Wprowadzenie do Centrum analiz biznesowych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W większości organizacji ogromne ilości danych są przechowywane w wielu różnych formatach, takich jak bazy danych, wiadomości e-mail i pliki arkuszy kalkulacyjnych. Witryna Centrum analiz biznesowych i jej narzędzia pomagają tak zorganizować te dane, aby były przydatne, oraz zaprezentować je w postaci istotnych informacji.

Centrum analiz biznesowych to gotowa witryna sieci Web lub szablon witryny, które zoptymalizowano pod kątem łatwiejszego zarządzania elementami roboczymi raportowania analizy biznesowej, takimi jak karty wyników, pulpity nawigacyjne, połączenia danych, listy stanów, wskaźniki stanu i inne. Można dowolnie dostosowywać witrynę Centrum analiz biznesowych albo od razu rozpocząć pracę, korzystając z narzędzi wbudowanych.

Centrum analiz biznesowych to doskonałe miejsce do rozpoczęcia pracy. Można w nim zobaczyć przykłady najważniejszych elementów analizy biznesowej, takich jak skoroszyt usług Excel Services do tworzenia analiz i wykresów oraz pulpity nawigacyjne różnych typów. Aby dowiedzieć się więcej o dowolnym przykładzie, można kliknąć wygodnie rozmieszczone łącza kierujące do artykułów zawierających dodatkowe informacje. Ponadto można korzystać z bibliotek przeznaczonych do zastosowań specjalnych, aby tworzyć połączenia danych, zarządzać zawartością usług programu PerformancePoint lub analiz biznesowych programu SharePoint i przechowywać ukończone pulpity nawigacyjne.

Centrum analiz biznesowych jest zoptymalizowane pod kątem przechowywania elementów analizy biznesowej

Strona główna analizy biznesowej składa się z dwóch paneli głównych: zasoby informacyjne w panelu środkowym i łącza do gotowych bibliotek w panelu Szybkie uruchamianie po lewej stronie ekranu.

W tym artykule

Panel środkowy — przykłady i łącza do przydatnych informacji

Biblioteka pulpitów nawigacyjnych

Biblioteka połączeń danych

Biblioteka dokumentów

Lista zawartości programu PerformancePoint

Tworzenie nowej witryny analiz biznesowych

Dalsze czynności

Panel środkowy — przykłady i łącza do przydatnych informacji

Panel środkowy na stronie głównej Centrum analiz biznesowych udostępnia szybki przegląd funkcji specjalnych. Na ogół panele informacji zawierają przykłady narzędzi analizy biznesowej, takich jak wskaźniki stanu, narzędzia analityczne, arkusze kalkulacyjne i pulpity nawigacyjne. Można w nich znaleźć informacje o prostych, ale efektywnych narzędziach stanowiących element każdej instalacji programu SharePoint z licencją w wersji Enterprise. Te panele informacji zawierają także łącza do informacji o usługach programu PerformancePoint, które oferują niezwykle wydajne i zaawansowane narzędzia do monitorowania i analizowania wydajności.

Sekcja

Opis

Monitorowanie najważniejszych aspektów wydajności

Panel Monitorowanie najważniejszych aspektów wydajności zawiera łącza do informacji na temat różnych metod monitorowania wydajności, list stanów programu SharePoint oraz kart wyników w usługach programu PerformancePoint.

  • Tworzenie list stanów programu SharePoint jest szybkie i proste.

  • Karty wyników programu PerformancePoint udostępniają zaawansowane hierarchie i połączenie ze specjalnymi raportami analitycznymi.

Budowanie i udostępnianie raportów

Panel Budowanie i udostępnianie raportów zawiera łącza do informacji na temat usług Excel Services oraz interakcyjnych narzędzi do wizualizacji danych w usługach programu PerformancePoint.

  • Usługi Excel Services pozwalają zaprojektować rozwiązanie problemu w programie Excel, najpopularniejszym narzędziu analizy biznesowej na świecie. Można utworzyć arkusze kalkulacyjne, tabele przestawne i wykresy, a później opublikować te raporty w programie SharePoint.

  • Narzędzia do wizualizacji danych w usługach programu PerformancePoint obejmują wykresy i schematy połączone z wyznaczonymi kluczowymi wskaźnikami wydajności, mapy strategii, połączone mapy geograficzne i wiele innych opcji.

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych

Panel Tworzenie pulpitów nawigacyjnych zawiera łącza do informacji na temat tworzenia pulpitów nawigacyjnych za pomocą narzędzi w samym programie SharePoint lub narzędzi w usługach programu PerformancePoint.

W tym panelu jest dostępne łącze Rozpocznij korzystanie z usług programu PerformancePoint, które służy do otwierania strony głównej usług programu PerformancePoint.

Aby od razu rozpocząć pracę, można kliknąć pozycję Uruchom Projektanta pulpitu nawigacyjnego lub odwiedzić łącza do artykułów wprowadzających, które mogą okazać się pomocne przy tworzeniu kart wyników, drzew dekompozycji, pulpitów nawigacyjnych oraz wykresów i siatek analitycznych.

Początek strony

Biblioteka pulpitów nawigacyjnych

Pulpit nawigacyjny na najbardziej podstawowym poziomie to po prostu strona składników Web Part zawierająca kolekcję wskaźników, danych lub grafik. Dlatego biblioteka pulpitów nawigacyjnych to biblioteka zoptymalizowana pod kątem przechowywania i tworzenia stron składników Web Part. Dotyczy to także pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint oraz stron składników Web Part zawierających listy stanów dla wskaźników stanu programu SharePoint.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego za pomocą projektanta pulpitu nawigacyjnego usług programu PerformancePoint automatycznie zapisuje pulpitu nawigacyjnego w bibliotece pulpitów nawigacyjnych. Możesz zaimportować pulpity nawigacyjne, które zostały utworzone wcześniej za pomocą usług programu PerformancePoint lub używanie poleceń wstążki na stronie listy pulpitu nawigacyjnego, aby utworzyć nowy pulpit nawigacyjny z poziomu strony składników Web Part. Aby uzyskać informacje o tworzeniu pulpitu nawigacyjnego lub inną funkcję analizy Biznesowej w usługach programu PerformancePoint, zobacz Wprowadzenie: projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint.

Można również użyć poleceń wstążki na stronie listy pulpitu nawigacyjnego do tworzenia strony składników Web Part z listą stanów, aby wyświetlić wskaźników stanu programu SharePoint, a następnie dodaj wykresów, filtry i inne części zawartości sieci web zgodnie z potrzebami. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia strony składników Web Part z listą stanów zobacz Wprowadzenie do wskaźników stanu programu SharePoint.

Początek strony

Biblioteka połączeń danych

Dzięki bibliotece połączeń danych można raz określić połączenia źródeł danych, a potem stosować je ponownie w dowolnym składniku Web Part w witrynie. Biblioteka połączeń danych obsługuje źródła danych programu PerformancePoint, pliki połączenia danych pakietu Office (odc) oraz pliki uniwersalnego połączenia danych (udc).

Więcej informacji na temat tworzenia pliku połączeń danych pakietu Office można znaleźć w co najmniej jednym z następujących artykułów:

Aby uzyskać informacje o tworzeniu źródła danych lub inną funkcję analizy Biznesowej w usługach programu PerformancePoint, zobacz Wprowadzenie: projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint.

Początek strony

Biblioteka dokumentów

Biblioteka dokumentów służy jako biblioteka centralna arkuszy kalkulacyjnych, list programu SharePoint, dokumentów tekstowych i podobnych elementów. Aby ułatwić znajdowanie informacji, w tej bibliotece można utworzyć foldery. Można na przykład utworzyć folder „Raporty programu Excel — finansowe” lub „Listy stanów na potrzeby śledzenia”.

Można także tworzyć niestandardowe bibliotek. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do bibliotek.

Początek strony

Lista zawartości programu PerformancePoint

Lista zawartości programu PerformancePoint jest przeznaczona do przechowywania kart wyników usług programu PerformancePoint i elementów raportów utworzonych przez analityka przy użyciu Projektanta pulpitu nawigacyjnego. Na tej ilustracji przedstawiono przykładową bibliotekę zawartości programu PerformancePoint zawierającą kluczowe wskaźniki wydajności, kartę wyników i raport.

Biblioteka zawartości programu PerformancePoint jest zoptymalizowana pod kątem kart wyników, kluczowych wskaźników wydajności i raportów.

Początek strony

Tworzenie nowej witryny analiz biznesowych

Właściciele witryny programu SharePoint mogą utworzyć Centrum analiz biznesowych w dowolnym momencie, wybierając szablon witryny Centrum analiz biznesowych w oknie dialogowym Nowa witryna.

Galeria Tworzenie witryny udostępnia wiele gotowych szablonów witryn.

Aby określić, jakie dane mogą wyświetlać poszczególni użytkownicy, można zmienić widok danych, dołączając różnego rodzaju składniki Web Part filtrów do istniejących składników Web Part na stronie pulpitu nawigacyjnego. Na przykład dla menedżera działu sprzedaży z jednego regionu mogą być wyświetlane dane sprzedaży odmienne niż w przypadku menedżera działu sprzedaży z innego regionu.

Początek strony

Dalsze czynności

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×