Wprowadzenie do kalendarzy internetowych

Kalendarze internetowe to kalendarze udostępniane za pośrednictwem Internetu. Korzystają one z globalnego standardu sieci Internet, który umożliwia wymianę informacji niezależnie od aplikacji używanej do ich tworzenia lub wyświetlania. Kalendarze internetowe korzystają z formatu iCalendar i mają rozszerzenie nazwy pliku ics.

Program Microsoft Office Outlook 2007 obsługuje dwa typy kalendarzy internetowych:

 • Migawki kalendarzy    Taki kalendarz internetowy jest wysyłany w wiadomości e-mail. Nie jest on połączony z kalendarzem źródłowym i nie jest automatycznie aktualizowany.

  Migawka kalendarza

  Załóżmy na przykład, że użytkownik współpracuje z osobą w innej firmie, która nie ma dostępu do informacji wolny/zajęty programu Microsoft Outlook, i nie wie, kiedy użytkownik może wziąć udział w spotkaniu. Można wtedy wysłać wiadomość e-mail zawierającą migawkę kalendarza. W przypadku korzystania z programu Office Outlook 2007 można wysłać informacje kalendarza w wiadomości e-mail.

  Migawka kalendarza

  Po otwarciu wiadomości przez adresata informacje kalendarza zostaną wyświetlone w treści wiadomości. Jeśli obaj użytkownicy korzystają z programu Office Outlook 2007, po otwarciu wiadomości e-mail przez adresata migawka kalendarza może zostać otwarta jako kalendarz programu Outlook.

  Nagłówek okienka odczytu

  Zaletą otwierania migawki jako kalendarza programu Outlook jest — oprócz wyświetlenia informacji kalendarza — możliwość przeciągania elementów, na przykład terminów, z otrzymanego kalendarza do kalendarza adresata. Funkcje wyświetlania obok siebie i nakładania kalendarzy pomagają adresatowi szybko określić czas wolny w otrzymanym kalendarzu, gdyż ułatwiają wyszukiwanie konfliktów w harmonogramach.

  Jeżeli użytkownik wyśle migawkę kalendarza głównego, u adresatów korzystających z programu Office Outlook 2007 będzie widoczny stan wolny/zajęty użytkownika.

  Migawki kalendarza można dostosowywać. Użytkownik może wybrać informacje, które będą wysyłane do adresata. Dotyczy to na przykład zakresu dat, stanu zajętości w określonym czasie, a także szczegółów terminów w godzinach pracy oraz w czasie wolnym od pracy.

  Zrzut ekranu przedstawiający zakres dat

  Szczegóły kalendarza

  Porada : Za pomocą migawek kalendarza można również tworzyć kopie zapasowe informacji kalendarza. Polecenie Zapisz jako (dostępne w menu Plik) umożliwia zapisanie kalendarza na komputerze w formacie kalendarza internetowego.

 • Subskrypcje kalendarzy internetowych    Kalendarze internetowe, utworzone w programie Outlook lub w innych aplikacjach pocztowych, są pobierane z usługi publikowania kalendarzy lub ze specjalnej witryny sieci Web, która umożliwia publikowanie i subskrybowanie kalendarzy. Aby używać kalendarzy internetowych, należy subskrybować je i skonfigurować program Outlook tak, aby pobierał kalendarze i sprawdzał aktualizacje w witrynie sieci Web. W przeciwieństwie do migawki kalendarza, subskrypcja kalendarza internetowego jest okresowo synchronizowana z kalendarzem zapisanym na serwerze sieci Web. Program Outlook automatycznie pobiera wszystkie aktualizacje kalendarza internetowego.

  Subskrypcje kalendarzy internetowych

  Subskrypcje kalendarzy internetowych można znaleźć w odwiedzanych witrynach sieci Web lub w witrynie Microsoft Office Online. Takie kalendarze mogą dotyczyć różnych wydarzeń, na przykład urodzin znanych osób, zbliżających się premier muzycznych lub filmowych, a także harmonogramu rozgrywek sportowych. Można utworzyć i opublikować kalendarz, który będą mogli subskrybować inni użytkownicy. Jeśli ktoś zaktualizuje termin lub wydarzenie w kalendarzu internetowym, który znajduje się na serwerze sieci Web, aktualizacje zostaną pobrane do subskrypcji kalendarza internetowego, gdy program Outlook sprawdzi aktualizacje na serwerze.

  Po subskrybowaniu kalendarza internetowego w programie Outlook jest tworzony dodatkowy kalendarz. Korzystając z funkcji kalendarza programu Outlook, takich jak wyświetlanie obok siebie i nakładanie kalendarzy, można pracować z dwoma kalendarzami. Można też przeciągać terminy z subskrypcji kalendarza internetowego do kalendarza głównego lub do innych kalendarzy programu Outlook.

  Sekcja innych kalendarzy w okienku odczytu

  Innym sposobem informowania o subskrypcjach kalendarzy internetowych są powiadomienia pocztą e-mail. Osoba publikująca kalendarz w witrynie Microsoft Office Online może zezwolić wszystkim na wyświetlanie kalendarza lub udzielić dostępu tylko dla osób posiadających konta usługi Windows Live ID. Ograniczając dostęp do kalendarza internetowego, należy podać adresy e-mail z włączoną obsługą usługi Windows Live ID, na które zostanie wysyłana wiadomość e-mail, informująca adresatów o udzieleniu im prawa dostępu do opublikowanego kalendarza.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×