Wprowadzenie do konwersacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po przełączeniu się do widoku rozmieszczenia Konwersacje wiadomości o tym samym temacie są wyświetlane jako grupa lub zbiór wiadomości.

 1. Kliknij pozycję Widok > Pokaż jako konwersacje.

  Polecenie Pokaż jako konwersacje na wstążce

 2. Kliknij przycisk Wszystkie foldery lub Ten folder.

  Okno dialogowe wyboru folderów rozmieszczonych jako Konwersacje

Konwersacje są oznaczane w lista wiadomości Ikona Zwinięte konwersacje . Kliknij przycisk Ikona Zwinięte konwersacje , aby rozwinąć konwersację.

Przykład podzielonych konwersacji w widoku rozmieszczenia Konwersacje

W każdej Konwersacji wiadomości są sortowane od najnowszej (na górze) do najstarszej (na dole).

Przykładowa Konwersacja z całkowicie rozwiniętymi podziałami na liście wiadomości

Po otrzymaniu wiadomości, która jest częścią Konwersacji, cała Konwersacja jest wyświetlana na górze listy wiadomości. Kliknięcie nagłówka Konwersacji na liście wiadomości powoduje wyświetlenie Konwersacji w okienko odczytu, przy czym najnowsza wiadomość znajduje się na górze.

Każda Konwersacja zawierająca nieprzeczytane wiadomości ma pogrubiony temat, a obok tematu jest wyświetlana liczba nieprzeczytanych wiadomości. Po rozwinięciu Konwersacji wszystkie nieprzeczytane wiadomości mają pogrubiony nagłówek.

Gdy na wiadomość zostaną udzielone dwie odpowiedzi, Konwersacja może zostać podzielona na kilka pokrewnych, osobnych konwersacji. Po kliknięciu Konwersacji jest pokazywana ostatnia wiadomość z konwersacji będącej wynikiem podziału. Kliknięcie jednej z podzielonych konwersacji powoduje wyświetlenie w okienku odczytu wiadomości z tej konwersacji, przy czym ostatnia wiadomość znajduje się na górze.

Aby zmienić sposób robót budowlanych rozmieszczenia konwersacje, na przykład, czy konwersacja ma obejmować wiadomości zapisane w innych folderach Outlook, zobacz Zmienianie opcji wyświetlania wiadomości w konwersacji.

Temat konwersacji

Konwersacje są oznaczane w lista wiadomości ikona wiele elementów. W każdej konwersacji wiadomości są sortowane od najnowsza wiadomość na górze. Po otrzymaniu nowej wiadomości całą konwersację powoduje przejście na początek listy wiadomości. Po kliknięciu nagłówka konwersacji na liście wiadomości konwersacji są wyświetlane w okienko odczytu, z najnowsza wiadomość na górze.

Konwersacje na liście wiadomości Skrzynki odbiorczej

Każdą konwersację, która zawiera nieprzeczytane wiadomości zawiera temat pogrubienie i liczba nieprzeczytanych wiadomości pojawi się obok temat. Po kliknięciu Ikona zwinięcia , aby rozwinąć konwersację, wszystkich nieprzeczytanych wiadomości mają pogrubione nagłówek. Rozwinięte konwersacje zapewniają wizualne relacji między wiadomości, takie jak żadnych odpowiedzi i wiadomości powiązane z innych folderów.

Gdy wiadomość tworzy dwa lub więcej odpowiedzi, konwersacji można podzielić na wiele powiązanych, lecz osobnej konwersacji. Najnowsze wiadomości w każdym dzielenie jest wyświetlana po kliknięciu konwersacji. Kliknij jeden z podziału konwersacje, aby wyświetlić wiadomości z tego podziału w okienku odczytu z najnowszą wiadomość na górze.

 1. Na karcie Widok w grupie Konwersacje zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż jako konwersacje.

  Pole wyboru Pokaż jako konwersacje na wstążce

 2. Kliknij pozycję Wszystkie foldery lub ten folder.

W tym przykładzie górnym nagłówka wskazuje pojedynczej wiadomości. Nagłówek dolnym wskazuje konwersację z podziałami dwóch.

Lista wiadomości z jedną wiadomością i konwersacją.

 • Aby rozwinąć lub Otwórz konwersacji, kliknij przycisk Ikona zwinięcia w nagłówku wiadomości. Po kliknięciu wiadomości w rozwiniętej konwersacji staje się górny wiadomości w okienku odczytu.

  Uwaga : Konwersacje Uwzględnij wiadomości z wielu folderów. Na przykład domyślnie wysyłanych wiadomości są zapisywane w folderze Elementy wysłane, ale są wyświetlane w konwersacji z wiadomościami, które otrzymano po rozwinięciu konwersacji.

Rozwiniętej konwersacji zawiera wizualne wątki łączenie każdej wiadomości razem z tych, których poprzedzane go w konwersacji. To pomaga w śledzeniu konwersacje, które mają dzielenie.

Możesz wykonać akcji w konwersacji lub wiadomości w konwersacji, w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczej wiadomości. Kliknij nagłówek konwersacji lub kliknij wiadomość, którą chcesz z poziomu konwersacji, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim      Odpowiadanie na wiadomość w konwersacji wysyła odpowiedzi na tę wiadomość, która jest u góry wiadomości wyświetlana w okienku odczytu. Jeśli konwersacji występują podzielić, kliknij częścią konwersacji, którą chcesz odpowiedzieć, a odpowiedź jest wysyłana do najnowszej wiadomości w tym podziału. Możesz odpowiadać do każdej wiadomości w konwersacji.

 • Prześlij dalej      Klikając przycisk Prześlij dalej tworzy wiadomości korzystającej z konwersacji w treści wiadomości, wyświetlona w okienku odczytu.

 • Kategoryzowanie      Umożliwia klasyfikowanie konwersacji lub pojedyncze wiadomości w konwersacji. Jeśli kategoryzowanie jeden lub więcej pojedyncze wiadomości, kolory kategorii Pokaż w nagłówku podczas konwersacji jest skompresowany lub zamknięty.

  Oznaczanie nagłówka konwersacji przy użyciu kategorii ustawia trwających akcję, która będzie kategoryzowanie nowych wiadomości z tej konwersacji.

 • Ignoruj      Możesz zachować konwersacje, które są ważne dla użytkownika ze skrzynki odbiorczej. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij przycisk Ignoruj. Wszystkie wiadomości e-mail poprzednim i przyszłych wybranej konwersacji są przenoszone bezpośrednio do folderu Elementy usunięte.

 • Oczyść      Można zmniejszyć rozmiar konwersację z Oczyszczania. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij Oczyszczania, a następnie kliknij przycisk Oczyść konwersację. Mający dowolnego zbędnych wiadomości, które oznacza, że wiadomości, które nie są nieprzeczytane oflagowane, lub najnowsza wiadomość z gałęzi konwersacji są przenoszone do folderu Elementy usunięte.

Wiadomości w skrzynce odbiorczej są domyślnie wyświetlane według daty, ale można to łatwo zmienić, aby przeglądać wiadomości według konwersacji lub „wątku”. W widoku Konwersacja wątki są sortowane według daty, a w dalszej kolejności wiadomości w obrębie wątków są sortowane według hierarchii odpowiedzi. W ten sposób można przeglądać listy wiadomości w dowolnym folderze, takim jak Elementy wysłane albo Wersje robocze.

W przypadku rozmieszczenia wiadomości w skrzynce odbiorczej według konwersacji, po otrzymaniu nowej wiadomości skojarzony z nią wątek zostanie przesunięty na początek listy wiadomości.

Uwaga : Domyślnie są wyświetlane tylko wiadomości nieprzeczytane i oznaczone flagami. W przypadku braku takich wiadomości konwersacja pozostanie zwinięta do momentu kliknięcia strzałki obok nagłówka konwersacji.

 • W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij przycisk konwersacji. Polecenie Rozmieść w menu Widok

Widok skrzynki odbiorczej z wyświetlonymi wątkami wiadomości

Widok konwersacji

1. Kliknij strzałkę znajdującą się obok nagłówka konwersacji, aby wyświetlić wszystkie wiadomości w konwersacji.

2. Ta wiadomość nie ma strzałki. Nie ma skojarzonych z nią odpowiedzi.

3. Wiadomości mają wcięcia, które pokazują, kto odpowiada komu i kiedy, co ułatwia śledzenie wątku.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×