Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Administratorzy zbiorów witryn mają do dyspozycji dwa typy funkcji ułatwiające udzielanie pomocy technicznej użytkownikom posługującym się różnymi językami.

Wielu języka interfejsu użytkownika (MUI).    Funkcja MUI do tworzenia witryn w językach innych niż domyślny język instalacji SharePoint lub aby umożliwić użytkownikom zmienianie języka wyświetlania ich witryn osobistych użytkownika interfejsów.

Odmiany (rozszerzonego, aby uwzględnić śledzenia zmian.    Funkcja odmian umożliwia tworzenie źródła publikowania witryny sieci Web, a następnie wprowadź kopii jej zawartości, którą można przekształcić w różnych językach. (Funkcja odmian działa tylko w przypadku witryn publikowania.)

Ważne: Żadna z tych funkcji to narzędzie tłumaczenia. Język wyświetlania dla interfejsu zmieni MUI i tworzenia wielu wersji zawartości, który obsługuje odmiany możesz można następnie mają przetłumaczone przez specjalistów lokalizacji.

Uwaga: Nie przyjęto założenie, że trzeba utworzyć witrynę sieci Web lub zbioru witryn w wielu językach, ponieważ dokument w bibliotece dokumentów w wielu językach. Biblioteka dokumentów może zawierać dokumenty w wielu językach bez konieczności tworzenie witryn sieci Web ani zbiorów witryn w wielu językach.

W tym artykule

Różnice między interfejsem użytkownika a zawartością witryny

Interfejs użytkownika

Zawartość

Kiedy używać funkcji MUI, funkcji odmian i obu funkcji

Korzystanie tylko z odmiany

Korzystanie z obu funkcji jednocześnie

Korzystanie tylko z funkcji MUI

Różnice między interfejsem użytkownika a zawartością witryny

Witryny sieci Web składają się zwykle z dwóch części — interfejsu użytkownika umożliwiającego korzystanie z witryny oraz zawartości, czyli informacji przechowywanych w witrynie.

Funkcja MUI działa w obrębie interfejsu użytkownika witryny, a funkcja odmian działa w obrębie zawartości witryny.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika witryny odwołuje się do elementów na ekranie, który umożliwia interakcję z SharePoint, takich jak menu, elementy nawigacyjne i Kosz.

Za pomocą funkcji MUI można wyświetlać następujące elementy interfejsu użytkownika w różnych językach:

  • Tytuł oraz opis witryny

  • SharePoint domyślne menu i akcje

  • Kolumny domyślne

  • Kolumny niestandardowe (lista lub witryna)

  • Łącza na pasku nawigacyjnym

  • Usługi zarządzanych metadanych

Uwaga: Funkcja MUI tylko zmienić język wyświetlania dla elementów interfejsu użytkownika domyślnego. Niestandardowe elementy interfejsu użytkownika, które zostały dodane nie są przekształcane.

Zawartość

Funkcja odmian działa w obrębie zawartości witryny, czyli informacji przechowywanych w witrynie. Nie dotyczy ona interfejsu użytkownika witryny.

Podstawowym elementem zawartości, w obrębie którego działa funkcja odmian, jest strona. Funkcja ta kopiuje również foldery i może kopiować dokumenty, jeśli łącza do nich pochodzą ze strony znajdującej się w witrynie źródłowej odmian. Funkcja odmian nie kopiuje elementów list.

Zastosowania funkcji MUI, funkcji odmian i obu funkcji jednocześnie

Przed rozpoczęciem tworzenia zbioru witryn należy zdecydować, które funkcje wielojęzyczne będą używane. Oto uzasadnienie tej konieczności:

  • W przypadku chęci używania funkcji MUI administrator farmy serwerów musi zainstalować odpowiednie pakiety językowe dla wszystkich języków, które mają zostać udostępnione. Gdy administrator farmy wdroży pakiety językowe, właściciele zbiorów witryn będą mogli utworzyć witryny i skonfigurować funkcję MUI do wyświetlania interfejsu użytkownika witryny w różnych językach. Pozwoli to użytkownikom na wybranie odpowiadającego im języka wyświetlania witryny.

  • Po utworzeniu witryny nie można zmienić jej domyślnego języka interfejsu użytkownika, więc ważne jest, aby na początku ustawić prawidłowy język.

  • W przypadku chęci używania funkcji odmian istnieją określone zagadnienia dotyczące sposobu konfigurowania aktualizacji witryn, powiadomień w witrynach oraz inne kwestie, które należy rozstrzygnąć przed utworzeniem witryn.

Korzystanie tylko z funkcji MUI

Korzystanie z funkcji MUI tylko wtedy, gdy chcesz utworzyć witryn zbiorów witryn i stron sieci web w języku innym niż domyślny język lub, jeśli witryny będą mieć użytkownicy, którzy nie pracują w języku domyślnym, który ma być używany dla witryny.

Korzystanie tylko z funkcji odmian

Odmiany jest przeznaczony do użytku podczas zawartości musi być dostępne dla osób, którzy mówią w wielu różnych językach (lub kto może być konieczne określonych informacji, które jest oparty na różnic regionalnych, na różnych urządzeniach przenośnych lub oznakowanie firmowe), oznacza to, że witryny sieci Web, w którym przedstawiana dostosowane zawartości do potrzeb różnych kultury, różnych rynkach i różnych obszarów geograficznych.

Ponadto w środowisku, w którym nie zainstalowano pakietów językowych, a więc nie można używać funkcji MUI, funkcja odmian pozwala na skonfigurowanie systemu rozpowszechniania zawartości w wielu językach.

Korzystanie z obu funkcji jednocześnie

W przypadku publikowania zawartości, która ma zostać przetłumaczona na wiele języków, i pracy z właścicielami witryn, którzy być może będą musieli wprowadzić zmiany w strukturze witryny, lecz nie znają języka, w którym witryna została utworzona, można użyć obu funkcji jednocześnie, aby zarówno zawartość, jak i interfejs użytkownika witryn były dostępne w wielu językach.

Załóżmy na przykład, że przy użyciu funkcji odmian utworzono witrynę źródłową w języku angielskim z witryną docelową w języku chińskim. Funkcja odmian konfiguruje witrynę chińską na podstawie ustawień języka i ustawień regionalnych. Właściciel witryny ze Stanów Zjednoczonych, który nie zna języka chińskiego, musi wprowadzić pewne zmiany w witrynie chińskiej dotyczące konserwacji. Używając funkcji MUI, osoba posługująca się językiem angielskim może przełączyć język interfejsu użytkownika witryny chińskiej na angielski, dzięki czemu praca z witryną będzie łatwiejsza.

Uwaga: Planując witryny wielojęzyczne, należy także wziąć pod uwagę to, jakie ustawienia regionalne są konieczne do obsługi witryn. Ustawienia regionalne określają sposób wyświetlania liczb, dat i godzin w witrynie. Ustawienia regionalne nie zmieniają języka wyświetlania witryny. Na przykład wybranie tajskich ustawień regionalnych zmienia domyślną kolejność sortowania elementów listy oraz zamienia kalendarz domyślny na kalendarz buddyjski. Ustawienia regionalne, konfigurowane niezależnie od języka określonego podczas tworzenia witryny, w przeciwieństwie do ustawień języka, można zmienić w dowolnym momencie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×