Wprowadzenie do aplikacji Lync 2010 na telefonie Windows Phone

Microsoft® Lync™ 2010 dla telefonu Windows Phone to nowa aplikacja, udostępniająca funkcje informowania o obecności, wiadomości błyskawicznych i komunikacji głosowej programu Lync na urządzeniu przenośnym. Aplikacja Lync 2010 na telefonie Windows Phone pozwala korzystać z wielu metod komunikowania się z innymi, na przykład wymieniać wiadomości błyskawiczne czy dzwonić z numeru służbowego bądź komórkowego.

Co chcesz zrobić?

Wymagania wstępne dotyczące instalacji

Instalowanie aplikacji Lync

Usuwanie aplikacji Lync

Logowanie się do aplikacji Lync

Wylogowywanie się z aplikacji Lync

Pierwsze użycie aplikacji Lync

Wymagania wstępne dotyczące instalacji

Oto wymagania aplikacji Microsoft Lync 2010 dotyczące klientów z systemem Windows Phone 7.5:

Instalowanie aplikacji Lync

Zainstalowanie aplikacji Microsoft Lync 2010 na telefonie komórkowym nie jest trudniejsze niż zainstalowanie na nim dowolnej innej aplikacji.

  1. Na telefonie przejdź do Sklepu Office i wyszukaj aplikację Microsoft Lync 2010.

  2. Naciśnij przycisk Zainstaluj. Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się ona na telefonie.

Usuwanie aplikacji Lync

Aby usunąć aplikację Lync z telefonu, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij ikony aplikacji Lync i przytrzymaj ją, a następnie naciśnij pozycję Odinstaluj.

  2. Po zniknięciu aplikacji jest ona też usunięta z telefonu.

Logowanie się do aplikacji Lync

Jeśli telefon ma plan taryfowy obejmujący usługi transmisji danych lub jest połączony z siecią Wi-Fi, logowanie się jest łatwe — wystarczy uruchomić aplikację.

  • Uruchom aplikację Lync i na ekranie logowania podaj swoje poświadczenia, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.

Wylogowywanie się z aplikacji Lync

  1. Aby wylogować się z aplikacji Lync, na ekranie o mnie naciśnij swój bieżący status.

  1. Na ekranie USTAW SWÓJ STATUS naciśnij pozycję wyloguj.

Pierwsze użycie aplikacji Lync

Po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji Lync użytkownik jest przeprowadzany przez proces dodawania jego numeru telefonu komórkowego. Dodanie własnego numeru telefonu komórkowego umożliwia dołączanie za jego pomocą do konferencji programu Lync oraz nawiązywanie i odbieranie połączeń.

Za pomocą wartości ustawienia Numer telefonu komórkowego program Microsoft Lync Server 2010 konfiguruje wychodzące połączenia służbowe. W razie nawiązywania połączenia służbowego jest ono kierowane do programu Lync Server 2010, który oddzwania pod numer telefonu komórkowego użytkownika. Po odebraniu tego połączenia program Lync Server łączy rozmowę telefoniczną z odbiorcą.

W trakcie pierwszego logowania program Lync umożliwia skonfigurowanie jednoczesnego sygnalizowania przychodzących połączeń służbowych na telefonie komórkowym. Opcja Jednocześnie zadzwoń określa, że wszystkie urządzenia użytkownika z programem Lync, w tym komputer i telefon stacjonarny, wyświetlają alert o nadejściu połączenia przychodzącego pod numer służbowy. Opcja Jednocześnie zadzwoń pozwala też skonfigurować w programie Lync sygnalizowanie połączeń na telefonie domowym lub pod nowym numerem. Aby uzyskać informacje o przekazywaniu połączeń i opcjach jednoczesnego dzwonienia, zobacz artykuł Przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie.

Uwaga:  Opcje numeru telefonu komórkowego użytkownika oraz jednoczesnego dzwonienia ustawia administrator systemu. Jeśli nie widać tych opcji, w celu uzyskania informacji skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

  1. Po zalogowaniu się po raz pierwszy wpisz numer swojego telefonu Windows Phone i naciśnij pozycję Dalej.

  2. Na kolejnym ekranie naciśnij pozycję Dalej, aby zezwolić na jednoczesne sygnalizowanie połączeń służbowych na telefonie komórkowym.

  3. Aby otrzymywać alerty o próbach nawiązania komunikacji przez kontakty programu Lync, na ekranie Włączyć powiadomienia Push? naciśnij przycisk znacznika wyboru.

Uwaga:  Aby zmienić opcje połączeń po kolejnym zalogowaniu się, u dołu ekranu o mnie należy nacisnąć pozycję Jednoczesne dzwonienie, Przekazywanie połączeń do lub Przekazywanie połączeń wyłączone — zależnie od dotychczasowej konfiguracji opcji połączeń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×