Wprowadzenie do Centrum analiz biznesowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Twoja organizacja ma danych, dużej ilości danych i prawdopodobnie są przechowywane dane w różnych formatach, takich jak bazy danych, e-mail, wiadomości i plików arkusza kalkulacyjnego. W witrynie Centrum analiza biznesowa i jej narzędzi ułatwiają organizowanie danych w wygodny sposób i prezentowanie danych jako ważnymi informacjami.

Centrum analiz biznesowych jest gotowy witryny sieci Web lub szablon witryny, zoptymalizowane pod kątem ułatwiają zarządzanie elementów pracy raportów analiz biznesowych: kart wyników, pulpitów nawigacyjnych, połączenia danych, list stanu, wskaźników stanu i tak dalej. Podobnie jak chcesz, możesz też po prostu za pomocą jego wbudowanych narzędzi można dostosować witryny Centrum analiz biznesowych.

Centrum analiz biznesowych to doskonałe miejsce do rozpoczęcia. Widać przykłady najważniejszych elementów analizy Biznesowej, takich jak skoroszytu programu Excel do analizy, wykresy i różnych rodzajów pulpitów nawigacyjnych. I, aby dowiedzieć się więcej o dowolnej przykładzie, można kliknąć wygodnie znajduje łącza, które nawiązywanie połączenia z artykułów zawierających więcej informacji. Ponadto biblioteki specjalnych są gotowe do umożliwia tworzenie połączeń danych, zarządzanie zawartością dla usług programu PerformancePoint lub usługi SharePoint i przechowywania gotowych pulpitów nawigacyjnych.

Centrum analiz biznesowych jest zoptymalizowane pod kątem przechowywania elementów analizy biznesowej

Strona główna analizy biznesowej obejmuje dwa główne panele: zasoby informacji w panelu Centrum i łącza do bibliotek wbudowanymi w panelu Szybkie uruchamianie po lewej stronie ekranu.

W tym artykule

Panel Centrum — łącza do przydatne informacje i przykłady

Biblioteka pulpitu nawigacyjnego

Biblioteka połączeń danych

W bibliotece dokumentów

Lista zawartości programu PerformancePoint

Tworzenie nowej witryny analiz biznesowych

Następne kroki

Panel Centrum — łącza do przydatne informacje i przykłady

Centralny panel strona główna Centrum analiz biznesowych zawiera krótki przegląd jego specjalne funkcje. Na ogół Panele informacji zawierają przykłady narzędzi analizy Biznesowej, takich jak wskaźników stanu, narzędzia analitycznego i arkusze kalkulacyjne i pulpity nawigacyjne. Można znaleźć informacje o prostych, ale wydajnych narzędzi, które są częścią każdej instalacji programu SharePoint z licencją Enterprise. Ponadto panele te informacje znajdują się łącza do informacji o usługach programu PerformancePoint, które oferują bardzo zaawansowanych i zaawansowanych narzędzi do monitorowania wydajności i analizy.

Sekcja

Opis

Monitorowanie wydajności klucza

W panelu Monitorowanie wydajności klucza można znaleźć łącza do informacji dotyczących monitorowania wydajności, listy stanu programu SharePoint i karty wyników w usługach programu PerformancePoint na różne sposoby.

  • Listy stanu programu SharePoint są szybkie i łatwe tworzenie

  • Karty wyników programu PerformancePoint oferują zaawansowanych hierarchii i połączenia specjalne raportów analitycznych.

Tworzenie i udostępnianie raportów

W panelu Tworzenie i udostępnianie raportów można znaleźć łącza do informacji o usługach programu Excel i o narzędziach interakcyjnych wizualizacji w usługach programu PerformancePoint.

  • Usługi programu Excel umożliwia projektowanie rozwiązania problemu w programie Excel najpopularniejszych narzędzi analizy Biznesowej na świecie. Można tworzyć arkusze kalkulacyjne, tabele przestawne i wykresy, a następnie publikowanie tych raportów w programie SharePoint.

  • Narzędzia wizualizacji danych w usługach programu PerformancePoint łącznie z wykresami i wykresów, które są połączone z wyznaczonych kluczowych wskaźników wydajności, mapy strategii połączonej map geograficznych i wiele innych opcji.

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych

W panelu Tworzenie pulpitów nawigacyjnych można znaleźć łącza do informacji na temat tworzenia pulpitów nawigacyjnych za pomocą narzędzi w programie SharePoint samodzielnie lub za pomocą narzędzi w usługach programu PerformancePoint.

Łącza w tym panelu zawiera Rozpocznij korzystanie z usług programu PerformancePoint, który powoduje otwarcie strony głównej dla usług programu PerformancePoint.

Aby rozpocząć od razu, możesz kliknąć pozycję Uruchamianie "projektanta pulpitu nawigacyjnego lub korzystać z łączy, aby wprowadzenie do artykułów, które ułatwiają tworzenie karty wyników, drzewa dekompozycji, pulpitów nawigacyjnych i wykresów analitycznych i siatki.

Początek strony

Biblioteka pulpitu nawigacyjnego

Na poziomie najbardziej podstawowe pulpitu nawigacyjnego jest tylko strony składników Web Part zawierający kolekcję wskaźniki, danych lub grafiki. W związku z tym bibliotekę pulpity nawigacyjne to biblioteka przeznaczonego do przechowywania i tworzenie stron składników Web Part. Ta opcja uwzględnia pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint i stron składników Web Part z listą stanów dla wskaźników stanu programu SharePoint.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego za pomocą projektanta pulpitu nawigacyjnego usług programu PerformancePoint automatycznie zapisuje pulpitu nawigacyjnego w bibliotece pulpitów nawigacyjnych. Możesz zaimportować pulpity nawigacyjne, które zostały utworzone wcześniej za pomocą usług programu PerformancePoint lub używanie poleceń wstążki na stronie listy pulpitu nawigacyjnego, aby utworzyć nowy pulpit nawigacyjny z poziomu strony składników Web Part. Aby uzyskać informacje o tworzeniu pulpitu nawigacyjnego lub inną funkcję analizy Biznesowej w usługach programu PerformancePoint, zobacz Wprowadzenie: projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint.

Można również użyć poleceń wstążki na stronie listy pulpitu nawigacyjnego do tworzenia strony składników Web Part z listą stanów, aby wyświetlić wskaźników stanu programu SharePoint, a następnie dodaj wykresów, filtry i inne części zawartości sieci web zgodnie z potrzebami. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia strony składników Web Part z listą stanów zobacz Wprowadzenie do wskaźników stanu programu SharePoint.

Początek strony

Biblioteka połączeń danych

Biblioteka połączeń danych pozwala na raz Określ połączenia ze źródłami danych, a następnie ponowne używanie ich w dowolny składnik Web Part w witrynie. Biblioteka połączeń danych obsługuje pliki źródeł danych programu PerformancePoint, pliki połączenia danych pakietu Office (odc) i uniwersalny połączenia danych (UDC).

Aby uzyskać informacji na temat tworzenia pliku połączenia danych pakietu Office zobacz co najmniej jedną z następujących artykułów:

Aby uzyskać informacje o tworzeniu źródła danych lub inną funkcję analizy Biznesowej w usługach programu PerformancePoint, zobacz Wprowadzenie: projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint.

Początek strony

Biblioteka Dokumenty

Biblioteki dokumentów służy jako centralnej biblioteki i arkuszy kalkulacyjnych, list programu SharePoint, dokumenty tekstowe i tak dalej. Aby ułatwić znajdowanie informacji, można tworzyć foldery w bibliotece. Na przykład można utworzyć folder "Excel raporty — finansowe" lub "List stanu śledzenia",

Można także tworzyć niestandardowe bibliotek. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do bibliotek.

Początek strony

Lista zawartości programu PerformancePoint

Lista zawartości programu PerformancePoint służy do przechowywania usług programu PerformancePoint wyników i raportem elementy, które analityk tworzy się za pomocą projektanta pulpitu nawigacyjnego. Na przykład Ta ilustracja przedstawia Biblioteka zawartości programu PerformancePoint zawierająca kluczowych wskaźników wydajności (KPI), karty wyników i raportu.

Biblioteka zawartości programu PerformancePoint jest zoptymalizowana pod kątem kart wyników, kluczowych wskaźników wydajności i raportów.

Początek strony

Tworzenie nowej witryny analiz biznesowych

Właściciele witryn programu SharePoint można tworzyć witryny Centrum analiz biznesowych w dowolnym momencie, wybierając szablon witryny Centrum analiz biznesowych w oknie dialogowym Nowa witryna.

Galeria Tworzenie witryny udostępnia wiele gotowych szablonów witryn.

Aby dostosować dane, które mogą być wyświetlane przez kogo, różne składniki Web Part filtrów można nawiązać istniejące składniki Web Part na stronie pulpitu nawigacyjnego zmienić widok danych. Na przykład kierownik do jednego regionu mogą być prezentowane w widoku inne niż widoku kierownik dla innego regionu dane dotyczące sprzedaży.

Początek strony

Następne kroki

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×