Wprowadzenie do Centrum raportów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Proces biznesowy może wymagać wyświetlania i aktualizacji raportów w intranetowej witrynie firmy. Centrum raportów ułatwia projektowanie, wyświetlanie i lokalizowanie raportów oraz zarządzanie nimi. Ten artykuł jest wprowadzeniem do głównych składników Centrum raportów.

W tym artykule

Co to jest Centrum raportów?

Co to jest strona pulpitu nawigacyjnego?

Omówienie: Strona główna Centrum raportów

Omówienie składników witryną Centrum raportów

Co to jest Centrum raportów?

Centrum raportów jest szablon witryny przeznaczonego do zarządzania i wyświetlania raportów, strony pulpitu nawigacyjnego i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Może służyć jako to centralne miejsce dla zespołu, działu lub organizacji do przechowywania, pobieranie i modyfikowanie raportów udostępnionych. Z odpowiednimi uprawnieniami, każda osoba może tworzyć witryny Centrum raportów dowolne miejsce w zbiorze witryn.

Wybieranie szablonu witryny Centrum raportów

Jedna witryna Centrum raportów jest domyślnie tworzona w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn i wyświetlana na górnym pasku łączy jako karta o nazwie Raporty.

Karta Raporty na górnym pasku łączy

Centrum raportów zawiera specjalną bibliotekę dokumentów do przeglądania skoroszytów programu Office Excel 2007, raportów usług SQL Reporting Services, pulpitów nawigacyjnych i innych raportów. Korzystając z Centrum raportów, można definiować spersonalizowane raporty i pulpity nawigacyjne, przeglądać raporty według kategorii oraz wyświetlać kalendarz najbliższych raportów i subskrybować potrzebne raporty.

Aby określić, jakie dane mogą wyświetlać poszczególni użytkownicy, można zmienić widok danych, dołączając różnego rodzaju składniki Web Part filtrów do istniejących składników Web Part na stronie pulpitu nawigacyjnego. Na przykład dla menedżera działu sprzedaży z jednego regionu mogą być wyświetlane dane sprzedaży odmienne niż w przypadku menedżera działu sprzedaży z innego regionu.

Początek strony

Co to jest strona pulpitu nawigacyjnego?

Strona pulpitu nawigacyjnego jest ważnym elementem Centrum raportów. Pulpity nawigacyjne umożliwiają wyświetlanie stanu i wykonywanie akcji. Pulpit nawigacyjny programu Office SharePoint Server 2007 to szablon strony sieci Web, który pozwala łączyć i wyświetlać informacje z różnych źródeł, takich jak raporty, wykresy, metryki i kluczowe wskaźniki wydajności. Można utworzyć własną stronę pulpitu nawigacyjnego przy użyciu różnych składników Web Part lub dodać składniki Web Part do istniejących stron witryny.

Przykładowy pulpit nawigacyjny

1. Składnik Web Part Edytor zawartości — umożliwia wyświetlanie sformatowanego tekstu, tabel i obrazów

2. Składnik Web Part Szczegóły kontaktu — umożliwia wyświetlanie szczegółów dotyczących kontaktu związanego z daną stroną lub witryną

3. Składnik Web Part Kluczowe wskaźniki wydajności — umożliwia wyświetlanie listy wskaźników stanu przedstawiających postępy w realizacji celu

4. Składniki Web Part programu Excel Web Access — w tych trzech obszarach program Excel Web Access jest używany do interakcyjnej pracy ze skoroszytem programu Excel i wyświetlania danych skoroszytu na stronie

Początek strony

Omówienie strony głównej Centrum raportów

Najważniejszym składnikiem Centrum raportów jest strona główna, wyświetlana po kliknięciu karty Raporty. Ta strona jest głównym punktem dostępu do wyróżnionych i sumarycznych informacji biznesowych. Pozwala wyświetlać informacje, które mogą być aktualizowane na podstawie różnych źródeł. Podobnie jak w przypadku wszystkich stron witryny programu SharePoint, informacje są prezentowane za pośrednictwem zestawu składników Web Part. Jeśli użytkownik ma uprawnienie do projektowania lub większe, może dodawać, usuwać, modyfikować i przestawiać te składniki Web Part, aby uzyskać szybki dostęp do potrzebnych informacji biznesowych.

Porada: Gdy strona główna Centrum raportów jest przeglądana po raz pierwszy, program Office SharePoint Server 2007 wyświetla łącza do przykładowego pulpitu nawigacyjnego, przykładowych danych, przykładowych wskaźników KPI oraz informacji dotyczących biblioteki połączeń danych. Warto zapoznać się z informacjami na tej stronie przed dostosowaniem strony głównej. Łącze do dodatkowych informacji na temat pracy ze składnikami Web Part zawiera sekcja Zobacz też.

Poniższa ilustracja przedstawia najważniejsze składniki strony głównej Centrum raportów.

Strona główna Centrum raportów

1. Udostępnia informacje przydatne dla początkujących użytkowników Centrum raportów, takie jak łącza do przykładowego pulpitu nawigacyjnego, przykładowych danych, przykładowych wskaźników KPI oraz informacji dotyczących biblioteki połączeń danych.

2. Umożliwia dodawanie ważnych anonsów dla użytkowników Centrum raportów.

3. Umożliwia dodawanie i modyfikowanie kontaktów powiązanych z siecią.

4. Przykładowe wskaźniki KPI są domyślnie wyświetlane na stronie głównej Centrum raportów.

5. Ten składnik Web Part Łącze do podsumowania umożliwia dodawanie łączy do ważnych dokumentów i informacji.

6. Ten składnik Web Part Widok listy umożliwia dodawanie łączy do wydarzeń, które mają być promowane na stronie głównej.

Początek strony

Omówienie składników witryny Centrum raportów

Pasek Szybkie uruchamianie umieszczony w Centrum raportów zawiera kilka list i bibliotek służących do zarządzania raportami i źródłami połączeń danych. Przechowywanie zasobów w osobnych bibliotekach pozwala skonfigurować przechowywanie wersji, przepływy pracy i uprawnienia niezależnie dla każdego zasobu. Można na przykład skonfigurować uprawnienia w taki sposób, aby jedynie członkowie działu informatycznego mogli modyfikować i przekazywać połączenia danych. Podobnie, można skonfigurować przepływy pracy w programie Office SharePoint Server 2007, aby wprowadzić wymóg zatwierdzania nowych raportów.

Biblioteka raportów

Biblioteka raportów jest centralnym repozytorium do przechowywania dwóch typów plików: raportów i stron pulpitów nawigacyjnych. Raporty są skoroszytami programu Office Excel 2007 zawierającymi dane źródłowe, które można wyświetlać na stronach pulpitów nawigacyjnych. Strony pulpitów nawigacyjnych mogą być tworzone na podstawie jednego lub kilku skoroszytów programu Office Excel 2007 i zawierać elementy takie jak wskaźniki KPI oraz wykresy przestawne.

Praca z biblioteką raportów jest podobna do pracy z innych bibliotek. Można Przekaż istniejące dokumenty, tworzyć nowych plików, edytowanie dokumentów, modyfikowanie kolumn i widoków i ustawić uprawnienia. Uprawnienia dla raportów są ustawione tak samo jak w przypadku dowolnej dokumentu lub elementu listy. Można ustawić uprawnienia na bibliotek, folderów lub pojedyncze pliki. Bibliotekę raporty różni się od innych bibliotek, ponieważ obsługuje do przechowywania i obsługi raportów usług programu Excel i ułatwia tworzenie stron pulpitu nawigacyjnego, które mogą wyświetlać dane z kluczowych wskaźników wydajności i Office Excel 2007 skoroszytów. Wszystkie strony pulpitu nawigacyjnego utworzone są przechowywane w tej bibliotece. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług programu Excel, zobacz następujące artykuły w Wprowadzenie do programu Excel Web Access i usług programu Excel.

Jeśli utworzony raport został wdrożony w witrynie programu Office SharePoint Server 2007, każdy użytkownik może odszukać go w bibliotece raportów i zmodyfikować, klikając odpowiednią nazwę pliku. Zarządzanie raportami jest bardzo proste — wystarczy przejść do odpowiedniego raportu w bibliotece raportów i kliknąć strzałkę w dół.

Biblioteka połączeń danych

Ważną częścią Centrum raportów jest biblioteka połączeń danych — współużytkowane repozytorium podobne do innych bibliotek dokumentów, przechowujące dwa typy plików połączeń danych:

  • Pliki połączeń danych pakietu Office (ODC) zawierają zestaw właściwości określających, w jaki sposób aplikacja kliencka lub usługa portalu może nawiązywać połączenie ze źródłem danych. Pliki ODC definiują również sposób stosowania zasad zabezpieczeń podczas uzyskiwania dostępu do źródła danych w imieniu użytkownika.

  • Pliki uniwersalnego połączenia danych (UDC) pozwalają oddzielić informacje o połączeniu danych od szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath 2007 dzięki obsłudze uwierzytelniania w architekturach wielowarstwowych za pomocą rejestracji jednokrotnej oraz zastosowaniu serwera proxy usługi sieci Web dostępnego w programie InfoPath Forms Services. W odróżnieniu od formatu ODC, który jest używany w innych aplikacjach pakietu Microsoft Office i służy do przechowywania informacji o połączeniach baz danych, pliki UDC pozwalają przechowywać informacje o kilku różnych typach połączeń danych. Ponadto można je rozszerzyć w taki sposób, aby umożliwiały przechowywanie informacji o dowolnych typach.

Biblioteka połączeń danych

Jedną z głównych zalet biblioteki połączeń danych jest możliwość ponownego korzystania z często używanych połączeń danych. Na przykład podczas tworzenia zewnętrznego połączenia służącego do wyświetlania wskaźnika KPI można przejrzeć bibliotekę połączeń danych i wybrać jeden z dostępnych plików połączeń danych. Jeśli w sieci nastąpi zmiana mająca wpływ na jedno z połączeń, wystarczy jednorazowo wprowadzić modyfikacje w odpowiednim pliku połączeń danych na serwerze. Wszystkie połączenia użytkowników zostaną automatycznie zaktualizowane po następnym odświeżeniu połączenia z danymi zewnętrznymi. Program Office SharePoint Server 2007 obsługuje nawiązywanie połączeń z poniższymi zewnętrznymi źródłami danych:

  • Skoroszyt programu Office Excel 2007

  • Baza danych programu Office Access 2007

  • Inne źródło danych OLEDB lub ODBC

  • Baza danych programu Microsoft SQL Server

Biblioteka połączeń danych zapewnia wysoki poziom kontroli i zabezpieczeń dzięki domyślnemu włączeniu funkcji zatwierdzania zawartości. Członkowie witryny mający uprawnienie do współtworzenia mogą zapisywać pliki w bibliotece, ale jedynie właściciel pliku może z niego korzystać (na przykład z poziomu programu Office InfoPath 2007), dopóki osoba zatwierdzająca zawartość nie zatwierdzi pliku. Domyślnie wszyscy członkowie z uprawnieniem do projektowania mają uprawnienie do zatwierdzania elementów. Można zatem skonfigurować kolekcję witryn w taki sposób, aby tylko wyznaczone osoby mogły zatwierdzać pliki UDC.

Uwaga: Połączenia danych powinny być konfigurowane przez administratora lub inną osobę mającą wiedzę na temat źródeł danych i użytkowanej infrastruktury sieciowej.

Kalendarz raportów

Raport Kalendarz znajduje się lista kalendarza, który może zawierać dowolne informacje dotyczące daty dla raportu lub harmonogramem raportu. Za pomocą Kalendarz raportów można na przykład wskazać na odświeżeniu lub załadować dane raportu, które dat i ustawić przypomnienie przy użyciu Alert mi funkcji. Można zarządzać i analizowanie informacji kalendarza w Office Excel 2007 lub Office Access 2007. Można również łączyć i synchronizowanie raportu kalendarza do kalendarza Office Outlook 2007 i, podobnie jak w przypadku innych list Centrum raportów można zmodyfikować widoki, zarządzanie ustawieniami listy i tak dalej. Aby dowiedzieć się więcej na temat łączenia kalendarza programu SharePoint z Office Outlook 2007, zobacz artykuł Wyświetlanie i aktualizowanie kalendarza programu SharePointw Office Outlook 2007 pomocy.

Biblioteka informacyjna

Biblioteka informacyjna to biblioteka dokumentów przechowująca dokumenty, które ułatwiają użytkownikom nawigację w Centrum raportów i korzystanie z niego. Dokumenty w tej bibliotece powinny zawierać wszystkie informacje niezbędne do posługiwania się dostosowanym Centrum raportów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×