Wprowadzanie lub zmienianie informacji o zasobach organizacji

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Masz dostęp do Centrum zasobów w programie Microsoft Project 2010 umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie informacji na temat zasoby przedsiębiorstwa, takich jak umiejętności lub koszty.

Uwaga: Aby można było przeglądać informacje w Centrum zasobów, należy nawiązać połączenie z programem Microsoft Project Server, a dany projekt musi być projektem w przedsiębiorstwie.

 1. Na karcie Zasób w grupie Przydziały kliknij strzałkę Pula zasobów i wybierz pozycję Pula zasobów przedsiębiorstwa.

  W programie Internet Explorer zostanie wyświetlona strona Centrum zasobów z listą zasobów przedsiębiorstwa.

 2. Zaznacz odpowiednie pole wyboru w celu wybrania zasobu, dla którego chcesz zmienić informacje, a następnie kliknij przycisk Edytuj zasób.

  Aby wprowadzić te same zmiany w wielu zasobach jednocześnie, zaznacz te zasoby, a następnie kliknij polecenie Edytuj zbiorczo.

 3. Wprowadź zmiany w informacjach o zasobach. Można zmienić na przykład nazwę, typ zasobu lub właściciela przydziału.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Niektóre rodzaje informacji o zasobach organizacji — przykład informacji kalendarz zasobu, rozkład dostępność i tabele stawek koszt — mogą być zmieniane tylko w przedsiębiorstwie pula zasobów. Aby wprowadzić zmiany do tych informacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Zasób w grupie Przydziały kliknij strzałkę Pula zasobów, a następnie wybierz pozycję Pula zasobów przedsiębiorstwa.

 2. W programie Internet Explorer zostanie otwarta strona Centrum zasobów. Zaznacz odpowiednie pola wyboru w celu wybrania zasobów, dla których chcesz zmienić informacje, a następnie w grupie Edytowanie kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie otwarty nowy projekt z wybranymi zasobami wyświetlonymi w widoku Narzędzia arkusza zasobów.

 3. Zaktualizuj takie informacje o zasobach, jak informacje z kalendarza zasobu czy tabele stawek kosztów.

 4. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Uwaga: Przy użyciu aplikacji Microsoft Project Web App można także aktualizować informacje o zasobach przedsiębiorstwa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc aplikacji Project Web App.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×