Wprowadzanie zmian w podprojekcie bez zmieniania pierwotnego pliku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli użytkownik utworzył projekt główny, który zawiera łącza zewnętrzne do innych projektów, zadań i zasobów informacje w innych projektach są automatycznie aktualizowane w projekcie głównym. Te aktualizacje automatyczne można pominąć uproszczenia, na przykład projekty według ich konsolidacja.

  1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

  2. Wybierz zadanie, która reprezentuje połączonego projektu.

  3. Kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

  4. W oknie dialogowym Informacje o wstawionym projekcie wyczyść pole wyboru Łącze do projektu.

Odłączenie podprojektu podprojekt i wszystkich swoich zadań stają się zadania w projekt główny.

Porada : Aby połączyć projektów ponownie, należy usunąć zadanie utworzenia niepołączone podprojekt i ponownie wstawić plik źródłowy.

Uwaga : Zwykle przy tworzeniu projektów głównych i podprojektów tylko podprojekty zapisywane są na serwerze organizacji. Projekty główne zapisywane są lokalnie, jeśli w organizacji nie określono, że mogą być zapisywane na serwerze.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×