jeśli korzystasz z Narratora, po dołączeniu do rozmowy lub spotkania głośność może nagle się obniżyć. Aby znaleźć obejście tego problemu, zobacz Ułatwienia dostępu w Skypie dla firm.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Używając programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz rozpoczynać rozmowy głosowe i wideo, wymieniać wiadomości na czacie i spotykać się z innymi osobami.

Uwagi : 

W tym temacie

Otwieranie Skype‘a dla firm i logowanie się

 1. Aby przejść do listy Aplikacje, w programie Finder naciśnij Shift+Command+A.

 2. Naciśnij klawisz S, aby od razu przejść do aplikacji, których nazwy rozpoczynają się na literę „S”, a następnie naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz słowa „Aplikacja Skype dla firm”.

 3. Aby otworzyć program Skype dla firm dla komputerów Mac, naciśnij klawisz Command+Strzałka w dół.

 4. Wpisz swój adres e-mail. Naciśnij Tab, wpisz hasło, a następnie naciśnij Enter. Usłyszysz słowa „Otwarte okno Skype‘a dla firm. Grupa nawigacji głównej”.

 5. Aby się zalogować lub wylogować, naciśnij Command+G.

  Porada : Wpisując poświadczenia w celu zalogowania, naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Zapamiętaj moje hasło, niezaznaczone, pole wyboru”. Aby zaznaczyć pole wyboru Zapamiętaj moje hasło, naciśnij Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz słowa „Zaznacz Zapamiętaj moje hasło”. Gdy następnym razem otworzysz Skype‘a, po prostu naciśnij Enter, aby zalogować się na swoje konto.

Poznawanie interfejsu użytkownika Skype‘a dla firm

Po uruchomieniu programu Skype dla firm dla komputerów Mac fokus znajduje się na grupie nawigacji głównej. Aby ją przeglądać, naciśnij Control+Tab. Aby wybrać opcję w grupie nawigacji głównej, naciśnij spację. Grupa nawigacji głównej zawiera następujące karty:

 • Mój profil: umożliwia zmianę stanu dostępności

 • Rozmowy: zawiera listę zarejestrowanych rozmów

 • Spotkania: zawiera listę zaplanowanych spotkań

 • Połączenia: zawiera listę połączeń

 • Kontakty: zawiera pole wyszukiwania Wyszukaj kontakty oraz listę dodanych kontaktów wyświetlaną poniżej

Aby wrócić do grupy nawigacji głównej, włącz funkcję Szybkiej nawigacji, a następnie naciskaj strzałkę w prawo lub strzałkę w lewo, aż usłyszysz słowa „Grupa nawigacji głównej”. Aby przejść do grupy nawigacji głównej, upewnij się, że nie jest wyświetlana tabela. W celu zamknięcia tabeli, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę. Do interakcji z elementami grupy nawigacji głównej służy Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół.

Uwaga : Na potrzeby opisu interakcji z elementami grupy nawigacji głównej w tym temacie założono, że funkcja Szybkiej nawigacji została wyłączona.

Menu i polecenia programu Skype dla firm dla komputerów Mac są dostępne również w menu aplikacji. Znajduje się ono na pasku menu. Aby przejść do paska menu, naciśnij Fn+Control+F2. Użyj strzałki w prawo, aby przechodzić między menu: Skype dla firm, Plik, Edycja, Kontakty, Konwersacje, Okno i Pomoc. Aby otworzyć menu, naciśnij strzałkę w dół. Do przechodzenia między pozycjami menu służą strzałka w górę i strzałka w dół. Aby wybrać polecenie, naciśnij spację.

Praca z czytnikiem zawartości ekranu VoiceOver

W programie Skype dla firm dla komputerów Mac można używać funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu na komputerach Mac. Czytnik zawartości ekranu konwertuje tekst na mowę i odczytuje na głos nie tylko samą zawartość, ale również polecenia, lokalizacje, listy i przyciski.

Poniżej przedstawiono uwagi na temat pracy z funkcją VoiceOver.

 • Aby włączyć lub wyłączyć funkcję VoiceOver na komputerze Mac, naciśnij Command+F5.

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

Wykonywanie zadań przy użyciu programu Skype i czytnika zawartości ekranu

Poniżej przedstawiono kilka prostych zadań ułatwiających rozpoczęcie korzystania z czytnika zawartości ekranu:

Zmienianie statusu dostępności

 1. Aby rozpocząć interakcję z elementami grupy nawigacji głównej, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Usłyszysz słowa „Przycisk Mój profil”. Następnie naciśnij dwukrotnie spację. Usłyszysz słowa „Menu. 7 pozycji”.

 2. Naciskaj strzałkę w górę lub strzałkę w dół, aby przejść do statusu, który ma być wyświetlany w twoim profilu: Dostępny, Zajęty, Nie przeszkadzać, Zaraz wracam, Poza pracą lub Wyświetlaj jako Z dala od komputera.

 3. Aby wybrać status, naciśnij spację. Aby wrócić do strony Mój profil w grupie nawigacji głównej, naciśnij Esc.

Nawiązywanie połączenia

 1. Aby rozpocząć interakcję z elementami grupy nawigacji głównej, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Następnie naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Kontakty”.

 2. Aby przejść do listy kontaktów, naciśnij spację, a następnie naciśnij dwukrotnie Tab. Usłyszysz słowa „Tabela Kontakty”.

 3. Aby przechodzić między kontaktami, naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, do której chcesz zadzwonić. W razie potrzeby naciśnij strzałkę w prawo w celu rozwinięcia grupy kontaktów.

 4. Aby rozpocząć rozmowę z wybranym kontaktem, naciśnij Shift+Command+R.

 5. Podczas rozmowy możesz używać kilku skrótów klawiaturowych:

  • Aby włączyć lub wyłączyć rozmowę wideo, naciśnij Shift+Command+V.

  • Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij Shift+Command+M.

  • Aby zakończyć rozmowę, naciśnij Shift+Command+E.

Rozmawianie za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. Aby rozpocząć interakcję z elementami grupy nawigacji głównej, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Następnie naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Kontakty”.

 2. Aby przejść do listy kontaktów, naciśnij spację, a następnie naciśnij dwukrotnie Tab. Usłyszysz słowa „Tabela Kontakty”.

 3. Aby przechodzić między kontaktami, naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, z którą chcesz rozmawiać za pomocą wiadomości błyskawicznych. W razie potrzeby naciśnij strzałkę w prawo w celu rozwinięcia grupy kontaktów.

 4. Naciśnij spację, a następnie naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Czat”.

 5. Aby rozpocząć rozmowę, naciśnij Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz słowa „Jesteś obecnie w obszarze tekstu”.

 6. Wpisz wiadomość. Aby ją wysłać, naciśnij Enter.

Zobacz też

Dodawanie osób do listy kontaktów w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×