Wprowadzenie

Użytkownik urządzenia przenośnego? Zobacz wprowadzenie na urządzeniach przenośnych.

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta część zawiera przeznaczone dla nowych użytkowników informacje dotyczące ustawień i konfigurowania aplikacji Microsoft Teams.

Microsoft Teams jest wiadomości aplikację dla zespołów miejsce, w którym wszystkie konwersacje, spotkania, pliki i notatki jest możliwy przez wszystkich, wszystko w jednym miejscu. Jest to miejsce do współpracy i pracy w polu Otwórz.

Oto Dlaczego należy z niej korzystać:

  • Znacznie ułatwia komunikację bezpośrednią i w grupach użytkowników.

  • Współpraca odbywa się w czasie rzeczywistym.

  • Wszystko zespołu szanuje (wszystkie pliki, dokumenty, informacje kontaktowe i inne) znajduje się w jednym miejscu.

Aby pobrać aplikacji dla urządzeń przenośnych członkom zespołu, kliknięcie łącza na stronę pobierania. Lub Pobierz ją ze Sklepu Google Play, iOS skleplub Ze Sklepu Windows.

Masz dostęp do aplikacji sieci web członkom zespołu na https://teams.microsoft.com. Teraz członkom zespołu współpracuje z przeglądarką Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja przeglądarki Chrome i najnowsza wersja przeglądarki Firefox.

Umożliwia członkom zespołu, potrzebne jest konto usługi Office 365 z planem licencji Business lub Enterprise usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak uzyskać dostęp do programu Microsoft Teams?

Aplikacja sieci web zespołów sprawdza się w następujących przeglądarkach pulpitu:

  • Internet Explorer 11

  • Microsoft Edge

  • Chrome w najnowszej wersji

  • Firefox w najnowszej wersji.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia członkom zespołu, kliknij swój obraz profilu, po lewej stronie okna aplikacji. Możesz zmienić swój obraz, Ustaw swój status, motywy, ustawień aplikacji, powiadomienia, języka, skróty klawiaturowe i więcej. Jest parzysta łącza do pobrania aplikacji dla urządzeń przenośnych.

Aby zaktualizować strefy czasowej, daty lub języka, kliknij swój obraz profilu, w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ogólne.

Wybieranie usługi preferowany język i region umożliwia również aktualizowanie pól daty i strefa czasowa.

Kliknij swój obraz profilu w górnej części aplikacji, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ogólne. W sekcji Motywy kliknij pozycję Duży kontrast. Możesz również wybrać motyw Ciemny lub Domyślny.

Zespoły ustawiono automatyczne otwarcie i uruchomić w tle zaraz po uruchomieniu urządzenia. Jeśli zamkniesz się z aplikacji, zachowuje uruchomione w tle.

Te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie, klikając obraz profilu w lewym dolnym rogu, a następnie wybierając pozycję Ustawienia > Ogólne. W sekcji aplikacji można wyłączyć automatyczne uruchamianie. Możesz również zmienić ustawienia, aby umożliwić aplikacji nie można uruchomić w tle lub zostaw uruchomiony po zamknięciu okna programu.

Jeśli zostały zalogowano się do zespołów przy użyciu funkcji uwierzytelniania nowoczesny, nie można przełączyć się między kontami. Dlatego wylogowywanie się z aplikacji nie Wyczyść poświadczenia logowania.

Jeśli dana osoba jest obecnie dostępna w zespołach, pojawi się znacznik wyboru obok swój obraz profilu i zielony okrąg.

Aby zobaczyć, kto, poza wszystkich członków zespołu, jest w trybie online teraz, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu. Następnie wybierz pozycję Zarządzaj zespołu i kliknij kartę członków każdego, kto jest w trybie online teraz musi zielony okrąg i wyboru Oznacz obok jego nazwy.

Chcesz zaprosić inne osoby w organizacji umożliwia członkom zespołu? Po prostu wysłać w Twojej organizacji wiadomość z aplikacji lub dodać je do zespołu. Zostanie automatycznie otrzymają one zaproszenie e-mail i powiadomienie.

Obecnie nie możesz zaimportować kontakty. Wszystkie kontakty w zespołach są częścią Twojej organizacji.

Jeśli próbujesz dołączyć do określonego zespołu w organizacji, kliknij przycisk Dodaj zespołu u dołu listy członkom zespołu. Głowy do pola wyszukiwania w galerii członkom zespołu i zacznij wpisywać nazwę zespołu, którą chcesz znaleźć. Naciśnij klawisz Enter, a galerii członkom zespołu zostanie wyświetlona zbioru zespołów, które spełniają podane kryteria. Znajdź zespołu szukasz i kliknij przycisk Dołącz do zespołu.

Kanały umożliwiają członkom zespołu prowadzenie konwersacji na bardzo konkretne tematy. Każdy zespół ma własny zestaw kanałów (przede wszystkim kanał Ogólny). Członkowie zespołu sami decydują o tym, czemu mają być poświęcone pozostałe kanały zespołu. Niektóre kanały są dedykowane konkretnym projektom, a inne obszarom zainteresowań. Jeszcze inne mają czysto rozrywkowy charakter. Każdy kanał należący do zespołu jest całkowicie publiczny dla wszystkich członków zespołu, więc wszyscy oni mogą dołączać do prowadzonej w nim konwersacji.

Jeśli jakiś kanał wyda Ci się interesujący lub przydatny, możesz dodać go do ulubionych lub zacząć go obserwować.

Wystarczy wpisać znak @ przed nazwę danej osoby uzyskanie ich uwagę podczas konwersacji.

Możesz też wpisać @team do wszystkich członków zespołu tej wiadomości. DW, ta funkcja musi być włączona, a która z pewnością najbardziej skuteczne użycie opcji.

Uwaga : Nie można @mention osoby w prywatnej rozmów.

menu @mention w zespole zaznaczone

Aby wysłać wiadomości prywatnej, najpierw kliknij Nowy rozmów Przycisk Nowa rozmów obok pasek wyszukiwania w taki sposób, aby rozpocząć nową konwersację. Wpisz nazwę osoby lub osoby, z którymi chcesz się komunikować się z. Następnie Zredaguj wiadomość i naciśnij klawisz Enter.

Pola do wiadomości

Aby pętli kogoś do konwersacji prywatne, wystarczy kliknąć Dodaj osoby w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wpisz nazwę osoby, którą chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie osób do rozmowy grupowe

Od tej chwili będą dostępne własne rozmowy grupowe. Aby rozpocząć rozmowy grupowe od podstaw, po prostu dodać nazwy wszystkich osób, które chcesz porozmawiać w polu na potrzeby nowej rozmowy.

Możliwość rozmowy z inną osobą w programie Skype dla firm z poziomu Microsoft Teams jest dosyć wspaniała, ale można będzie w serwisie zabawa elementów takich jak emoji i plików załączników oraz znaki tabulacji. Ponadto Twoja historia konwersacji nie można zapisać, więc jeśli aktualizowanie, odświeżanie i otwarcie członkom zespołu na platformie różnych (na przykład telefon komórkowy), nie będą mogli wyświetlać stare wiadomości.

Aby wysłać wiadomość e-mail z zespołów, umieść wskaźnik myszy na obrazie tej osoby profilu do momentu wyświetlenia jej wizytówkę z profilem. Kliknij ikonę kopertę w lewym dolnym rogu karty, aby wysłać wiadomość e-mail.

Jeśli nie zostały jeszcze wybrana członkom zespołu za pomocą aplikacji poczty e-mail, pojawi się monit z zapytaniem wybierz jedną.

Robot T jest przydatne robotów, którego jest gotowa do pomocy, możesz dowiedzieć się, jak za pomocą programu Microsoft Teams! Zadaj pytanie lub wpisz słowo kluczowe lub frazę do rozmów z robotów T, i będzie ona znaleźć odpowiedzi dla Ciebie.

Kanał aktywności to dobre miejsce do śledzenia wszystkich lubię do ważnych wiadomości, łącznie z ostatnich, @mentions, odpowiedzi i innych elementów. Najpierw zostanie wyświetlona w działaniu jest do zwykłego Kanał informacyjny, który pokazuje wszystkie działanie, które jest bezpośrednio dla Ciebie istotne (na przykład jeśli ktoś odpowiedział wpisu w kanale, łączone jednej wiadomości lub wymienionych możesz).

Można filtrować swojego kanału, według jakiego rodzaju powiadomienie, który chcesz wyświetlić (na przykład @mentions lub odpowiedzi). Kliknij pozycję Filtr Przycisk Filtruj do wybierz odpowiedni rodzaj powiadomienie, które chcesz się najpierw dowiedzieć.

Jeśli chcesz, możesz obejrzeć bardziej szczegółowych źródła danych. Głowy do menu w górnej części swojego kanału, aby zaznaczyć mojej aktywności lub działaniach zespołu.

Mojej aktywności zawiera listę wszystkich pozostajesz do niedawno w zespołach, na przykład jeśli odpowiedziano do konwersacji, @ wymienionych osoby (w tym wzmianki @team i @channel) i nie tylko.

Działanie zespołu jest miejsce do wysłania, jeśli chcesz uzyskać ogólny obraz tego, co zostało dzieje w ulubionych kanałów. Jest wyświetlany listę wszystkie elementy, które zostały dzieje poza co dotyczy bezpośrednio, takich jak Jeśli kilka osób bierzesz udział w konwersacji w jednym z ulubionych kanałów.

Kliknij pozycję pliki Przycisk pliki , aby wyświetlić wszystkie ważne pliki, które są sortowane na następujące kategorie:

  • Ten widok ostatnie zawiera każdemu dokumentowi usługi Office 365 zostały wyświetlone lub edytowane w historii ostatnich.

  • W widoku aplikacji Microsoft Teams możesz zobaczyć wszystkie dokumenty, które zostały ostatnio utworzone lub zmodyfikowane na ulubionych kanałach.

  • W widoku do pobrania pojawi się lista wszystkich plików, pobranego do zespołów.

W sekcji magazynu w chmurze przedstawiono różnych chmury usługi miejsca do magazynowania, które użytkownik łączył się członkom zespołu. Kliknij jeden Aby wyświetlić pliki chmury.

Lista plików z zaznaczonych ostatnio używanych plików

Z aplikacji klasycznej automatycznie aktualizuje (dzięki czemu nie trzeba). Jeśli chcesz, możesz nadal sprawdzał dostępne aktualizacje, klikając pozycję Obraz profilu po lewej stronie okna aplikacji, a następnie pozycję Sprawdź aktualizacje.

Aplikacji sieci web jest zawsze aktualne. Zaleca tylko tak jak.

Mamy Klienci witryny sieci Web! Zaznacz go, aby dowiedzieć się więcej na temat członkom zespołu.

Aby wylogować się członkom zespołu, kliknij swój obraz profilu, w lewym dolnym rogu. Możesz można także kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań.

Użytkownicy komputerów Mac głowy na pasek menu aplikacji u góry ekranu i kliknij pozycję Microsoft członkom zespołu > Zamknij zespoły pracowników firmy Microsoft. Można również nacisnąć Cmd + Q, aby zakończyć.

We wszystkich systemach operacyjnych po zalogowaniu się członkom zespołu, musisz ponownie wprowadź swoje poświadczenia, a następnie następnym uruchomieniu aplikacji.

Masz sugestie? Chętnie go usłyszeć. W aplikacji klasycznej kliknij polecenie żarówkę opinii w lewym dolnym rogu ekranu, aby przekazać nam, co sądzisz.

Przycisk opinii

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×