Wprowadzenie do funkcji analiz biznesowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kilka nowych funkcji w Microsoft Office SharePoint Server 2007 umożliwiają udostępnianie kontroli i ponowne używanie informacji biznesowych. Ten artykuł zawiera omówienie nowych funkcji, w tym artykule opisano, jak funkcje są powiązane ze sobą i ułatwia znajdowanie zasobów, aby uzyskać więcej informacji.

W tym artykule

Omówienie funkcji analiz biznesowych

Centrum raportów

Usługi programu Excel

Połączenia z zewnętrznymi źródłami danych

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Składniki Web Part filtrów

Pulpity nawigacyjne

Omówienie funkcji analiz biznesowych

Narzędzia umożliwiające dostęp do dużych ilości nieuporządkowanych danych na potrzeby analiz były dotąd dostępne tylko dla osób z wieloletnim doświadczeniem w zakresie magazynowania i wyszukiwania danych. Jedynie deweloperzy i konsultanci mieli dotychczas możliwość publikowania w sieci Web danych z wielu źródeł. Jednak obecnie przy użyciu nowych funkcji programu Office SharePoint Server 2007 pracownicy przetwarzający informacje mogą łączyć dane z wielu źródeł i publikować je w sieci Web.

W programie Office SharePoint Server 2007 można utworzyć łącza do aplikacji biznesowych, takich jak SAP, Siebel czy Microsoft SQL Server 2005, co pozwala łatwo publikować raporty, listy oraz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Opublikowanie raportów generowanych na podstawie danych z takiego systemu pozwala przedstawić dane strategiczne lub operacyjne osobom biorącym udział w procesie decyzyjnym. Przykładami raportów mogą być skoroszyty programu Microsoft Office Excel oraz raporty programów SQL Server Reporting Services i Microsoft Office Access. Na podstawie aktualnych i dokładnych raportów zarząd firmy oraz kadra kierownicza mogą podejmować bardziej świadome decyzje.

W środkowej części nowe funkcje analizy biznesowej Office SharePoint Server 2007 jest Centrum raportów. Centrum raportów to witryna, która stanowi centralne miejsce przechowywania raportów, które są wspólne dla grupy, jak jeden zespół lub szersza w całej organizacji.

Początek strony

Centrum raportów

Witryna Centrum raportów stanowi centralną lokalizację informacji dotyczących analiz biznesowych. Zawiera ona specjalne biblioteki dokumentów do przechowywania raportów, list i połączenia z zewnętrznymi źródłami danych. Umożliwia także dostęp do szablonów stron i składników Web Part ułatwiają tworzenie stron i list, które zawierają informacje biznesowe. W Centrum raportów użytkownicy mogą wyszukiwanie elementów za pomocą kategorii, przeglądać kalendarz nadchodzących raportów i subskrybowanie raportów, które są odpowiednie.

Domyślnie jednej witryny Centrum raportów jest tworzony w obszarze witryny portalu najwyższego poziomu. Jednak z odpowiednimi uprawnieniami, każda osoba może tworzyć witryny zespołu, działu lub organizacji witryny Centrum raportów.

Wszystkie funkcje opisane w tym artykule są dostępne w witrynie Centrum raportów. Jednak każda z tych funkcji może być dostępna po kliknięciu pozycji i używane w dowolnej witrynie i na dowolnej stronie Office SharePoint Server 2007. Pozwala zdecydować, jak chcesz korzystać z funkcji analiz biznesowych w środowisku Office SharePoint Server 2007.

Początek strony

Usługi programu Excel

Usługi programu Excel umożliwia zapisanie skoroszytu programu Excel na serwerze, a następnie opublikowanie dowolnej części tego skoroszytu na stronie sieci Web. Użytkownicy potrzebują tylko przeglądarki do wyświetlania i Praca z danymi dynamicznymi. Skoroszyt jest publikowany na stronie sieci Web przy użyciu składnika Web Part programu Excel Web Access (programu).

Jedną z zalet publikowania skoroszytów w składniku Web Part to, że wszystkie obliczenia odbywa się na serwerze. W wyniku nie są udostępniane reguł biznesowych w skoroszycie. Inną zaletą jest, że istnieje tylko jedna kopię skoroszytu i jest ona przechowywana w centralnym, bezpiecznym miejscu.

Na stronie sieci Web można udostępnić użytkownikom prawa "" tylko do wyświetlania, aby ograniczyć dostęp do skoroszytu. Można na przykład uniemożliwić użytkownikom otwieranie skoroszytu przy użyciu programu Excel lub kontrolować, jakie będą mogły wyświetlać.

Możesz również utworzyć migawkę skoroszytu zamiast publikować go w trybie interakcyjnym.

Początek strony

Połączenia z zewnętrznymi źródłami danych

Oprócz korzystania z zewnętrznych źródeł danych w skoroszytach programu Excel, możesz użyć danych z innych aplikacji biznesowych, takich jak SAP i Siebel, na listach programu SharePoint, stron i składników Web Part.

Administratorzy zazwyczaj tworzenie połączeń systemu i można je przechowywać w bibliotece połączeń danych w Centrum raportów. W ten sposób centralnej puli połączeń można łatwo dostępne i gotowe każda osoba mająca uprawnienia. Można jednak tworzyć i przechowywania połączenia danych w dowolnym miejscu w systemie Office SharePoint Server 2007.

Przy użyciu połączeń z zewnętrznymi źródłami danych można tworzyć strony sieci Web i listy programu SharePoint, które umożliwią użytkownikom posługiwanie się danymi ze źródeł zewnętrznych bez opuszczania strony programu SharePoint.

Początek strony

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Kluczowe wskaźnik wydajności (KPI) jest wizualnie przedstawia postęp w realizacji celu. Kluczowe wskaźniki wydajności są przydatne dla zespołów, menedżerów i firm, pozwalają szybko ocenić postęp w realizacji celów mierzone. Za pomocą wskaźników KPI programu SharePoint, można łatwo przedstawić wizualnie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Które prace są wykonywane szybciej lub wolniej niż zakładano?

  • O ile szybciej lub wolniej jest wykonywana praca?

  • Jaka część pracy została wykonana?

Różne działy firmy mogą śledzić różnego rodzaju wskaźniki KPI, zależnie od celów, jakie chcą osiągnąć. Aby na przykład zwiększyć zadowolenie klientów, personel centrum obsługi telefonicznej może stawiać sobie za cel udzielenie odpowiedzi na określoną liczbę pytań w krótszym okresie. Natomiast dział sprzedaży może użyć wskaźników KPI do kontrolowania realizacji celów w zakresie wydajności, na przykład liczby nowych rozmów telefonicznych w sprawie sprzedaży, które zostały wykonane w ciągu miesiąca.

Wskaźniki KPI są tworzone przy użyciu list tych wskaźników, a następnie wyświetlane przy użyciu specjalnych składników Web Part dla wskaźników KPI. Listy wskaźników KPI można przechowywać w witrynie Centrum raportów lub w dowolnej innej witrynie programu Office SharePoint Server 2007, gdzie mogą być one ponownie używane przez wszystkie osoby, które mają odpowiednie prawa dostępu.

Początek strony

Składniki Web Part filtrów

Filtry umożliwiają wyświetlanie tylko podzestawu danych, jest wyświetlane. Na przykład zestaw danych może zawierać pięciu lat dla wielu produktów dla całego kraju/regionu. Przy użyciu filtrów można wyświetlić bardziej użyteczny, takie jak tylko jednego regionu sprzedaży, tylko jednego produktu lub tylko bieżącego roku.

Office SharePoint Server 2007 ma 10 składniki Web Part filtrów, które umożliwiają wpisz lub wybierz jeden lub więcej wartości, aby zmienić zawartość jednego lub więcej składników Web Part na stronie spowoduje wyświetlenie potrzebnych informacji.

Na przykład Part Web Filtr bieżącego użytkownika automatycznie filtruje informacje według kto jest zalogowany do komputera. Jest to przydatne, gdy chcesz wyświetlić tylko informacje, takie jak klientach lub zadań, które są aktualnie przypisane do tego użytkownika.

Aby skorzystać z filtrów w inny sposób jest wyświetlanie skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access i połączenie tego skoroszytu z filtrem, który umożliwia użytkownikom wybranie produktu, dla którego chcesz wyświetlić informacje o. Ponadto można połączyć składnik Web Part Filtr więcej niż jeden składnik Web Part na stronie. W wyniku wybranie innego produktu w składniku Web Part Filtr wszystkich innych składników Web Part na stronie zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlała aktualnie zaznaczonego produktu.

Początek strony

Pulpity nawigacyjne

Pulpity nawigacyjne są narzędzia, które służą do przedstawiania stanu oraz wykonywania akcji. Pulpit nawigacyjny programu Office SharePoint Server 2007 jest szablon strony sieci Web, która umożliwia łączenie i wyświetlanie informacji z różnych źródeł, takich jak raporty, wykresy, metryki i kluczowe wskaźniki wydajności.

Strony pulpitu nawigacyjnego można utworzyć przy użyciu różnych składników Web Part, lub możesz dodać składniki Web Part do stron, które już istnieje w witrynie. Jednak w przypadku tworzenia pulpitu nawigacyjnego na nowej stronie, rozpoczynając od szablonu może być szybsze. Jest po prostu punktu początkowego — można dodawać lub usuwać elementy i zmienić wygląd strony po jego utworzeniu.

Następujące składniki Web Part są dołączone szablon strony pulpitu nawigacyjnego.

Składnik Web Part

Umożliwia

Excel Web Access

Dodawanie zakresu skoroszytu, arkusza lub arkusza programu Excel.

Lista wskaźników KPI

Wyświetlanie listy wskaźników KPI (opcjonalnie).

Stosowanie filtrów (przycisk)

Wyświetlanie przycisku Zastosuj filtry.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie łączy pokrewnych do innych elementów na stronie.

Podsumowanie

Wyświetlanie informacji o planach i stanie.

Szczegóły kontaktu

Należy wpisać nazwę osoby kontaktowej dotyczące strony.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×