Wprowadzanie formuły

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formuły są to równania, które wykonują obliczenia na wartości w arkuszu. Wszystkie formuły zaczynają się od znaku równości (=). Możesz utworzyć prostą formułę za pomocą stała i obliczanie operator. Na przykład formuła = 5 + 2 * 3, mnoży dwie liczby i następnie dodaje liczby do wyniku.

Jeśli chcesz odwołać się do zmiennych zamiast stałych, można użyć wartości komórek, na przykład = A1 + A2. Jeśli pracujesz z długiej kolumnami danych lub danych znajdujących się w różnych częściach arkusza lub w innym arkuszu, możesz użyć zakres — na przykład =SUM(A1:A100)/SUM(B1:B100), co stanowi podział sumy pierwszej sto liczby w kolumnie A przez sumę tych liczb w kolumnie B. Po formuła odwołuje się do innych komórek, zawsze zmiany danych w każdym z ponownie komórek program Excel oblicza wyniki automatycznie.

Można także tworzyć formuły przy użyciu funkcji, wstępnie zdefiniowaną formułę, która ułatwia wprowadzanie obliczeń.

Składniki formuły

Objaśnienie 1 Znaku równości uruchom wszystkich formuł. 

Objaśnienie 2 Stałe, takie jak liczby lub wartości tekstowe, można wprowadzić bezpośrednio w formule. 

Objaśnienie 3 Operatory określ odpowiedni rodzaj obliczeń, które wykonuje formułę. Na przykład ^ operatora (daszek) podnosi liczbę do potęgi oraz * (gwiazdka) operator mnoży liczby. 

Krok 4 Funkcje są gotowy formuły, które mogą być używane samodzielnie lub jako część dłuższą formułę. Każda funkcja ma składnię określonych argumentów. 

Objaśnienie 5 Wartości komórek umożliwiają odwołać się do komórki programu Excel, zamiast określoną wartość w komórce tak, aby zmienić zawartość komórki bez funkcji, która odwołuje się do komórki konieczności zmiany. 

Wprowadzanie formuły odwołującej się do wartości w innych komórkach

 1. W arkuszu zawierającym kolumny liczb kliknij komórkę, w której ma być wyświetlany wynik formuły.

 2. Wpisz znak równości (=).

 3. Kliknij pierwszą komórkę, którą chcesz uwzględnić w obliczeniach.

  Przykład użycia odwołania do komórki w formule

 4. Wpisz operator. Operator to rodzaj działania wykonywanego przez formułę. Na przykład operator * (gwiazdka) umożliwia mnożenie liczb. W tym przykładzie użyj operatora / (ukośnik) w celu wykonania dzielenia. Na tym etapie formuła powinna wyglądać następująco:

  Przykład użycia operatora w formule

 5. Kliknij następną komórkę, którą chcesz uwzględnić w obliczeniach. Formuła powinna teraz wyglądać następująco:

  Przykład użycia dwóch odwołań do komórek w formule

 6. Naciśnij klawisz RETURN.

  W komórce zostanie wyświetlony wynik obliczeń.

  Przykład użycia odwołań do komórek w formule, przedstawiający obliczony wynik

  Porada : Aby szybko zastosować formułę do następnych komórek leżących poniżej w kolumnie, kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania pierwszej komórki zawierającej formułę.

Wprowadzanie formuły zawierającej funkcję

 1. W arkuszu zawierającym zakres liczb kliknij pustą komórkę, w której ma być wyświetlany wynik formuły.

 2. Wpisz znak równości oraz funkcję, na przykład =MIN. Funkcja MIN znajduje najmniejszą liczbę w zakresie komórek.

 3. Wpisz nawias otwierający, zaznacz zakres komórek, które chcesz uwzględnić w formule, a następnie wpisz nawias zamykający.

  Przykład użycia funkcji MIN

 4. Naciśnij klawisz RETURN.

  W tym przykładzie funkcja MIN zwraca wartość 11 — najmniejszą liczbę w komórkach od A1 do C4.

Porady

Podczas wprowadzania formuły w komórce formuła jest też wyświetlana na pasku formuły.

Pasek formuły zawierający formułę

Skróty dostępne na pasku formuły ułatwiają tworzenie formuł:

 • Wybierz pozycję Zielony znacznik wyboru na pasku formuły , aby sprawdzić formułę. Jeśli nie występują żadne błędy, w komórce zostanie wyświetlony wynik formuły. W przypadku wystąpienia błędów zostanie wyświetlona ikona Symbol oznaczający błąd w formule . Zatrzymaj wskaźnik myszy na tej ikonie, aby uzyskać objaśnienie problemu, lub wybierz strzałkę listy rozwijanej, aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 • Wybierz pozycję Czerwony znak X na pasku formuły , aby przywrócić poprzednią formułę.

 • Zatrzymaj wskaźnik na symbolu błędu, aby wyświetlić jego objaśnienie

 • Aby wybrać funkcję, użyj listy funkcji.

  Lista funkcji na pasku formuły

  Po wybraniu funkcji zostanie otwarty konstruktor formuł zawierający dodatkowe informacje na jej temat.

  Konstruktor formuł

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Tworzenie prostej formuły

Dodawanie listy liczb w kolumnie

Operatory obliczeń i kolejność operacji

Lista wszystkich funkcji (według kategorii)

Przełączanie między odwołaniami względnymi i bezwzględnymi

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×