Wprowadzenie do aplikacji Notes zajęć w programie OneNote: instrukcje dla nauczycieli

Notes zajęć w programie OneNote to aplikacja, która ułatwia konfigurowanie programu OneNote na zajęciach. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć notes zajęć, który zawiera trzy typy podnotesów:

 • Notesy uczniów — prywatne notesy, które są udostępniane każdemu nauczycielowi i ich poszczególnym uczniom. Nauczyciele mają ciągły dostęp do tych notesów, ale uczniowie nie mogą wyświetlać notesów innych uczniów.

 • Biblioteka zawartości — notes dla nauczycieli, służący do udostępniania uczniom materiałów dotyczących zajęć. Nauczyciele mogą dodawać i edytować te materiały, a dla uczniów ten notes jest tylko do odczytu.

 • Obszar współpracy — notes, który mogą udostępniać i organizować uczniowie wraz z nauczycielem i nad którym wszyscy mogą współpracować.


Ponadto wydano dodatek Notes zajęć, czyli przydatne narzędzie jeszcze bardziej zwiększające wydajność notesów zajęć dla nauczycieli. Ten dodatek jest łatwo dostępny dla użytkowników programów OneNote 2013 i 2016 dla systemu Windows. Jest również wbudowany w programie OneNote 2016 dla komputerów Mac. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz poniższe artykuły pomocy technicznej:


Co będzie potrzebne

 • Subskrypcja usługi Office 365 dla instytucji edukacyjnych obejmująca usługę OneDrive dla Firm. Jeśli nie masz pewności, czy korzystasz z tej subskrypcji, skontaktuj się z administratorem IT, aby to zweryfikować.

 • Konto organizacji dla Ciebie (nauczyciela) z uprawnieniami do tworzenia notesów zajęć za pomocą aplikacji Notes zajęć w programie OneNote.

 • Konto organizacji usługi Office 365 dla uczniów.

Aby móc korzystać z aplikacji Notes zajęć w programie OneNote, zalecamy korzystanie z programu Internet Explorer 10 lub Internet Explorer 11. Inne współczesne przeglądarki także powinny umożliwiać korzystanie z tej aplikacji.


WPROWADZENIE

Uruchamianie aplikacji Notes zajęć w programie OneNote

 1. Zaloguj się do usługi Office 365.

 2. Kliknij ikonę Uruchamianie aplikacji w lewym górnym rogu.

  Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Uruchamianie aplikacji.

 3. Na liście aplikacji, która zostanie wyświetlona, kliknij aplikację Notes zajęć.

Tworzenie notesu zajęć

 1. Z dostępnych opcji kliknij pozycję Utwórz notes dla zajęć.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę powitalną aplikacji Notes zajęć.

 2. Nadaj nazwę nowemu notesowi, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Porada : Zalecamy utworzenie oddzielnego notesu dla każdych zajęć. Jeśli na przykład uczysz języka hiszpańskiego w wielu klasach, utwórz notes dla każdej klasy. Nadaj każdemu notesowi unikatową nazwę, która będzie łatwa do zidentyfikowania dla Ciebie i Twoich uczniów. Możesz na przykład nadać notesom nazwy „Hiszpański 1B” dla klasy 1B, „Hiszpański 2A” dla klasy 2A i tak dalej.

  Uwaga : Każdy utworzony notes musi mieć unikatową nazwę, która nie może zawierać następujących znaków # / * ? " | < > : . % ' \.

  struktura notesu

(Opcjonalnie) Dodawanie innego nauczyciela do notesu zajęć

Na tym ekranie możesz dodać innego nauczyciela do notesu zajęć. Dodani nauczyciele mają takie same uprawnienia jak Ty. Możesz dodać dowolną liczbę nauczycieli.

 • Wpisz nazwiska nauczycieli i kliknij przycisk Dalej.

  dodawanie innego nauczyciela

Dodawanie uczniów do notesu zajęć

Do notesu zajęć możesz dodać uczniów, dodając ich pojedynczo, wklejając listę studentów lub dodając aliasy grup. Aplikacja Notes zajęć obsługuje teraz grupy zabezpieczeń usługi Active Directory i grupy nowoczesne. Każdy uczeń otrzymuje własną sekcję prywatną i uzyskuje dostęp do sekcji współpracy.

Uwaga : Obecnie nie są obsługiwane listy dystrybucyjne ani grupy programu SharePoint. Jeśli nie możesz dodać konkretnych grup uczniów do notesu zajęć, skontaktuj się z administratorem IT, aby skonfigurować je jako grupy zabezpieczeń usługi AD lub grupy nowoczesne.

Uwaga :  Aby można było wykonać ten krok, uczniowie muszą mieć konto organizacji usługi Office 365. Jeśli nie masz pewności, czy tak jest, skontaktuj się z administratorem IT.

 1. Aby dodać uczniów pojedynczo, wystarczy wpisać ich imiona i nazwiska w polu tekstowym, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Podczas pisania aplikacja będzie wyszukiwać możliwe dopasowania. Gdy na przykład wpiszesz imię „Jan”, aplikacja znajdzie wszystkich uczniów o tym imieniu.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób dodawania imion i nazwisk uczniów pojedynczo za pomocą Kreatora notesu zajęć.

  Porada :  Podczas pisania aplikacja będzie wyszukiwać możliwe dopasowania. Gdy na przykład wpiszesz imię „Jan”, aplikacja znajdzie wszystkich uczniów o tym imieniu.

 2. Grupy możesz dodać w taki sam sposób jak uczniów. Wystarczy wpisać nazwę grupy, a aplikacja wyświetli sugestie, z których możesz wybrać grupę do dodania.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób dodawania grup w aplikacji Notes zajęć.

 3. Aby zbiorczo dodać pojedynczych uczniów, możesz skopiować i wkleić listę uczniów w sposób pokazany poniżej. Po wklejeniu imion i nazwisk uczniów w polu tekstowym aplikacja wyszuka każde imię i nazwisko. Automatyczne rozpoznawanie nazwisk może chwilę potrwać. Każde nieodnalezione nazwisko możesz wpisać ponownie lub usunąć je z listy.

  Notatnik

  Po dodaniu wszystkich uczniów i grup kliknij przycisk Dalej.

Rozpoczynanie notesów poszczególnych uczniów za pomocą sekcji

 1. Pozostaw zaznaczone pola obok sekcji domyślnych, które ma zawierać notes każdego ucznia.

  Tworzenie sekcji
 2. Kliknij pozycję Dodaj więcej, aby dodać kolejne sekcje w notesie każdego ucznia.

 3. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

  Porada :  Zalecamy utworzenie nazw sekcji, które odpowiadają działaniom, a nie tematom. Użyj na przykład działań takich jak materiały informacyjne, notatki i testy. Uczniowie pracują nad jednym tematem naraz — znalezienie odpowiednich elementów w sekcji tematu będzie trwało dłużej.

  Uwaga :  Możesz także dodawać, usuwać i usuwać sekcje bezpośrednio w notesach uczniów po utworzeniu notesu zajęć.

Finalizowanie notesu zajęć

 1. Kliknij pozycję Notes nauczyciela i pozycję Notes ucznia, aby sprawdzić, jak zostaną utworzone podnotesy i sekcje dla zajęć. Kliknij pozycję Śródwierszowy obraz strzałki Wstecz , aby przejść wstecz i dodać lub usunąć sekcje, lub kliknij przycisk Utwórz, aby aplikacja utworzyła notes zajęć.

  Podgląd notesu
 2. Kliknij link nazwy notesu, aby otworzyć notes zajęć w programie OneNote. Gdy notes zostanie przygotowany dla uczniów, wyślij im pocztą e-mail hiperlink widoczny w polu tekstowym, aby mogli otworzyć ten notes. Zachowaj kopię tego linku lub pobierz go później w programie OneNote 2013, klikając prawym przyciskiem myszy notes zajęć na liście notesów, a następnie klikając polecenie Kopiuj łącze do notesu.

  Porada : Wszystkie osoby w jednej klasie używają tego samego linku w celu uzyskania dostępu do notesu zajęć. Jeśli utworzysz notesy dla kilku klas, każdy link będzie inny.

  Link do notesu

  Porada : Przed zaproszeniem uczniów do otwarcia notesu warto dodać do niego zawartość, umieszczając ją w bibliotece zawartości. Podczas przygotowywania notesu zachowaj kopię linku, a następnie udostępnij go uczniom, gdy notes będzie gotowy.

Zarządzanie notesami zajęć

Aby zarządzać innymi funkcjami notesów zajęć, kliknij przycisk Zarządzaj notesami.

Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Lista notesów.

Spowoduje to wyświetlenie strony, która zawiera listę wszystkich utworzonych notesów zajęć, a także informacje o dostosowywaniu każdego z nich.

Opcje obejmują:

 • Zmienianie nazw sekcji uczniów — aby zmienić nazwę dowolnej sekcji uczniów, kliknij niewielką ikonę ołówka, a następnie wpisz nową nazwę sekcji. Nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz po zmianie nazwy sekcji uczniów.

 • Dodawanie sekcji uczniów — aby rozpowszechnić nową sekcję wśród wszystkich uczniów, kliknij przycisk Dodaj sekcję. Nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz po dodaniu sekcji uczniów.

 • Włączanie grupy sekcji dostępnej tylko dla nauczyciela — grupa sekcji tylko dla nauczyciela to prywatna przestrzeń, której zawartość może zobaczyć tylko nauczyciel. Aby dodać do notesu zajęć grupę sekcji dostępną tylko dla nauczyciela, kliknij pozycję Włącz grupę sekcji Tylko dla nauczyciela. Pozostali nauczyciele, którzy mają dostęp do Twojego notesu zajęć, również będą mieli dostęp do grupy sekcji dostępnej tylko dla nauczyciela, ale uczniowie nie będą mogli zobaczyć, co się w niej znajduje.

 • Blokowanie obszaru współpracy — włączenie tej opcji zmienia opcję obszaru współpracy na opcję tylko do odczytu (lub blokowania), aby uniemożliwić edytowanie wszystkim uczniom. W każdym momencie możesz zablokować i odblokować tę opcję.

 • Otwieranie notesu zajęć — kliknij pozycję Otwórz, aby otworzyć notes zajęć.

 • Udostępnienie linku do notesu zajęć — aby wysłać link do notesu zajęć swojej klasie, zaznacz i skopiuj tekst w polu Link, a następnie wklej go w wiadomości e-mail.


Opcje zarządzania notesami


Pomoc dla uczniów szukających notesu zajęć

Uczniowie mogą znaleźć wszystkie nowe notesy zajęć w ich usłudze OneDrive dla Firm wewnątrz folderu Udostępnione dla mnie.

znajdowanie linku

W przypadku notesów utworzonych w klasowej witrynie programu SharePoint uczniowie mogą znaleźć wszystkie swoje notesy zajęć, przechodząc do pozycji Notesy zajęć w okienku nawigacji Szybkie uruchamianie programu SharePoint po lewej stronie ekranu.

Notesy zajęć


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Na moim waflu nie mogę znaleźć ikony Notes zajęć w programie OneNote. Co się stało?

Wypróbuj następujące metody:

 1. Upewnij się, że masz jedną z następujących licencji:

  • Office 365 Education dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office 365 Education PLUS dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office 365 z indywidualnie utworzonym kontem dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office 365 (plan A1) dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office 365 (plan A2) dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office 365 (plan A3) dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office 365 (plan A3) dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office 365 (plan A4) dla nauczycieli lub wykładowców

  • SharePoint (plan 1) dla nauczycieli lub wykładowców

  • SharePoint (plan 2) dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office Professional Plus dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office Web Apps (plan 1) dla nauczycieli lub wykładowców

  • Office Web Apps (plan 2) dla nauczycieli lub wykładowców


 2. Upewnij się, że aplikacja Notes zajęć w programie OneNote nie jest wyłączona w portalu administracyjnym:

  • Otwórz obszar Uruchamianie aplikacji, a następnie kliknij pozycję Administrator.

   Zrzut ekranu przedstawiający obszar Uruchamianie aplikacji


  • W lewym okienku nawigacji w obszarze Administrator kliknij pozycję SharePoint.

   Zrzut ekranu przedstawiający okienko nawigacji Administrator


  • Na następnym ekranie w okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję Ustawienia.

   Zrzut ekranu przedstawiający okienko zadań Zbiory witryn


  • Upewnij się, że dla pozycji Notes zajęć w programie OneNote zaznaczono opcję Pokaż.

   Zrzut ekranu przedstawiający opcje Pokaż/Ukryj


 3. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal nie widzisz ikony Notes zajęć programu OneNote, prześlij nam wiadomości e-mail na adres onenoteedu@microsoft.com.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×