Wprowadzenie do blogów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Blog jest witryną sieci Web, za pomocą której użytkownik lub jego organizacja mogą szybko udostępniać pomysły i informacje. W blogu znajdują się ogłoszenia oznaczone datą i wyświetlane w odwrotnym porządku chronologicznym. Inne osoby mogą dodawać komentarze do ogłoszeń, a także podawać łącza do interesujących witryn, fotografii i powiązanych blogów.

Omówienie

Osoby w organizacji mogą udostępniać pomysły i informacje dotyczące produktów, technologii i procesów, publikując je w formie ogłoszeń w blogu.

Blog

Blogi zazwyczaj mają autora lub małą grupę autorów, którzy regularnie tworzą zawartość blogu. Autor blogu, nazywany czasami „blogerem”, zazwyczaj używa osobistego, bezpośredniego tonu wypowiedzi lub udostępnia unikatową perspektywę.

Czytelnicy blogów mogą współtworzyć pomysły i przesyłać swoje opinie, publikując komentarze dotyczące ogłoszeń w blogu.

Blogi są używane w Internecie dla różnych celów, począwszy od komentarzy do osobistej arkuszy, ale mają także kilka zastosowań dla firm i innych organizacji. Oto kilka sposobów można blogów:

  • Łączenie się z pracownikami i klientami    Organizacja może przekazywać decyzje, zasady i pomysły pracownikom lub klientom w nieformalny sposób. Zapraszając czytelników do komentowania ogłoszeń w blogu, organizacja może stworzyć poczucie wspólnoty lub ocenić możliwe obszary zainteresowania.

  • Udostępnianie obserwacji i perspektyw    Dzięki blogom osoby, które mają interesujący punkt widzenia na daną sprawę, mogą go przedstawiać własnymi słowami. Na przykład można opisać swoje zmagania i sukcesy w usuwaniu przeszkód lub swoje doświadczenia w dziedzinie opracowywania unikatowego projektu.

  • Zapewnianie wglądu w złożoną koncepcję    W niektórych organizacjach blogi są używane jako forum umożliwiające omawianie złożonych koncepcji w sposób angażujący wszystkich uczestników dyskusji. Ogłoszenie w blogu może opisywać zalety skomplikowanej zasady lub technologii i może zawierać pomocne przykłady.

  • Przekazywanie wiadomości i punktów widzenia    Blogi mogą stanowić forum udostępniania najnowszych wiadomości lub punktów widzenia. Ponieważ ogłoszenia w blogu można łatwo publikować i mają one nieformalny ton, zazwyczaj podlegają mniejszej liczbie ograniczeń niż tradycyjne korporacyjne witryny sieci Web, które muszą być zgodne z różnymi potrzebami lub mają dłuższy cykl publikowania.

  • Udostępnianie wizji i idei    Blogi umożliwiają udostępnianie swoich celów oraz przemyśleń dotyczących przyszłości, a także zachęcanie innych osób do komentowania ich. Mogą one także stanowić forum, na którym liderzy organizacji będą komunikować się z pracownikami w sposób nieformalny i skuteczny.

Tworzony blog zawiera następujące listy, biblioteki i funkcje pomagające w tworzeniu zawartości i interakcyjnym kontakcie z czytelnikami:

Wpisy    Wyświetlanie i zarządzanie nimi wszystkich ogłoszeń za pomocą listy wpisów. Wpisy są podstawowe części blogu i gdzie komunikowanie się z czytelnikami za pomocą pozycji datą. Na liście wpisów ustawiono wymagają zatwierdzenia przed wpisy są publikowane, ale można zmienić to ustawienie, jeśli masz uprawnienie do zarządzania listami w blogu.

Komentarze    Komentarze czytelników umożliwiają uzyskiwanie opinii na temat ogłoszeń zamieszczonych w blogu. Komentarze czytelników można zobaczyć, wyświetlając każde ogłoszenie, ale można także zobaczyć wszystkie komentarze w blogu, wyświetlając domyślną listę Komentarze.

Kategorie    Kategorie umożliwiają organizowanie ogłoszeń, tak aby czytelnicy można łatwo znaleźć wpisy, które są najbardziej interesujące.

Lista Inne blogi    Ta lista służy do przechowywania łączy do innych blogów, takich jak blogi na podobne tematy, blogi znajomych lub blogi odwołujące się do danego blogu.

Łącza    Lista Łącza służy do przechowywania innych typów łączy, takich jak łącza do pokrewnych witryn sieci Web lub informacji podstawowych. Domyślnie lista Łącza zawiera łącza do biblioteki Fotografie i archiwów blogów.

Fotografie    Lista Fotografie to biblioteka obrazów, w której można przechowywać interesujące fotografie i łączyć je z ogłoszeniami w blogu.

Łącza trwałe    Łącze trwałe to adres sieci Web określonego ogłoszenia w blogu, który zawsze umożliwia dostęp do ogłoszenia za pomocą adresu URL, nawet jeśli ogłoszenie zostanie zarchiwizowane. Aby się odwołać do poprzedniego ogłoszenia w blogu lub do ogłoszenia innej osoby, należy użyć łącza trwałego do tego ogłoszenia.

Archiwa ogłoszeń    Ogłoszenia są archiwizowane według dni i miesięcy, dzięki czemu użytkownik i czytelnicy mogą przeglądać ogłoszenia na podstawie pewnych dat. Blog zawiera dwa domyślne widoki kalendarza: w jednym widoku ogłoszenia są prezentowane w standardowym widoku listy, a w drugim ogłoszenia są prezentowane w widoku kalendarza.

Źródła danych RSS    Użytkownik lub czytelnicy mogą otrzymywać aktualizacje blogu, subskrybując źródła danych RSS. RSS to technologia oferująca wygodny sposób rozpowszechniania i odbierania informacji w standardowym formacie.

Tworzenie ogłoszeń w blogu jest łatwe i nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. Blog w programie Windows SharePoint Services zawiera narzędzia formatowania, podobne do narzędzi dostępnych w edytorze tekstów, które służą do stosowania formatowania (takiego jak pogrubienie czy kolor czcionki), wstawiania hiperłączy i obrazów oraz tworzenia tabel.

Jeśli użytkownik woli tworzyć ogłoszenia za pomocą narzędzia lub programu, który dobrze zna, może użyć narzędzi lub programów do tworzenia blogów, które są zgodne z programem Windows SharePoint Services. Blog zawiera polecenie umożliwiające uruchomienie zgodnych narzędzi i programów do tworzenia blogów, takich jak Microsoft Office Word 2007, jeśli są one zainstalowane na komputerze.

W niektórych organizacjach obowiązują określone zasady publikowania informacji poufnych, dlatego przed utworzeniem blogu warto sprawdzić, czy w danej organizacji obowiązują zasady dotyczące publikowania informacji w blogach lub innych źródłach multimediów.

Uwaga: Jeśli Twoja przeglądarka sieci Web nie obsługuje formantów ActiveX, pasek narzędzi formatowania mogą być niedostępne. Jednak może zawierać podstawowe tagów HTML do formatowania tekstu w wpisów w blogu. Łącza do dodatkowych informacji o formatowaniu tekstu w rozszerzonych polach tekstowych w sekcji Zobacz też.

Aby utrzymać zainteresowanie czytelników i zachęcić ich do subskrybowania witryny lub powracania do niej, warto często publikować ogłoszenia. Można także odpowiadać na komentarze, aby podtrzymać zaangażowanie czytelników. Jeśli witryna użytkownika jest dostępna dla osób spoza organizacji, można okresowo sprawdzać komentarze, aby dopilnować, że żadne z nich nie obrażają innych czytelników.

Należy również sprawdzić blogu okresowo, aby upewnić się, łącza do dodatkowych zasobów nadal będą działać i innych informacji w blogu o nadal są prawidłowe. Może być Sprawdź, czy kategorie przypisane do zawartości i usunąć wszystkie kategorie, których nie ma być używany.

Można także przejrzeć ustawienia, takie jak uprawnienia do witryny i list, aby zapewnić innym osobom odpowiedni poziom dostępu do swojego blogu. Na przykład, jeśli ktoś ciągle publikuje nieodpowiednie komentarze, można edytować uprawnienia i uniemożliwić tej osobie współtworzenie listy Komentarze.

Jeśli dana witryna obsługuje technologii RSS, użytkownik i czytelnicy mogą otrzymywać aktualizacje dotyczące zmian w blogu, takich jak nowych wpisów po zasubskrybowaniu za pośrednictwem kanału informacyjnego RSS. Po zasubskrybowaniu blogu, czytniki nie musisz ponownie sprawdzać blogu, aby zobaczyć, jeśli została przesłała nowej zawartości. Zamiast tego czytelnicy będą otrzymywać okresowe aktualizacje z zawartością nowych i zmienionych blogu, takie jak zmiany wpisów w blogu lub nowymi komentarzami.

Program nazywany czytnikiem danych RSS, czytnikiem źródeł danych lub agregatorem źródeł danych może okresowo sprawdzać witryny z włączoną obsługą funkcji RSS i pobierać zaktualizowaną zawartość.

Blogi mają Źródła danych RSS przycisk Obraz przycisku którego użytkownik lub czytelnicy kliknięcie umożliwia przeglądanie aktualizacji oraz zasubskrybowanie ich za podglądu danych RSS.

Aby wyświetlać i subskrybować źródła danych RSS, w witrynie lub zbiorze witryn musi być włączona obsługa technologii RSS. Korzystanie ze źródeł danych RSS w organizacjach może być ograniczone lub wyłączone z powodu ograniczeń przepustowości lub innych czynników. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem lub właścicielem witryny.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×