Wprowadzenie do formularzy i szablonów formularzy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Projektowanie pliku szablonu formularza (xsn) polega na utworzeniu pojedynczego pliku, który zawiera pliki pomocnicze. Wypełnianie formularza jest natomiast wprowadzaniem informacji w pliku formularza (pliku xml) opartym na szablonie formularza.

W tym artykule

Możesz zaprojektować: szablonu formularza

Co do wypełniania przez użytkowników: formularz

Składniki szablonu formularza

Rola projektanta: tworzenie szablonu formularza

Szablony formularzy są tworzone w trybie projektowania — środowisku projektowym programu InfoPath. Szablon formularza jest plikiem z rozszerzeniem xsn. Plik xsn definiuje strukturę danych, wygląd i zachowanie utworzonych formularzy (plików xml).

Szablon formularza i oparte na nim formularze

Szablon formularza definiuje między innymi następujące elementy:

 • Formanty, etykiety i tekst instruktażowy wyświetlane w formularzu.

 • Zachowanie formantów przy interakcji z użytkownikiem. Zaznaczenie pola wyboru przez użytkownika może na przykład spowodować wyświetlenie określonej sekcji, a wyczyszczenie pola wyboru — ukrycie jej.

 • Czy formularz zawiera dodatkowe widoki. Na przykład w przypadku projektowania formularza wniosku o zezwolenie, może być wyświetlanie elektryczne wykonawcy innego widoku dla odbierania agenta, a innej wyświetlić prowadzący, który zatwierdza lub uprawnienie aplikacji.

 • Sposób i miejsce przechowywania danych w formularzu. Szablon formularza może na przykład być zaprojektowany tak, aby pozwalał użytkownikom na przesyłanie danych do bazy danych, bezpośrednio lub za pośrednictwem usługi sieci Web. Użytkownicy mogą też zapisywać formularze w folderze udostępnionym.

 • Czcionki, kolory i inne elementy projektu używane w formularzu.

 • Możliwość dostosowywania formularza przez użytkowników. Można na przykład zezwolić użytkownikom na wprowadzanie dodatkowych wierszy w tabeli powtarzanej, sekcji powtarzanej lub sekcji opcjonalnej.

 • Powiadamianie użytkowników o błędach, jakie popełnili przy wypełnianiu formularza lub o pominięciu wymaganego pola.

Po zakończeniu projektowania szablonu formularza można go udostępnić użytkownikom, publikując go jako plik xsn.

Porada: Oprócz projektowania szablonów formularzy można także zaprojektować części szablonu. Są to formanty niestandardowe, których można używać w innych szablonach formularzy lub dokumentach pakietu Microsoft Office. Można na przykład utworzyć część szablonu, która zawiera pola przeznaczone do zbierania informacji kontaktowych. Następnie takiej części szablonu można użyć w kilku innych szablonach formularzy. Łącza do informacji dodatkowych na temat części szablonów można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rola użytkownika: wypełnianie formularza

Formularz programu InfoPath jest plikiem XML, która zawiera dane XML. Wszystkie formularze programu InfoPath są oparte na szablonach formularzy.

Aby zobrazować powiązanie między szablonem formularza i formularzem, załóżmy, że zaprojektowano szablon formularza wniosku o zezwolenie na wykonanie prac elektrycznych, który ma być używany przez elektryków. Każdy wypełniany przez elektryka wniosek o zezwolenie na wykonanie prac elektrycznych jest formularzem. Formularz jest po prostu plikiem xml zawierającym dane (i tylko dane), które zostały wprowadzone do formularza. Wszystkie inne elementy tworzące formularz są zawarte w szablonie formularza. Oznacza to, że każdy otwierany formularz musi zlokalizować i zastosować skojarzony z nim szablon, aby działać prawidłowo. W przeciwnym razie przy otwieraniu formularza zostaną wyświetlone jedynie dane i tagi znaczników XML.

Aby połączyć szablon formularza i oparte na nim formularze, program InfoPath dołącza kilka linii kodu, zwanych instrukcje przetwarzania, na górze każdego pliku formularza. Ten kod umożliwia połączenie pliku formularza ze skojarzonym szablonem formularza.

Początek strony

Składniki szablonu formularza

Szablon formularza jest pojedynczym plikiem zawierającym wielu plików pomocniczych, takich jak pliki definiujące sposób wyświetlania formantów w szablonie formularza, pliki grafiki wyświetlanej w szablonie formularza i programowania plików, które umożliwiają niestandardowej zachowania formularza szablon. Te pliki pomocnicze są nazywane zbiorczo pliki formularza. Podczas projektowania szablonu formularza można wyświetlać i pracować z plikami formularza, które składają się szablon formularza przez wyodrębnianie i zapisanie te pliki formularza do folderu.

Pliki pomocnicze składające się na plik szablonu formularza (xsn)

Pliki pomocnicze składające się na szablon formularza może zawierać jeden lub więcej plików schemat XML pliku przekształcenia XSL (XSLT) dla każdego widoku w szablonie formularza, plik XML jest domyślnie wyświetlany po pierwszym otwarciu formularza, który jest oparty na tym temp formularza danych pliki skryptów lub zestawów zawierających kod zarządzany i plik definicji formularza opóźnione o nazwie Manifest.xsf.

Aby zapoznać się z plikami składającymi się na szablon formularza, można zastosować następującą procedurę przeglądania plików źródłowych dla szablonu formularza.

Przeglądanie plików formularza dla szablonu formularza

 1. Utwórz nowy, pusty szablon formularza.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako pliki źródłowe.

 3. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz istniejący folder, w którym mają zostać zapisane pliki formularza, lub utwórz nowy folder, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program InfoPath zapisze kopię szablonu formularza jako zestaw plików w folderze.

 4. W Eksploratorze Windows wybierz folder zawierający pliki.

W poniższej tabeli zostały opisane pliki pomocnicze szablonu formularza. Szablon formularza zawsze zawiera te pliki.

Typ pliku

Rozszerzenie nazwy pliku

Opis

Plik definicji formularza

xsf

Plik, który zawiera informacje o strukturze szablonu formularza, włącznie z używanymi schematami XML i zawartymi w szablonie plikami zasobów. Program InfoPath automatycznie generuje ten plik przy projektowaniu nowego szablonu formularza. Podczas projektowania i modyfikowania szablonu formularza plik jest aktualizowany automatycznie w celu odzwierciedlenia zmian.

Schemat XML

xsd

Plik lub pliki, które ograniczyć i sprawdzanie poprawności danych w szablonie formularza. Zawartość plików schematu XML — elementy, atrybuty i tak dalej — są one reprezentowane przez grup i pól w okienku zadań Źródło danych. Każdy źródło danych jest skojarzony z szablonu formularza głównego źródła danych, w tym ma odpowiadający mu plik XSD.

Widok

xsl

Pliki transformacji XSL (XSLT), które służą do prezentowania, wyświetlania i przekształcania do formatu HTML danych zawartych w formularzu wypełnianym przez użytkowników. Podczas pracy z różnymi widokami szablonu formularza w rzeczywistości są widoczne różne reprezentacje (lub transformacje) HTML danych wyświetlanych w formularzu.

Szablon XML

xml

Plik zawierający dane, które mają się domyślnie pojawiać w określonych formantach. Te dane są wyświetlane przy pierwszym otwarciu formularza do czasu, gdy użytkownik wybierze inne wartości w formantach.

Oprócz plików opisanych w poprzedniej tabeli szablon formularza może w zależności od projektu zawierać dowolne z plików przedstawionych w poniższej tabeli.

Typ pliku

Rozszerzenie nazwy pliku

Opis

Prezentacja

htm, gif, bmp i inne

Pliki, które są używane w celu wyświetlenia w niestandardowych okienkach zadań lub obrazów w szablonie formularza.

Reguły biznesowe

js, vbs

Pliki zawierające skrypty umożliwiające implementację określonego zachowania formularza. Te pliki skryptów lub są one Microsoft JScript pliki języka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Pliki binarne

dll, exe, cab i inne

Pliki zewnętrzne, zawierające kod i dodatkowe reguły biznesowe. Do utworzenia na przykład kontrolka niestandardowa dla szablonu formularza może być potrzebny program instalacyjny, który pozwoli na automatyczną instalację i rejestrację tego formantu na komputerach użytkowników. Pliki binarne nie są tworzone w programie InfoPath, ale w programach takich jak Microsoft Visual Studio .NET.

Podczas wprowadzania zmian w szablonie formularza program InfoPath automatycznie aktualizuje pliki formularzy. Osoby mające doświadczenie w pracy z językiem XML lub w projektowaniu formularzy mogą jednak wyodrębniać pojedyncze pliki formularza i dostosowywać je ręcznie. Konieczność ręcznej modyfikacji zestawu plików formularzy może na przykład wystąpić w następujących sytuacjach:

 • Należy ponownie zastosować plik schematu XML (xsd) szablonu formularza w innym programie pakietu Microsoft Office. Można na przykład dodać plik xsd programu InfoPath do biblioteki schematów w programie Microsoft Office Word 2007. Następnie można zamapować elementy z pliku xsd programu InfoPath do zawartości dokumentu.

 • Należy utworzyć pasek narzędzi w szablonie formularza, który oprócz wbudowanych poleceń programu InfoPath będzie zawierać polecenia niestandardowe. W tym celu należy zmodyfikować plik definicji (xsf) szablonu formularza.

 • Należy wprowadzić do szablonu formularza rozszerzone formatowanie, niedostępne w programie InfoPath, na przykład dodać obraz tła (plik gif) do przycisku. W tym celu należy zmodyfikować plik przekształcenia XML formularza (xsl).

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×