Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10

Za pomocą czytnika zawartości ekranu można tworzyć, przeglądać i edytować dokumenty w aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10. Aplikacja Word Mobile współdziała Narratorem — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows, a także z czytnikami zawartości ekranu innych firm, takimi jak czytnik JAWS (Job Access with Speech).

W tym temacie

Uruchamianie aplikacji Word Mobile

  1. Aby uruchomić aplikację Word Mobile, na klawiaturze naciśnij klawisz z logo systemu Windows. Usłyszysz komunikat „Pole wyszukiwania, edytuj”.

  2. Wpisz ciąg Word Mobile. Usłyszysz frazę „Word Mobile, Zaufana aplikacja z witryny Microsoft Store”.

  3. Naciśnij klawisz Enter. Po otwarciu aplikacji usłyszysz słowa „Word Mobile”.

Uwaga : Aby dowiedzieć się, jak nawigować w aplikacji Word Mobile za pomocą klawiatury, zobacz Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu.

Praca z czytnikami zawartości ekranu

Wybranie karty Układ na wstążce w aplikacji Word Mobile powoduje umieszczenie fokusu czytnika zawartości ekranu na tej karcie i odtworzenie komunikatu „Karta Układ”. Wybranie opcji Orientacja na karcie Układ spowoduje odtworzenie komunikatu „Przycisk Orientacja”.

Narrator

Aby włączyć lub wyłączyć Narratora, naciśnij klawisze logo systemu Windows+Enter. Aby uzyskać informacje na temat Narratora, zobacz Odsłuchiwanie tekstu czytanego przez Narratora.

JAWS

Informacje na temat czytnika JAWS można znaleźć w dokumentacji czytnika zawartości ekranu JAWS.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×