Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w prezentacji programu PowerPoint

Potrzebujesz pomocy w korzystaniu z programu PowerPoint 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu? Przy użyciu skrótów klawiaturowych możesz przełączać między poszczególnymi widokami programu PowerPoint, aby tworzyć, edytować i przedstawiać swoje prezentacje.

Czytniki zawartości ekranu różnią się pod względem sposobu obsługi zawartości slajdów, ilości odczytywanej zawartości i nazywania elementów w oknie programu PowerPoint. W tym temacie przedstawiono porady ułatwiające nawigację.

W tym temacie

Wprowadzenie

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku normalnym

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

Używanie określonych czytników zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Wprowadzenie

Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint fokus jest umieszczony na pierwszym slajdzie prezentacji. Slajdy są otwierane w widoku normalnym, w którym możesz je edytować. W czytniku zawartości ekranu JAWS usłyszysz frazę „Obszar slajdu”. W Narratorze usłyszysz frazę „Widok edycji”.

Po każdym naciśnięciu klawisza F6 fokus zostanie przeniesiony do następnego obszaru w oknie programu PowerPoint w następującej kolejności:

 1. Pasek stanu i przyciski powiększenia. Aby przechodzić między przyciskami paska stanu, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 2. Wstążka. Gdy fokus jest umieszczony na wstążce, możesz użyć klawiszy strzałek, aby przechodzić między kartami, i naciskać klawisz Tab, aby przechodzić do poleceń na wstążce.

  Gdy fokus znajduje się na slajdzie, możesz otworzyć kartę na wstążce: naciśnij klawisz Alt i klawisz dostępu karty:

  • H (Narzędzia główne)

  • I (Wstawianie)

  • G (Projektowanie)

  • K (Przejścia)

  • A (Animacje)

  • S (Pokaz slajdów)

  • R (Recenzja)

  • W (Widok).

  W zależności od typu obiektu z fokusem, wstążka może zawierać karty Narzędzia obrazów, Narzędzia tabel, Narzędzia wykresów, Narzędzia audio i Narzędzia wideo.

 3. Okienko notatek. Aby dodać notatki prelegenta do slajdu, wpisz tekst w okienku notatek.

  • Aby zamknąć lub ponownie otworzyć okienko notatek, naciśnij klawisze Alt + W, P, a następnie klawisz N

  . Pasek stanu zawiera również skrót Notatki, który pozwala otwierać i zamykać okienko notatek.

 4. Okienko miniatur. Aby przechodzić między wszystkimi slajdami w prezentacji w okienku miniatur, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Większość czytników zawartości ekranu identyfikuje slajdy na podstawie ich tytułu i numeru.

  • Aby przejść z obrazu miniatury do slajdu w celu edytowania jego zawartości, naciśnij klawisz F6.

Aby przenosić fokus między tymi obszarami w odwrotnym kierunku, naciskaj klawisze Shift+F6.

Uwaga :  Podczas pracy nad slajdami mogą zostać otwarte inne okienka zadań. Może to spowodować trudności z używaniem tych funkcji. Naciskaj klawisz F6, aby przechodzić również między tymi okienkami. Czytniki zawartości ekranu mogą je identyfikować na podstawie przycisku lub elementu z fokusem, a nie za pomocą nazwy okienka.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku normalnym

Gdy fokus znajduje się na slajdzie w widoku normalnym, możesz edytować ten slajd i uzyskać więcej informacji o jego zawartości. W widoku normalnym jest otwarte okienko miniatur, obszar edytowania slajdu i okienko notatek.

 • Aby wyświetlić widok normalny, naciśnij klawisze Alt+W, L.

Czytanie tytułów slajdów

Gdy fokus znajduje się w okienku miniatur, czytniki zawartości ekranu odczytują tytuły slajdów podczas przechodzenia między tymi slajdami. Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Porada : Czasami czytnik zawartości ekranu traci fokus i nie odczytuje tytułu slajdu. W takim przypadku naciśnij klawisze Alt+Tab dwa razy, aby spróbować przenieść fokus poza okno programu PowerPoint, a następnie z powrotem na miniatury.

Odczytywanie zawartości symbolów zastępczych

Gdy fokus jest umieszczony na slajdzie w widoku normalnym, używaj poniższych skrótów klawiaturowych dla symboli zastępczych:

 • Aby przejść z jednego symbolu zastępczego do następnego, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

  Czytniki zawartości ekranu identyfikują typ symbolu zastępczego. Jeśli na przykład symbol zastępczy zawiera tekst lub tekst alternatywny, czytnik wypowiada czytany tekst. Jeśli symbol zastępczy zawiera multimedia, czytnik identyfikuje typ multimediów. W czytniku JAWS klip wideo bez tekstu alternatywnego jest identyfikowany jako multimedia. (W Narratorze tekst jest odczytywany tylko wtedy, gdy jest zaznaczony).

 • Aby umieścić punkt wstawiania w symbolu zastępczym i odczytać lub edytować jego tekst, naciśnij klawisz F2. Aby przywrócić fokus na symbolu zastępczym, naciśnij klawisz F2.

 • Aby usłyszeć, jak czytnik zawartości ekranu opisuje formatowanie tekstu, na przykład kolor tła oraz kolor, rozmiar i styl czcionki, przejdź klawiszem Tab do symbolu zastępczego i użyj skrótu swojego czytnika zawartości ekranu. W czytniku JAWS naciśnij klawisze Insert+F.

Czytanie tabel

Gdy fokus znajduje się na slajdzie w widoku normalnym, używaj poniższych skrótów klawiaturowych dla tabel:

 • Aby przejść do tabeli, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Czytniki zawartości ekranu odczytują nagłówki kolumn, a następnie zawartość komórek. (W Narratorze nagłówki tabeli i komórki są odczytywane tylko wtedy, gdy są zaznaczone).

 • Aby umieścić punkt wstawiania w komórce, naciśnij klawisz F2. Następnie naciśnij klawisz Tab lub użyj klawiszy strzałek, aby przejść do poszczególnych komórek.

 • Aby przywrócić fokus na symbolu zastępczym tabeli, naciśnij klawisz F2.

Odczytywanie wykresów

Czytniki zawartości ekranu odczytują wykresy jako obrazy, w tym nazwę wykresu i jego etykietkę narzędzia, ale nie udostępniają żadnych innych szczegółów.

Odczytywanie obiektów na liście

Okienko zaznaczenia zawiera listę wszystkich obiektów na slajdzie w kolejności ich utworzenia. W okienku zaznaczenia możesz używać następujących skrótów klawiaturowych:

 • Aby otworzyć okienko zaznaczenia, naciśnij klawisze Alt+H, G, a następnie klawisz P. Czytniki zawartości ekranu identyfikują obiekt z fokusem — obiekt zaznaczony na bieżącym slajdzie lub przycisk w okienku zaznaczenia, na przykład przycisk Pokaż wszystko.

 • Aby przechodzić do poszczególnych obiektów lub je zaznaczać, używaj klawiszy strzałek. Obiekt jest zaznaczony na slajdzie, a także w okienku zaznaczenia.

 • Aby przenieść fokus z obszaru slajdu na okienko zaznaczenia, naciśnij klawisz F6.

 • Aby zamknąć okienko zaznaczenia, naciśnij klawisze Alt+H, G, a następnie klawisz P.

Uwaga : W trybie pokazu slajdów czytniki zawartości ekranu odczytują obiekty w kolejności od dołu do góry. Aby zmienić tę kolejność, w okienku zaznaczenia użyj przycisków Przesuń do przodu i Przesuń do tyłu.

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

Oprócz widoku normalnego program PowerPoint udostępnia kilka innych widoków do pracy ze slajdami. Poszczególne widoki oferują unikatowe funkcje. Szczególnie przydatne są poniższe widoki:

 • Konspekt. Udostępnia widok samego tekstu zawartości slajdów. Aby otworzyć widok konspektu, naciśnij klawisze Alt+W, P, a następnie klawisz O. Aby przełączać się między miniaturami i konspektem w widoku normalnym, naciskaj klawisze Ctrl+Shift+Tab. Usłyszysz frazy „Karta Konspekt” i „Karta Miniatury”.

  Uwaga : Narrator czasami nie anonsuje widoku konspektu po naciśnięciu klawiszy Alt+W, P, O.

 • Sortowanie slajdów. W tym widoku są wyświetlane wszystkie slajdy w kolejności poziomej w wierszach, co umożliwia ich łatwe wycinanie, kopiowanie, wklejanie, a także zmienianie ich kolejności. Czytniki zawartości ekranu identyfikują slajdy na podstawie ich numeru i tytułu. Aby otworzyć widok Sortowanie slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, I. Aby powrócić do widoku normalnego, naciśnij klawisze Alt+W, L.

 • Do czytania. Ten widok umożliwia przeglądanie prezentacji podobnie jak w widoku Pokaz slajdów, ale nie na pełnym ekranie. Aby otworzyć widok do czytania, naciśnij klawisze Alt+W, D. Aby powrócić do poprzedniego widoku, naciśnij klawisz Esc.

 • Wzorzec slajdów. Ten widok umożliwia wprowadzanie zmian projektowych, które są stosowane do wszystkich slajdów. Aby otworzyć widok wzorca slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, M. Do wstążki, między kartami Plik i Narzędzia główne, zostanie dodana karta Wzorzec slajdów (Alt+M). Aby zamknąć widok wzorca slajdów, naciśnij klawisze Alt+M, C.

 • Pokaz slajdów. Umożliwia wyświetlanie slajdów na pełnym ekranie. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz N, spację lub klawisz Page Down. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz P, Backspace lub Page Up. Aby zakończyć, naciśnij klawisz Esc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji.

Używanie określonych czytników zawartości ekranu

Program PowerPoint współdziała z popularnym czytnikiem zawartości ekranu JAWS. Współdziała również z czytnikiem Window-Eyes i Narratorem, czyli czytnikiem dołączonym do systemu Windows.

W poniższych sekcjach podano porady dotyczące używania tych czytników zawartości ekranu razem z programem PowerPoint.

JAWS

Czytnik JAWS oferuje pomoc szczególnie podczas pracy w programie PowerPoint. W oknie czytnika JAWS naciśnij klawisz F1. W polu wyszukiwania wpisz tekst PowerPoint.

Czytnik JAWS odczytuje komentarze po umieszczeniu punktu wstawiania w tekście komentarza. Czytnik JAWS nie potrafi odczytywać zawartości wykresów i grafik SmartArt ani odróżnić zawartości wideo od zawartości audio na slajdzie.

Czytnik JAWS nie identyfikuje wszystkich widoków edytowania slajdów według nazwy. Na przykład po przeniesieniu fokusu na widok sortowania slajdów lub na stronę Notatki czytnik JAWS wypowiada frazę „Opuszczanie menu”. Jeśli po przejściu do widoku konspektu czytnik JAWS wypowie frazę „Pusty” zamiast tytułu i numeru slajdu, spróbuj przenieść fokus na inne okno, a następnie z powrotem w programie PowerPoint naciśnij klawisze Alt+Tab dwa razy.

Jeśli chcesz wyłączyć kursor wirtualny, naciśnij klawisze Insert+Z.

Window-Eyes

Aby odczytać slajdy w widoku pokazu slajdów, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+A w celu włączenia trybu przeglądania. Aby odczytać całą zawartość na slajdzie, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+R.

Aby wyłączyć tryb przeglądania, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+A.

Narrator

W przypadku wielu typów obiektów Narrator opisuje typ obiektu i tekst alternatywny, jeśli jest dostępny.

Narrator nie opisuje formatowania tekstu, animacji ani przejść. Nie odczytuje komentarzy, wykresów, nagłówków ani stopek.

Narrator odczytuje tylko tytuły slajdów w widoku do czytania. Narrator nie odczytuje zawartości slajdów w widoku pokazu slajdów.

Gdy fokus jest umieszczony w okienku miniatur, usłyszysz numer slajdu i słowo „Obraz”. Gdy fokus znajduje się na slajdzie, usłyszysz słowo „Slajd” i numer slajdu.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Więcej informacji

Tworzenie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×