Wprowadzenie do funkcji wykazu danych biznesowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Osoby w organizacji może być funkcji wykaz danych biznesowych (BDC) Microsoft Office SharePoint Server 2007 znajdowanie, wyświetlanie i analizowanie danych, który jest przechowywany w programach specjalistyczne firm, które są nazywane linii firmie.

Ten artykuł zawiera omówienie funkcji witryny programu SharePoint, które współpracują z usługi łączności danych biznesowych. Więcej informacji na temat usługi łączności danych biznesowych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Wymagania wstępne dotyczące pracy z funkcji wykazu danych biznesowych

Wyświetlanie danych biznesowych w witrynie za pomocą funkcji wykazu danych biznesowych

Wyszukiwanie danych biznesowych

Wymagania wstępne dotyczące pracy z funkcji wykazu danych biznesowych

Przed rozpoczęciem pracy z danymi biznesowymi w Office SharePoint Server 2007, przez analityka biznesowego, administratora lub dewelopera w organizacji należy wykonać następujące zadania:

  1. Analityk biznesowy określa wymagania nowe rozwiązanie usługi łączności danych biznesowych. Tekst może obejmować identyfikowanie obiekty, które użytkownicy muszą uzyskiwać dostęp z witryny Office SharePoint Server 2007 i niestandardowe aplikacje.

  2. Autor metadanych definiuje i analiz wymaganych metadanych w formacie XML przy użyciu modelu metadanych usługi łączności danych biznesowych.

  3. Administrator wdraża metadanych w formacie XML, dodając definicji aplikacji do usługi łączności danych biznesowych. Administrator zazwyczaj jest również odpowiedzialny za określanie ustawień uprawnień dostępu, inspekcji i uwierzytelniania.

Uwaga: W zależności od rozmiaru i strukturę organizacji role użytkowników do wykonywania tych zadań mogą różnić się od role użytkowników wymienionymi.

Na poniższej ilustracji pokazano przykładowego przepływu pracy dla jak organizacja może wykonać zadania wymagania dotyczące pracy z danymi biznesowymi w Office SharePoint Server 2007.

Zadania, których wykonanie jest wymagane do pracy z danymi biznesowymi

Początek strony

Wyświetlanie danych biznesowych w witrynie za pomocą funkcji wykazu danych biznesowych

Po ukończeniu zadania opisane w wymagania wstępne dotyczące pracy z funkcji wykazu danych biznesowych , osób w Twojej organizacji służy do wyświetlania i analizowania danych w witrynach Office SharePoint Server 2007 funkcje usługi łączności danych biznesowych. W poniższej tabeli wymieniono każdej funkcji usługi łączności danych biznesowych i w tym artykule opisano, jak są one używane.

Funkcja wykazu danych biznesowych

Opis

Dane biznesowe składników Web Part

Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka danych biznesowych składników Web Part, który może wyświetlać osobę z usługi łączności danych biznesowych. Dane biznesowe składników Web Part umożliwia dostosowywanie sposobu wyświetlania danych biznesowych w witrynie programu SharePoint. W przypadku nawiązywania połączenia składników Web Part, tak aby po wykonaniu akcji w jednym składniku Web Part zmienił zawartość innego składnika Web Part.

Dane biznesowe na listach

Dane biznesowe można dołączać do wszelkich istniejących SharePoint listy lub biblioteki dokumentów przez dodanie kolumny danych biznesowych. Kolumna danych biznesowych jest typ pola, które pozwala na dodawanie osobę, która jest zdefiniowana w usługi łączności danych biznesowych do listy programu SharePoint lub w bibliotece.

Akcje danych biznesowych

Tak, aby zaktualizować informacje w profilu bezpośrednio w aplikacji biznesowej, takich jak SAP lub Siebel do list lub bibliotek można dołączać akcji aplikacji biznesowych. Akcje są wykonywane jako łącza, tak aby można je do wykonywania prostych akcje, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub otwieranie witryny sieci Web.

Dane biznesowe w profilach użytkowników

Podczas rejestrowania aplikacji w wykazie danych biznesowych, domyślnie są tworzone profile danych biznesowych. Dla każdego typu danych biznesowych w aplikacji biznesowej, które administrator usług udostępnionych wybiera do wyświetlenia są tworzone profile danych biznesowych. Profile danych biznesowych umożliwia ulepszanie informacji o użytkownikach w Office SharePoint Server 2007 przez dołączanie danych biznesowych z dowolnego źródła danych zewnętrznych, który jest zarejestrowany w wykazie danych biznesowych.

Początek strony

Wyszukiwanie danych biznesowych

W ramach wyszukiwanie w przedsiębiorstwie w Office SharePoint Server 2007 możesz wyszukać dane, które są przechowywane w aplikacjach zewnętrznych biznesowych bezpośrednio z witryny programu SharePoint. Po włączeniu funkcji wyszukiwania danych biznesowych w Office SharePoint Server 2007, możesz utworzyć nowy typów wyników wyszukiwania według jednostek określonych danych, które są zarejestrowane w wykazie danych biznesowych. Na przykład po zarejestrowaniu AdventureWorks SQL Server 2000 przykładowej bazy danych w wykazie danych biznesowych przedsiębiorstwa wyszukiwania można zebrać i zwrócić dane klientów w wynikach wyszukiwania.

Więcej informacji na temat wyszukiwania przedsiębiorstwa i przykład 2000 AdventureWorks SQL Server można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×