Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Przy użyciu programu Access 2016 możesz tworzyć bazy danych dla komputerów stacjonarnych, które współdziałają z programem Narrator, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows oraz z czytnikami innych firm, na przykład JAWS (Job Access with Speech).

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o czytnikach zawartości ekranu, odwiedź stronę dotyczącą czytników zawartości ekranu w witrynie organizacji American Foundation for the Blind. Znajdziesz tam listę obejmującą wiele z nich, w tym popularny czytnik JAWS.

W tym temacie

Uruchamianie programu Access

  1. Aby uruchomić program Access 2016, naciśnij klawisz logo systemu Windows. Usłyszysz komunikat „Pole wyszukiwania, edytuj”.

  2. Wpisz frazę Access 2016. Usłyszysz komunikat „Access 2016, aplikacja klasyczna”.

  3. Naciśnij klawisz Enter. Kiedy aplikacja zostanie otwarta:

    • W Narratorze usłyszysz słowa „Okienko klasyczne”.

    • W czytniku zawartości ekranu JAWS usłyszysz komunikat „Widok Backstage”.

Praca z czytnikami zawartości ekranu

Aplikacje czytników zawartości ekranu umożliwiają osobom niewidomym lub niedowidzącym odsłuchanie informacji dźwiękowych dotyczących elementów interfejsu użytkownika. Podobnie jak w innych produktach firmy Microsoft, elementy interfejsu użytkownika aplikacji Access obejmują nazwy zrozumiałe dla czytników zawartości ekranu (nazwy z ułatwieniami dostępu).

Gdy korzysta się z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Access, wszystkie nazwy z ułatwieniami dostępu są odczytywane na głos (razem z innymi istotnymi informacjami), a fokus czytnika jest przenoszony na kolejny element używanego interfejsu użytkownika aplikacji Access.

Na przykład wybranie karty Pola na wstążce w aplikacji Access powoduje umieszczenie fokusu czytnika zawartości ekranu na tej karcie i odtworzenie komunikatu „Karta Pola”. Po wybraniu przycisku Widok na karcie Pola słychać komunikat „Przycisk Widok”.

Narrator

Aby włączyć lub wyłączyć program Narrator, naciśnij jednocześnie klawisze Enter i logo systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Narrator, zobacz Słuchanie tekstu czytanego na głos przez Narratora.

JAWS

Więcej informacji na temat czytnika JAWS można znaleźć w dokumentacji czytnika zawartości ekranu JAWS.

Typowe zadania

Aby dowiedzieć się, jak wykonywać zadania przy użyciu czytników zawartości ekranu w programie Access, zobacz:

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji ułatwiających oglądanie i słuchanie zawartości oraz używanie komputera, odwiedź stronę Ułatwienia dostępu w produktach firmy Microsoft.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×