Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych

Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Administratorzy zbiorów witryn mają do dyspozycji dwa typy funkcji ułatwiające udzielanie pomocy technicznej użytkownikom posługującym się różnymi językami.

Wielojęzyczny interfejs użytkownika (MUI, Multiple Language User Interface).    Korzystając z funkcji MUI, możesz tworzyć witryny w językach innych niż domyślny język instalacji programu SharePoint. Aby skonfigurować tę funkcję, zobacz Udostępnianie interfejsu użytkownika witryny w wielu językach. Możesz także umożliwić zmianę języka wyświetlania interfejsu użytkownika witryny poszczególnym użytkownikom — zobacz Zmienianie ustawień językowych i regionalnych.

Odmiany (zaawansowany przepływ pracy tłumaczenia i usługi tłumaczenia maszynowego).    Korzystając z funkcji odmian, możesz utworzyć źródłową witrynę publikowania sieci Web, a następnie kopiować jej zawartość, którą można tłumaczyć na różne języki. Ta funkcja działa tylko w przypadku witryn publikowania.

Ważne : Żadna z tych funkcji nie jest narzędziem do tłumaczenia. Funkcja MUI zmienia język wyświetlania interfejsu użytkownika, a funkcja odmian obsługuje tworzenie wielu wersji zawartości źródłowej, które następnie można przetłumaczyć automatycznie za pomocą usług tłumaczenia maszynowego lub ręcznie, korzystając z usług profesjonalnych tłumaczy. Funkcja MUI obsługuje w ograniczonym stopniu niestandardowe elementy interfejsu użytkownika.

Różnice między interfejsem użytkownika a zawartością witryny

Witryny sieci Web składają się zwykle z dwóch części — interfejsu użytkownika umożliwiającego korzystanie z witryny oraz zawartości, czyli informacji przechowywanych w witrynie.

Funkcja MUI działa w obrębie interfejsu użytkownika witryny, a funkcja odmian działa w obrębie zawartości witryny.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika witryny obejmuje elementy na ekranie służące do interakcyjnego korzystania z programu SharePoint, takie jak menu, elementy nawigacji i Kosz.

Za pomocą funkcji MUI można wyświetlać następujące elementy interfejsu użytkownika w różnych językach:

  • Składniki Web Part

  • Tytuł oraz opis witryny

  • Domyślne menu i akcje programu SharePoint

  • Kolumny domyślne

  • Kolumny niestandardowe (lista lub witryna)

  • Łącza na pasku nawigacyjnym

  • Usługi zarządzanych metadanych

Uwaga : Funkcja MUI umożliwia zmianę języka wyświetlania tylko w przypadku domyślnych elementów interfejsu użytkownika. Dodane przez użytkownika niestandardowe elementy interfejsu użytkownika nie zostaną przetłumaczone.

Zawartość

Funkcja odmian działa w obrębie zawartości witryny, czyli informacji przechowywanych w witrynie. Nie dotyczy ona interfejsu użytkownika witryny. Jeśli zainstalowano pakiety językowe i skonfigurowano funkcję MUI, interfejs użytkownika wyświetli się w wybranym języku.

Podstawowym elementem zawartości, w obrębie którego działa funkcja odmian, jest strona. Po opublikowaniu witryny źródłowej wszystkie strony publikowania z biblioteki stron są kopiowane automatycznie do lokalizacji docelowych i dodawane do kolejki w celu przetłumaczenia, a następnie opublikowania. Biblioteki dokumentów, listy anonsów i biblioteki obrazów są również kopiowane w ramach procesu funkcji odmian. Odmiany list są podobne do odmian stron, z jednym wyjątkiem: nie można określić poszczególnych elementów do tłumaczenia. Kompletna lista zostanie skopiowana do lokalizacji docelowych i przygotowana do tłumaczenia — w przypadku korzystania z tłumaczenia ręcznego — lub przesłana do firmy Microsoft w celu wykonania tłumaczenia maszynowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji odmian, zobacz Tworzenie witryny wielojęzycznej.

Uwaga : Biblioteka dokumentów może zawierać dokumenty w wielu językach i w celu zapewnienia jej obsługi nie jest wymagane tworzenie witryn sieci Web ani zbiorów witryn w wielu językach.

Zastosowania funkcji MUI, funkcji odmian i obu funkcji jednocześnie

Przed rozpoczęciem tworzenia zbioru witryn należy zdecydować, które funkcje wielojęzyczne będą używane. Oto uzasadnienie tej konieczności:

  • W przypadku chęci używania funkcji MUI administrator farmy serwerów musi zainstalować odpowiednie pakiety językowe dla wszystkich języków, które mają zostać udostępnione. Gdy administrator farmy wdroży pakiety językowe, właściciele zbiorów witryn będą mogli utworzyć witryny i skonfigurować funkcję MUI do wyświetlania interfejsu użytkownika witryny w różnych językach. Pozwoli to użytkownikom na wybranie odpowiadającego im języka wyświetlania witryny.

  • Po utworzeniu witryny nie można zmienić jej domyślnego języka interfejsu użytkownika, więc ważne jest, aby na początku ustawić prawidłowy język.

  • W przypadku chęci używania funkcji odmian istnieją określone zagadnienia dotyczące sposobu konfigurowania aktualizacji witryn, powiadomień w witrynach oraz inne kwestie, które należy rozstrzygnąć przed utworzeniem witryn.

Korzystanie tylko z funkcji MUI

Skorzystaj z funkcji MUI, jeśli z witryny będą korzystali użytkownicy, którzy nie mogą pracować w języku domyślnym wybranym dla witryny, a także jeśli chcesz pozwolić użytkownikom na zmienianie widoku osobistego witryny lub stron sieci Web po ich utworzeniu w domyślnym języku.

Korzystanie tylko z funkcji odmian

Funkcji odmian używaj wówczas, gdy zawartość ma być dostępna dla osób mówiących wieloma różnymi językami lub dla osób, którym potrzebne są określone informacje uzależnione od różnic regionalnych, czyli w przypadku witryn sieci Web, których zawartość należy dostosować do wymogów różnych kultur, rynków i regionów geograficznych.

Jeśli pracujesz w środowisku, w którym nie zainstalowano pakietów językowych, a więc nie można używać funkcji MUI, funkcja odmian pozwala na skonfigurowanie systemu rozpowszechniania zawartości w wielu językach.

Korzystanie z obu funkcji jednocześnie

W przypadku publikowania zawartości, która ma zostać przetłumaczona na wiele języków, i pracy z właścicielami witryn, którzy być może będą musieli wprowadzić zmiany w witrynie, lecz nie znają języka, w którym witryna została utworzona, możesz użyć obu funkcji jednocześnie, aby zarówno zawartość, jak i interfejs użytkownika witryn były dostępne w wielu językach.

Załóżmy na przykład, że przy użyciu funkcji odmian utworzono witrynę źródłową w języku angielskim z witryną docelową w języku chińskim. Funkcja odmian konfiguruje witrynę chińską na podstawie ustawień języka i ustawień regionalnych. Właściciel witryny ze Stanów Zjednoczonych, który nie zna języka chińskiego, musi wprowadzić pewne zmiany w witrynie chińskiej dotyczące konserwacji. Używając funkcji MUI, osoba posługująca się językiem angielskim może przełączyć język interfejsu użytkownika witryny chińskiej na angielski, dzięki czemu praca z witryną będzie łatwiejsza.

Uwaga : Planując witryny wielojęzyczne, należy także wziąć pod uwagę to, jakie ustawienia regionalne są konieczne do obsługi witryn. Ustawienia regionalne określają sposób wyświetlania liczb, dat i godzin w witrynie. Ustawienia regionalne nie zmieniają języka wyświetlania witryny. Na przykład wybranie tajskich ustawień regionalnych zmienia domyślną kolejność sortowania elementów listy oraz zamienia kalendarz domyślny na kalendarz buddyjski. Ustawienia regionalne, konfigurowane niezależnie od języka określonego podczas tworzenia witryny, w przeciwieństwie do ustawień języka, można zmienić w dowolnym momencie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×