Wprowadzenie do dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga: Edytor zapytań jest częścią dodatku Power Query. Na końcu tego artykułu znajduje się krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań.

Dodatek Power Query poszerza możliwości samoobsługowej analizy danych biznesowych w programie Excel o intuicyjne i spójne funkcje odnajdowania, łączenia i uściślania danych pochodzących z rozmaitych źródeł, takich jak źródła relacyjne, strukturalne i półstrukturalne, źródła OData, sieć Web, usługa Hadoop i inne.

Wprowadzenie

Zainteresowania w dodatku Power Query są wyświetlane w miejscu pracy? Power BI — przewodnika wprowadzenie zawiera sekcję, która zawiera dodatek Power Query jest używana do tworzenia skoroszytu, który łączy do danych zewnętrznych, przekształca dane i tworzy modelu danych. Przeczytaj przewodnik po całej lub przejść do sekcji Dodatku Power Query .

W dodatku Power Query można udostępniać zapytania i zarządzać nimi, jak również przeszukiwać dane w organizacji. Użytkownicy w przedsiębiorstwie mogą znajdować udostępnione im zapytania i uwzględniać dane podstawowe z tych zapytań w analizie danych i raportowaniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania zapytań, zobacz Udostępnianie zapytań.

Dodatek Power Query umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Znajdowanie i łączenie danych z wielu różnych źródeł.

 • Scalanie i kształtowanie źródeł danych w celu dostosowania do wymagań analizy danych lub przygotowania do dalszej analizy i modelowania za pomocą narzędzi, takich jak programy Power Pivot i Power View.

 • Tworzenie niestandardowych widoków danych.

 • Tworzenie wizualizacji danych w rozwiązaniach Big Data i HDInsight systemu Azure za pomocą parsera JSON.

 • Wykonywanie operacji oczyszczania danych.

 • Importowanie danych z wielu plików dziennika.

 • Tworzenie zapytania na podstawie elementów lubianych na Facebooku i renderowanych w postaci wykresu programu Excel.

 • Wciąganie danych do dodatku Power Pivot z nowych źródeł danych, takich jak kod XML, Facebook i foldery plików, jako połączeń, które można odświeżać.

 • W wersji Power Query 2.10 i w nowszych można udostępniać zapytania i zarządzać nimi, jak również przeszukiwać dane w organizacji.

Źródła danych dodatku Power Query

 • Strona sieci Web

 • Plik programu Excel lub w formacie CSV

 • Plik XML

 • Plik tekstowy

 • Folder

 • Baza danych programu SQL Server

 • Baza danych usługi Microsoft Azure SQL

 • Baza danych programu Access

 • Bazy danych Oracle

 • Baza danych IBM DB2

 • Bazy danych MySQL

 • Baza danych PostgreSQL

 • Baza danych Sybase

 • Baza danych Teradata

 • Lista programu SharePoint

 • Źródło strumieniowe OData

 • Portal Microsoft Azure Marketplace

 • Plik usługi Hadoop (HDFS)

 • Usługa Microsoft Azure HDInsight

 • Magazyn tabel usługi Microsoft Azure

 • Usługa Active Directory

 • Program Microsoft Exchange

 • Serwis Facebook

Tematy pokrewne

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Kształtowanie danych

Edytor zapytań jest wyświetlana tylko podczas ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania. Poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po zakończeniu edytowania zapytania ze skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytora zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, na podstawie sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki Power Query wybierz pozycję z innych źródeł > puste zapytanie. Następujące klip wideo przedstawia sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×