Wprowadzenie do aplikacji Notes programu OneNote dla personelu: Instrukcje dla kierowników personelu w zastosowaniach edukacyjnych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kreator notesu programu OneNote dla personelu dla instytucji edukacyjnych to aplikacja dla usługi SharePoint Online, która ułatwia skonfigurowanie notesu programu OneNote na potrzeby członków personelu. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć notes personelu, który zawiera trzy typy podnotesów:

 • Obszar współpracy — notes, który mogą udostępniać i organizować wszyscy członkowie personelu w grupie wraz z kierownikiem i nad którym mogą współpracować.

 • Biblioteka zawartości — notes dla kierownika personelu służący do udostępniania członkom personelu materiałów dotyczących zajęć. Kierownik personelu może dodawać i edytować te materiały, a dla członków personelu ten notes jest tylko do odczytu.

 • Notesy członków personelu — prywatne notesy, które są udostępniane każdemu kierownikowi personelu i jego poszczególnym członkom personelu. Kierownik personelu ma ciągły dostęp do tych notesów, ale członkowie personelu nie mogą wyświetlać notesów innych członków.

Scenariusze korzystania z notesu personelu w zastosowaniach edukacyjnych

Opisaliśmy kilka sposobów, w jaki kierownicy i członkowie personelu edukacyjnego mogą korzystać z aplikacji Notes programu OneNote dla personelu. Kierownicy i członkowie personelu mogą znajdować się na poziomie klasowym, szkolnym, wydziałowym, oddziałowym lub okręgowym. Ilość skonfigurowanych użytkowników zależy od Ciebie. Ponieważ program OneNote działa na wszystkich platformach i urządzeniach, nauka i współpraca w dowolnym czasie i miejscu oraz na dowolnym urządzeniu jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wiemy, że istnieją nieograniczone możliwości, więc jeśli masz nowe pomysły, prosimy o ich przesyłanie na adres OneNoteEdu@Microsoft.com.

Obszar współpracy
 • Notatki ze spotkań personelu — zachowaj wszystkie notatki ze spotkań w jednym miejscu, obserwuj obecność na spotkaniu i sprawdź notatki jednym rzutem oka. Spotkania pracowników, komitetu, klasy, oddziału lub profesjonalnej społeczności edukacyjnej (Professional Learning Community, PLC). Program OneNote jest ściśle zintegrowany z programem Outlook i pakietem Office oraz udostępnia rozbudowane funkcje wyszukiwania, dzięki którym jesteś zawsze na bieżąco z rozwojem sytuacji.

 • Inicjatywy — zaplanuj szkolne inicjatywy i zachowaj dobrą organizację, na przykład w zakresie rozwoju szkoły czy osób zbierających fundusze.

 • „Wykres falowy” wzlotów i upadków uczniów — niektóre szkoły korzystają z tego innowacyjnego i zapewniającego współpracę sposobu śledzenia sukcesów i porażek uczniów w trakcie edukacji.

 • Opracowywanie międzyklasowych planów lekcji — w niektórych szkołach skonfigurowano notes personelu dla konkretnej klasy oraz opracowuje się plan lekcji i nauczania dla całej szkoły. Na przykład: plan lekcji matematyki dla klasy 5 jest opracowywany i udostępniany wśród 10 nauczycieli.

Biblioteka zawartości
 • Zasady i procedury — przechowuj ważne informacje, takie jak kluczowe wiadomości e-mail z załącznikami, zasady szkoły i inne elementy, w jednym miejscu. Ponieważ program OneNote działa na dowolnym urządzeniu i platformie, można uzyskać do niego dostęp w każdym miejscu i czasie, nawet w trybie offline.

 • Daty i terminy — linki, notatki, kalendarze, terminy, listy zadań do wykonania — wszystkie te elementy można umieszczać w jednym, wspólnym miejscu, w którym wszyscy będą mogli je znaleźć.

Zastosowania prywatnego notesu członka personelu
 • Rozwój profesjonalny (Professional development, PD) — rozwój profesjonalny/szkolenia zawodowe to ważny aspekt pracy każdego nauczyciela i wykładowcy. Dobrym zastosowaniem dla prywatnego notesu członka personelu jest przechwytywanie planów rozwoju profesjonalnego oraz opinii zwrotnych, co umożliwia udostępnianie i gromadzenie opinii kierowników personelu.

 • Obserwacje klasowe — nowoczesne obserwacje klasowe mogą być w pełni rejestrowane w prywatnym notesie członka personelu. Korzystając z aplikacji OneNote Mobile (na dowolnym urządzeniu), możesz robić zdjęcia i wstawiać je bezpośrednio w notesie członka personelu. Za pomocą telefonu możesz zarejestrować dźwięk podczas obserwacji albo użyć pisma cyfrowego w celu przechwycenia pisma ręcznego. Elastyczna powierzchnia strony programu OneNote to znacznie bardziej rozbudowane środowisko do prowadzenia obserwacji klasowych.

 • Plany lekcji i informacje zwrotne — świetnym sposobem zbierania przez nauczyciela informacji zwrotnych o planach lekcji jest umieszczenie cyfrowej wersji planu w prywatnym notesie personelu. Kierownik personelu może w prosty sposób wyrażać opinie w czasie rzeczywistym i w trybie offline oraz korzystać z dowolnej formy przekazywania informacji zwrotnych, w tym tekstu, obrazów, pisma odręcznego, audio, a nawet klipów wideo. Rozbudowana powierzchnia strony programu OneNote umożliwia bardziej elastyczne gromadzenie i udostępnianie informacji zwrotnych. Jeśli nauczyciel jest nieobecny, kierownik personelu może z tego miejsca wydrukować plany dla jego zastępcy.

 • Oceny — kierownicy personelu mogą tworzyć i udostępniać prywatne informacje zwrotne oraz oceny w notesie członka personelu.

 • Nadrzędna komunikacja — za pomocą funkcji „Wyślij do programu OneNote” w programie Outlook nauczyciel może łatwo wysyłać ważne wiadomości e-mail do prywatnego notesu członka personelu w celu użycia w przyszłości.

 • Indywidualne programy edukacyjne (Individualized Education Program, IEP) — w niektórych szkołach skorzystano z prywatnych notesów członków personelu w celu przechowywania ważnych informacji o programach IEP dla uczniów. W ten sposób powstało prywatne miejsce komunikacji i współpracy członków i kierowników personelu.

Inne zastosowania notesów personelu w edukacji
 • Profesjonalne społeczności edukacyjne (Professional Learning Community, PLC) — uważamy, że aplikacja Notes programu OneNote dla personelu to wspaniałe narzędzie umożliwiające wprowadzanie w szkołach społeczności (PLC). Po wykonaniu prostej instalacji kierownik społeczności PLC (kierownik personelu) może szybko utworzyć notes zapewniający sprawną i skuteczną współpracę w czasie rzeczywistym. Łatwe dodawanie współwłaścicieli notesu umożliwia dyrektorowi, wicedyrektorowi i innym członkom administracji szkolnej obserwowanie wydarzeń w notesie oraz włączanie się do współpracy.

Co będzie potrzebne

 • Usługa SharePoint Online skonfigurowana dla szkoły w ramach subskrypcji usługi Office 365.

 • Konto organizacji dla Ciebie (kierownika) z uprawnieniami Pełna kontrola w celu tworzenia notesów personelu za pomocą aplikacji Notes programu OneNote dla personelu.

 • Konto organizacji usługi Office 365 dla członków personelu.

 • Aplikacja Notes programu OneNote dla personelu musi zostać dodana do Twoich witryn programu SharePoint przez osobę z Twojej szkoły dysponującą uprawnieniami administratora dzierżawy. Wskaż administratorowi IT w punkcie instalacji aplikację Notes programu OneNote dla personelu w Sklepie SharePoint z aplikacjami.

  Administrator może znaleźć instrukcje tutaj: Jak administrator IT może zainstalować aplikację Notes programu OneNote dla personelu dla szkoły.

 • Program Internet Explorer 10 lub Internet Explorer 11 do korzystania z aplikacji Notes programu OneNote dla personelu. Inne współczesne przeglądarki także powinny działać.

Aby rozpocząć pracę, wykonaj poniższe czynności w celu utworzenia notesu personelu przy użyciu aplikacji Notes programu OneNote dla personelu.

Wybierz aplikację Notes programu OneNote dla personelu.

 1. Przejdź do witryny programu SharePoint, w której utworzysz notesy personelu.

  Aplikacja Notes programu OneNote dla personelu obsługuje teraz tworzenie notesów personelu w lokalizacji usługi OneDrive dla Firm. Administrator IT może znaleźć dodatkowe informacje na temat konfigurowania witryny szkoły pod kątem notesów personelu w tym artykule: Jak administrator IT może zainstalować aplikację Notes programu OneNote dla personelu dla szkoły. Zapytaj swojego administratora IT o lokalizację witryny, gdy będzie gotowa do użytku.

 2. Kliknij pozycję Śródwierszowy obraz koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie kliknij polecenie Zawartość witryny.

  Zawartość witryny.

 3. Wybierz pozycję Notes programu OneNote dla personelu.

  Utwórz nowy notes dla personelu.

  Porada: Jeśli aplikacja Notes programu OneNote dla personelu nie jest widoczna na pierwszej stronie, przewiń zawartość witryny u dołu strony lub wyszukaj frazę Notes programu OneNote dla personelu w polu wyszukiwania zawartości witryny.

  Uwaga: Aplikacja Notes programu OneNote dla personelu musi być już zainstalowana, a Ty (kierownik) musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola do danej witryny programu SharePoint.

Tworzenie notesu personelu

 1. W ramach dostępnych opcji kliknij pozycję Utwórz notes dla personelu.

  Kreator notesu dla personelu — Zapraszamy!

 2. Nadaj nazwę nowemu notesowi, a następnie kliknij pozycję Dalej.

  Porada: Zalecamy utworzenie oddzielnego notesu dla każdego zespołu personelu. Jeśli na przykład kierujesz wieloma grupami nauczycieli, utwórz notes dla każdego zespołu. Nadaj każdemu notesowi unikatową nazwę, która będzie łatwa do zidentyfikowania dla Ciebie i Twojego personelu. Możesz nazwać notesy „Nauczyciele do klasy 3”, „Nauczyciele do klasy 6” i tak dalej.

  Uwaga: Każdy utworzony notes musi mieć unikatową nazwę, która nie może zawierać następujących znaków # / * ? " | < > : . % ' \.

  Przegląd notesu.

(Opcjonalnie) Dodawanie współwłaściciela do personelu

Na tym ekranie możesz dodać innego właściciela do notesu. Każdy dodany właściciel notesu ma takie same uprawnienia jak Ty. Możesz dodać dowolną liczbę właścicieli.

 • Wpisz imiona i nazwiska współwłaścicieli i kliknij pozycję Dalej.

  Dodawanie współwłaściciela

  Kończenie dodawania współwłaściciela

Dodawanie członków personelu do notesu personelu

Możesz dodać członków swojego personelu ręcznie lub zbiorczo.

Uwaga: Aby można było wykonać ten krok, członkowie personelu muszą mieć konto organizacji usługi Office 365. Jeśli nie masz pewności, czy tak jest, skontaktuj się z administratorem IT.

Dodawanie personelu pojedynczo

 1. Wpisz imię i nazwisko członka personelu w polu tekstowym, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Podczas pisania aplikacja będzie wyszukiwać możliwe dopasowania. Gdy na przykład wpiszesz imię „Jan”, aplikacja znajdzie wszystkich członków personelu o tym imieniu.

  Dodaj personel pojedynczo.

 2. Powtarzaj krok 1, aż dodasz wszystkich członków personelu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Dodawanie personelu zbiorczo

 1. Skopiuj i wklej listę imion i nazwisk członków personelu, oddzielonych średnikami (;), w polu tekstowym.

  Po wklejeniu imion i nazwisk w polu tekstowym aplikacja wyszuka każde imię i nazwisko. Automatyczne rozpoznawanie imion i nazwisk może chwilę potrwać. Każde nieodnalezione imię i nazwisko możesz wpisać ponownie lub usunąć z listy.

  Zbiorczo dodaj personel do notesu.

 2. Kliknij przycisk Dalej, gdy wszyscy członkowie personelu zostaną dodani do zajęć i wszystkie imiona i nazwiska zostaną rozpoznane.

Rozpoczynanie notesów poszczególnych członków personelu za pomocą sekcji

 1. Pozostaw zaznaczone pola wyboru obok sekcji domyślnych, które ma zawierać notes każdego członka personelu.

  Projektowanie obszarów prywatnych

 2. Kliknij pozycję Dodaj więcej, aby dodać kolejne sekcje w notesie każdego członka personelu.

 3. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

  Możesz dodawać, kasować i usuwać sekcje bezpośrednio w notesach członków personelu po ich utworzeniu.

Finalizowanie notesu personelu

 1. Kliknij pozycję Notes kierownika personelu i pozycję Notes członka personelu, aby sprawdzić, jak zostaną utworzone podnotesy i sekcje dla członków personelu.

 2. Kliknij pozycję Śródwierszowy obraz strzałki Wstecz , aby przejść wstecz i dodać lub usunąć sekcje, lub kliknij przycisk Utwórz, aby aplikacja utworzyła notes personelu.

  Wyświetl podgląd swojego notesu.

 3. Kliknij link z nazwą notesu (w tym przykładzie jest to Nauczyciele — klasa 6), aby otworzyć notes w programie OneNote. Oprócz automatycznie wysłanej wiadomości e-mail istnieje możliwość skopiowania linku w celu wysłania pocztą e-mail lub zachowania do przyszłych zastosowań. Link możesz pobrać później w programie OneNote 2013, klikając prawym przyciskiem myszy notes na liście notesów, a następnie klikając polecenie Kopiuj łącze do notesu.

  Wszystkie osoby należące do personelu używają tego samego linku w celu uzyskania dostępu do notesu personelu. Jeśli utworzysz notesy dla kilku zespołów personelu, każdy link będzie inny.

  Gotowe.

  Porada: Przed zaproszeniem personelu do otwarcia notesu warto dodać do niego zawartość, umieszczając ją w bibliotece zawartości. Podczas przygotowywania notesu zachowaj kopię linku, a następnie udostępnij go członkom personelu, gdy notes będzie gotowy.

Uzyskiwanie linków do dowolnego używanego notesu personelu

Aby znaleźć link do notesu personelu, wystarczy uruchomić aplikację i kliknąć przycisk Pobierz linki do notesu.

Uzyskaj linki do notesów.

Spowoduje to wyświetlenie strony zawierającej wszystkie utworzone przez Ciebie notesy personelu i linki do nich. Zaznacz link, naciśnij klawisze CTRL+C, aby go skopiować, a następnie wklej link w wiadomości e-mail do członków personelu.

Jak mój personel może znaleźć link do notesu personelu?

OneDrive dla Firm

Gdy kierownik utworzy notes personelu w usłudze OneDrive dla Firm lub witrynie zespołu w programie SharePoint, pojawi się on automatycznie w folderze Udostępnione dla mnie personelu w usłudze OneDrive dla Firm.

W tym przykładzie kierownik utworzył notes „Nauczyciele — klasa 6” i dodał wszystkich członków personelu w zespole. Gdy członek personelu przejdzie do usługi OneDrive dla Firm i użyje linku Udostępnione dla mnie, notes „Nauczyciele — klasa 6” zostanie wyświetlony automatycznie.

Udostępnione dla mnie.

Witryna zespołu w programie SharePoint

W przypadku niektórych szkół wszyscy członkowie personelu tworzą notesy w określonej witrynie zespołu. Jeśli dzieje się tak w Twojej szkole lub okręgu, aplikacja Notes programu OneNote dla personelu automatycznie dodaje wpis Notesy personelu w okienku nawigacji Szybkie uruchamianie programu SharePoint po lewej stronie ekranu.

Znajdowanie linku przy użyciu programu SharePoint

ukończone notesy

Zarządzanie notesy personelu

Aby zarządzać inne możliwości dla notesy personelu, kliknij przycisk Zarządzaj notesów.

Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Lista notesów.

Spowoduje to wyświetlenie strona zawierająca wszystkie notesy personelu utworzone przez Ciebie, a także informacje o dostosowywaniu każdego z nich.

Opcje obejmują:

 • Zmienianie nazwy sekcji personelu , aby zmienić nazwę dowolnej sekcji personelu, kliknij niewielką ikonę ołówka, a następnie wpisz nową nazwę sekcji. Pamiętaj po zmianie nazwy sekcji personelu kliknij przycisk Zapisz.

 • Dodawanie sekcji dla personelu — do rozpowszechniania nową sekcję do wszystkich członków personelu, kliknij przycisk Dodaj sekcję. Pamiętaj po dodaniu sekcji dla uczniów kliknij przycisk Zapisz.

 • Blokowanie obszar współpracy — włączenie tej opcji zmiany obszar współpracy tylko do odczytu (lub blokowania) aby uniemożliwić edytowanie wszystkich członków personelu. Można przełączyć przejście z zablokowany odblokowywane w dowolnym momencie.

 • Otwieranie notesu personelu — kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć notes personelu.

 • Udostępnienie łącza do notesu personelu , aby wysłać łącze do notesu personelu do personelu, zaznacz i skopiuj tekst w polu łącze, a następnie wklej go w wiadomości e-mail.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×