Wprowadzenie do dodatku Power Query

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query można wyszukiwać źródła danych, nawiązywanie połączenia, a następnie kształt danych (na przykład usunąć kolumnę, zmienić typ danych lub scalić tabel) w sposób, który nie spełnia określonych wymagań. Po zostały kształcie danych, możesz udostępnić swoje wnioski lub tworzyć raporty za pomocą kwerendy.

Power Query typowych czynności

Powyższe kroki zwykle przebiegają w następującej kolejności:

  • Tworzenie połączenia — nawiązywanie połączenia z danymi przechowywanymi w chmurze, w innej usłudze lub lokalnie

  • Przekształcanie — kształtowanie danych według potrzeb; oryginalne źródło danych pozostaje bez zmian

  • Łączenie danych — tworzenie modelu danych na podstawie wielu źródeł danych w celu uzyskania unikatowej perspektywy

  • Udostępnianie — po zakończeniu możesz zapisać zapytanie, udostępnić je lub wykorzystać do tworzenia raportów

W dodatku Power Query wszystkie wykonane czynności są rejestrowane i mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb. Możesz cofać kroki i wykonywać je ponownie, zmieniać ich kolejność oraz modyfikować poszczególne kroki — wszystko to pozwala Ci korzystać z danych dokładnie tak, jak chcesz.

W dodatku Power Query możesz tworzyć proste lub złożone zapytania. A ponieważ kroki są rejestrowane i wykonywane przez dodatek Power Query przy użyciu języka M, możesz również tworzyć zapytania od podstaw (lub ręcznie je poprawiać), wykorzystując możliwości i elastyczność skryptów danych — wszystko to w dodatku Power Query.

Dostęp do dodatku Power Query zapewnia wstążka dodatku Power Query w programie Excel.

Wstążka dodatku Power Query

Ważne : Jeśli korzystasz z programu Excel 2013 i starszych wersjach programu Excel, może być konieczne Włączenie dodatku Power Query w programie Excel. Możesz również pobrać i zainstalować najnowszą wersję dodatku Power Query dla programu Excel, który pozwala automatycznie.

Tworzenie połączenia

Za pomocą dodatku Power Query możesz nawiązać połączenie z jednym źródłem danych, na przykład skoroszytem programu Excel, lub z wieloma bazami danych, źródłami strumieniowymi lub usługami w chmurze. Dodatek Power Query umożliwia połączenie wszystkich tych źródeł danych w wybrany przez Ciebie sposób i wyciąganie wniosków, które nie byłyby dostępne przy użyciu innych metod.

Możesz nawiązać połączenie ze źródłami danych przy użyciu wstążki dodatku Power Query, w grupie Pobieranie danych zewnętrznych. Źródła danych obejmują dane z sieci Web, pliku, bazy danych, platformy Azure, innych źródeł, a nawet tabel w skoroszycie programu Excel.

Wstążka dodatku Power Query

Ten krótki klip wideo przedstawia różnorodne typy źródeł danych, z którymi można połączyć się przy użyciu dodatku Power Query. Nieustannie dodawane są nowe połączenia danych, dlatego warto zawsze korzystać z najnowszej wersji dodatku Power Query.

Dodatek Power Query — nawiązywanie połączenia z danymi filmu

Podczas łączenia się ze źródłem danych, pojawi się okienko podglądu . Jeśli chcesz pracować z danymi w programie Excel od razu, kliknij przycisk Załaduj. Jeśli jednak chcesz stosować przekształcenia lub kształtowanie danych wcześniej, kliknij przycisk Edytuj. Dodatek Power Query następnie zostanie uruchomiony Edytor zapytań: dedykowane okno, które ułatwia i wyświetla połączeń danych i przekształceń możesz zastosować. Następnej sekcji, przekształcenie, znajdziesz więcej informacji na temat edytora zapytań.

Dodatkowe informacje o tworzeniu połączeń:

Przekształcanie

Dodatek Power Query umożliwia przekształcanie danych pobranych przez połączenia w celu ułatwienia ich analizy. Przekształcanie danych oznacza modyfikowanie ich w sposób odpowiadający Twoim potrzebom — możesz na przykład usunąć kolumnę, zmienić typ danych lub scalić tabele — każda z tych czynności stanowi przekształcenie danych. Przekształcanie danych umożliwia zbiorcze kształtowanie ich w sposób wymagany do właściwego przeprowadzenia analizy. Proces stosowania przekształceń do zestawów danych często nazywa się kształtowaniem danych.

Dodatek Power Query zawiera specjalne okno, Edytor zapytań, w którym są wyświetlane przekształcenia danych, co ułatwia ich stosowanie. Możesz otworzyć Edytor zapytań, wybierając pozycję Uruchom edytor na wstążce dodatku Power Query.

Edytor uruchamianie dodatku PQ

Edytor zapytań zostanie również otwarty podczas tworzenia połączenia ze źródłem danych, tworzenia nowego zapytania lub ładowania istniejącego zapytania.

Edytor zapytań

W dodatku Power Query wszystkie czynności wykonywane w związku z danymi są rejestrowane. Edytor zapytań rejestruje i oznacza wszystkie przekształcenia i kroki zastosowane do danych. Niezależnie od tego, czy przekształcenie dotyczy utworzenia połączenia danych (źródła danych), usunięcia kolumny, scalenia, czy zmiany typu danych, w Edytorze zapytań wszystkie operacje zostaną zarejestrowane w sekcji ZASTOSOWANE KROKI w okienku Ustawienia zapytania.

Edytor zapytań — ustawienia zapytania

Przekształcenia zastosowane zbiorczo do połączeń danych stanowią zapytanie.

Należy pamiętać, że dodatek Power Query nie zmienia oryginalnych danych źródłowych. Zamiast tego dodatek Power Query rejestruje wszystkie kroki wykonane podczas łączenia z danymi i przekształcania ich, a po zakończeniu kształtowania danych pobiera migawkę przekształconych danych do programu Excel.

Istnieje wiele różnych przekształceń, które można zastosować do danych. Możesz również tworzyć własne przekształcenia w języku M (czyli języku używanym w dodatku Power Query do rejestrowania kroków w tle) za pomocą Edytora zaawansowanego w Edytorze zapytań. Możesz otworzyć Edytor zaawansowany, korzystając ze wstążki Przekształcenie w Edytorze zapytań, a następnie zmodyfikować kroki w języku M powiązane z istniejącym zapytaniem. Za pomocą Edytora zaawansowanego możesz również tworzyć zapytania od podstaw.

Edytor zapytań — edytor zaawansowany

Dodatkowe informacje o przekształcaniu:

Udostępnianie

Podczas zapisywania skoroszytu programu Excel zawierającego zapytanie to zapytanie również jest automatycznie zapisywane. Możesz wyświetlić wszystkie zapytania w danym skoroszycie programu Excel, wybierając pozycję Pokaż okienko w sekcji Zapytania dotyczące skoroszytów na wstążce dodatku Power Query.

Pokaż okienko

W okienku Zapytania dotyczące skoroszytów są wyświetlane wszystkie zapytania w danym skoroszycie.

Zapytania skoroszytu

Ale to nie koniec. Dodatek Power Query wraz z wykazem danych umożliwia udostępnianie zapytań innym osobom w organizacji. Możesz również utworzyć zapytanie do ponownego wykorzystania w innych skoroszytach, aby oszczędzić sobie pracy. Zamiast zapisywać skoroszyty programu Excel i wysyłać je pocztą e-mail (i pamiętać o tym, która wersja jest oryginalna, co się zmieniło i czy dane są aktualne), możesz zapisać zapytanie w wykazie danych i przestać martwić się niezliczonymi nieuporządkowanymi wersjami skoroszytów w różnych skrzynkach odbiorczych. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy zapytanie w okienku Zapytania dotyczące skoroszytów, aby wyświetlić menu zawierające różne opcje, w tym polecenie Wyślij do wykazu danych.

Wyślij do wykazu danych.

Zwróć również uwagę na inne opcje w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Możesz zduplikować zapytanie, aby zmienić wybrane (lub wszystkie) elementy zapytania bez wprowadzania zmian w oryginalnym zapytaniu; przypomina to tworzenie szablonu zapytania, który można następnie modyfikować w celu utworzenia dostosowanych zbiorów danych — na przykład jednego dla sprzedaży detalicznej, innego dla hurtowej, a jeszcze innego dla magazynu — opartych na tych samych połączeniach danych.

Możesz również scalać lub dołączać zapytania, używając ich jako bloków konstrukcyjnych do ponownego wykorzystania.

Dodatek Power Query pozwala Ci w kreatywny sposób korzystać z danych, połączeń i przekształceń oraz zwiększać wartość swojej pracy przez udostępnianie jej innym osobom (lub sobie, jeśli korzystasz z różnych urządzeń).

Wykaz danych umożliwia także łatwe wyświetlanie wszystkich udostępnionych zapytań.

Pokaż zapytania dotyczące wykazu danych

W okienku Moje zapytania dotyczące wykazu danych są wyświetlane wszystkie udostępnione przez Ciebie zapytania. Korzystając z niego, możesz załadować zapytanie, edytować je lub użyć tego zapytania w skoroszycie, w którym aktualnie pracujesz.

Okienko Moje zapytania dotyczące wykazu danych

Po zakończeniu tworzenia zapytania możesz użyć go do tworzenia raportów w programie Excel, w programie Power View lub w usłudze Power BI. Skorzystaj z następującej sekcji, aby uzyskać więcej informacji o możliwościach raportowania, dzięki którym możesz jeszcze lepiej wykorzystać całą pracę włożoną w precyzyjne kształtowanie danych w dodatku Power Query.

Dodatkowe informacje o zapisywaniu, udostępnianiu i raportowaniu:

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×