Wprowadzenie do aktualizowania istniejących szablonów formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po opublikowaniu szablonu formularza, które zostały zmienione programu InfoPath można aktualizować zarówno szablonu formularza (plik xsn), jak i istniejących formularzy (plików XML), które są oparte na tym szablonie formularza. Domyślnie program InfoPath automatycznie zastępuje starszej wersji szablonu formularza z najnowszą wersją. Można wybrać odpowiednią metodę aktualizacji dla istniejących formularzy użytkowników.

W tym artykule

Opis aktualizacji szablonów formularzy w programie InfoPath

Zagadnienia z zakresu aktualizacji szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce

Zapobieganie utracie danych w istniejących formularzach użytkowników

Opcje aktualizacji istniejących formularzy użytkowników

Opis aktualizacji szablonów formularzy w programie InfoPath

Gdy użytkownik po raz pierwszy otwiera formularz oparty na danym szablonie formularza, plik źródłowy szablonu formularza jest zachowywany w lokalizacji tymczasowej na jego komputerze. Ta lokalizacja tymczasowa służy do buforowania. Jedną z zalet lokalizacji buforowania jest to, że użytkownicy pracujący w trybie offline mogą posługiwać się lokalną kopią szablonu formularza.

Program InfoPath aktualizuje buforowaną wersję szablonu formularza za każdym razem, kiedy nowa wersja jest dostępna. Ta aktualizacja jest wykonywana automatycznie podczas każdego otwierania nowej wersji formularza przez użytkowników. Jeżeli użytkownicy pracują w trybie offline podczas publikowania uaktualnionego szablonu formularza, aktualizacja zostanie wykonana następnym razem, gdy użytkownicy nawiążą połączenie z siecią.

Aktualizacja jest zwykle niewidoczna dla użytkowników, ale podczas projektowania szablonu formularza można określić, aby było inaczej.

Uwaga : A custom installed form template is a form template that is installed on users' computers by means of a Microsoft Windows Installer (MSI) package or other Setup program. With this type of form template, you must manually reinstall the form template on users' computers each time you update it. The installation may happen automatically, through a program such as Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003, through a desktop-to-desktop deployment, or through some kind of installation script.

Początek strony

Zagadnienia z zakresu aktualizacji szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce

Wszystkie szablony formularzy obsługiwanych w przeglądarce znajdują się na serwerze, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services, który jest oparty na Windows SharePoint Services 3.0 technologię serwera. Istnieją dwa tryby wdrażania szablonów formularzy na serwerze z systemem InfoPath Forms Services hostingu: jeden umożliwia wdrożenie użytkownika końcowego i tryb wdrożenia administracyjnego. Gdy zaktualizujesz szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce, należy rozważyć następujące kwestie:

  • Jeżeli jest planowana aktualizacja szablon formularza zatwierdzony przez administratora, należy opublikować uaktualniony szablon formularza, a następnie przekazać go administratorowi farmy programu Windows SharePoint Services 3.0 w celu rozmieszczenia tego szablonu w bibliotece formularzy w kolekcji witryn. Kolekcja witryn to zestaw takich witryn sieci Web na serwerze wirtualnym, które mają takiego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne dotyczące udostępniania. Podczas rozmieszczania uaktualnionego szablonu formularza administrator farmy może określić opcję aktualizacji „obok siebie”, co umożliwi uruchomienie uaktualnionej wersji formularza razem z wersją oryginalną. Ta opcja aktualizacji sprawia, że użytkownicy wypełniający formularz w czasie, gdy jest rozmieszczana jego uaktualniona wersja, mogą zakończyć pracę bez utraty wprowadzonych danych.

  • Użytkownicy, którzy podczas publikowania aktualizacji szablonu formularza rozmieszczonego w bibliotece lub na liście programu Windows SharePoint Services 3.0 wypełniali formularz oparty na tym szablonie, zobaczą wiadomość o błędzie, kiedy będą próbowali zapisać lub przesłać formularz. Aby temu zapobiec, można powiadomić użytkowników o planowanej aktualizacji, a następnie wykonać ją, przełączając szablon formularza do trybu offline w czasie mniejszego obciążenia systemu.

Początek strony

Zapobieganie utracie danych w istniejących formularzach użytkowników

Jeśli musisz zaktualizować istniejący szablon formularza, można go zmienić, ponowne opublikowanie go i rozpowszechnić go wśród użytkowników. Jednak niektóre typy zmian, może uniemożliwić dostęp do danych w wypełnione formularze oparte na oryginalnym szablonie formularza.

Jeśli wprowadzisz zmiany w szablonie formularza, który może spowodować utratę danych lub błędy w formularzach, które zostały wypełnione się już, zostanie wyświetlony komunikat. Często zostanie wyświetlony komunikat, podczas dodawania nowych, wymagane pola do szablonu formularza lub zmiana nazwy lub usuwanie pola lub grupy z szablonu formularza.

Komunikat o błędzie ostrzegający projektantów formularzy przed potencjalną utratą danych

Gdy zostanie wyświetlony ten komunikat, jeśli kliknij przycisk Tak i kontynuować zmiany, nie może być dostępu do danych w formularzach po opublikowaniu zaktualizowany szablon formularza. W niektórych przypadkach może to być akceptowane. Musisz zdecydować, co działa dla danej sytuacji.

Po wprowadzeniu zmian w oryginalnej szablonu formularza, aby upewnić się, że uzyskiwania dostępu do danych, które już zebrane od użytkowników, przestrzegaj następujących wytycznych:

  • Nie zmieniaj nazw istniejących pól i grup w źródle danych.

  • Nie przenoś istniejących pól i grup wokół w źródle danych.

  • Nie usuwaj istniejące pola i grupy ze źródła danych. Możesz usunąć formanty w szablonie formularza bez przyczyną problemów, pod warunkiem pozostawisz formantu odpowiedniego pola lub grupy w źródle danych.

Początek strony

Opcje aktualizacji istniejących formularzy użytkowników

Podczas wprowadzania zmian w istniejącym szablonie formularza może zajść potrzeba aktualizacji istniejących formularzy (plików xml) opartych na tym szablonie. Taka aktualizacja ma na celu umożliwienie współpracy formularzy z najnowszą wersją szablonu formularza. Dzięki temu można zagwarantować zarówno dalszą bezproblemową pracę użytkowników z istniejącymi formularzami, jak i dalszy dostęp do danych zebranych w tych formularzach. Aktualizację istniejących formularzy dla użytkowników można przeprowadzić za pomocą jednej z trzech metod:

  • Automatyczna aktualizacja formularzy    Program InfoPath może automatycznie zaktualizować istniejące formularze — jest to ustawienie domyślne. W tym przypadku wszystkie istniejące formularze zostaną dopasowane do zaktualizowanego szablonu formularza. Jeżeli na przykład formant pola listy zostanie usunięty z szablonu formularza, a następnie zmodyfikowany szablon formularza zostanie opublikowany, wówczas program InfoPath automatycznie usunie formant pola listy z wszystkich istniejących formularzy opartych na tym szablonie.

  • Aktualizacja formularzy za pomocą kodu     Użytkownicy posiadający specjalistyczną wiedzę techniczną mogą napisać kod obsługujący zdarzenie OnVersionUpgrade. To zdarzenie zachodzi wówczas, gdy numer wersji otwieranego formularza jest starszy niż numer wersji szablonu formularza, na którym dany formularz jest oparty. W formularzu zawierającym raport wydatków można na przykład użyć obsługi zdarzenia OnVersionUpgrade, aby określić, czy formularz z wcześniejszym numerem wersji zawiera pole o nazwie AdresEmail, i w przypadku, gdy tak nie jest, dodać to pole do formularza. Zdarzenie OnVersionUpgrade jest przydatne podczas wprowadzania zmian schemat XML, na którym oparty jest formularz.

  • Rezygnacja z aktualizowania formularzy     Można zdecydować o braku aktualizacji istniejących formularzy. Gdy ta opcja jest wybrana, użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na zaktualizowanym szablonie formularza, ale mogą nie mieć możliwości otwierania istniejących formularzy. Jeśli otwarcie istniejącego formularza powiedzie się, użytkownik nie będzie mógł edytować nowo dodanych pól.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×