Wprowadź wyrazy są wyświetlane w jednym wierszu naraz w programie PowerPoint

Wprowadź wyrazy są wyświetlane w jednym wierszu naraz w programie PowerPoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wprowadzać tekst był wyświetlany w jednym wierszu naraz na slajdzie.

Tekst w jednym wierszu naraz

 1. Na slajdzie zaznacz pole, które zawiera tekst.

 2. Kliknij kartę animacje, a następnie wybierz animację, na przykład rzut, Stopniowe rozjaśnienie lub Przylot.

  Wybierz animację z galerii

  Dla niektórych animacji, takich jak Przylot kliknij Opcje efektu, musisz wybrać kierunek przylotu punktorów w od dołu, w górnej, w lewo lub w prawo.

 3. Kliknij pozycję Opcje efektu, a następnie kliknij pozycję Według akapitu, aby umieścić akapitów tekstu są wyświetlane pojedynczo. (Drugą opcję, w całym dokumencie, powoduje, że wszystkie wiersze tekstu są wyświetlane w tym samym czasie.)

  Klikanie pozycji Opcje efektu

  od razu PowerPoint Podgląd animacji dla Ciebie.

Domyślnie podczas przedstawiania prezentacji w pokazie slajdów, każdy akapit jest wyświetlana w odpowiedzi na kliknięcie. W ten sposób można sterować wyświetlaniem każdego akapitu. To ustawienie można zmodyfikować przy użyciu opcji uruchamiania, czas trwania i opóźnienie na prawej stronie karty animacji na Wstążce.

Tekst jednej literze naraz

Można także tworzyć efektem "pisania" dokonując znaków w akapicie są wyświetlane pojedynczo.

 1. Na slajdzie zaznacz pole, które zawiera tekst.

 2. Kliknij kartę animacje, a następnie kliknij menu rozwijane Dodaj animację, aby zaznaczyć animację, na przykład rzut, stopniowe lub Przylot.

  Wybierz animację z galerii

 3. Kliknij kartę animacje, a następnie kliknij pozycję Okienko animacji.

  Kliknij pozycję Okienko animacji

  Po prawej stronie okna PowerPoint zostanie otwarte okienko animacji.

 4. W okienku animacji kliknij strzałkę obok pozycji animacji, a następnie wybierz pozycję Opcje efektu.

 5. W oknie dialogowym na karcie efekt w obszarze Ulepszenia kliknij strzałkę obok Animowanie tekstu i zaznacz po literze. Możesz zmienić czas opóźnienia w polu % opóźnienia między literami.

  Na karcie efekt kliknij po literze

  PowerPoint Podgląd animacji można od razu, aby mogli przeglądać chronometrażu znaki wyświetlane pojedynczo. Podgląd można powtarzać, zaznaczając animacji w okienku animacji i klikając przycisk Odtwórz zaznaczone.

Punkty do omówienia kolejno wyświetlać naraz.

Tekst w jednym wierszu naraz

 1. Na slajdzie zaznacz pole, które zawiera tekst.

 2. Kliknij kartę animacje, a następnie wybierz animację, na przykład rzut, Scalanie w lub Przylot.

  Wybierz animację

  Dla niektórych animacji, takich jak Przylot kliknij pozycję Opcje efektów na karcie Animacja, aby wybrać kierunek przylotu punktorów w od dołu, w górnej, w lewo lub w prawo.

 3. Ponownie kliknij pozycję Opcje efektu, a następnie kliknij Według akapitu, aby umieścić akapitów tekstu są wyświetlane pojedynczo. (Drugą opcję, w całym dokumencie, animuje wszystkie wiersze tekstu w polu symbol zastępczy lub tekstu w tym samym czasie).

  Wybierz opcję według akapitu

  od razu PowerPoint Podgląd animacji dla Ciebie.

Domyślnie podczas przedstawiania prezentacji w pokazie slajdów, każdy akapit jest wyświetlana w odpowiedzi na kliknięcie. W ten sposób można sterować wyświetlaniem każdego akapitu. To ustawienie może także modyfikować za pomocą opcji uruchamiania, czas trwania i opóźnienie w okienkuanimacji.

Tekst jednej literze naraz

Można także tworzyć efektem "pisania" dokonując znaków w akapicie są wyświetlane pojedynczo.

 1. Na slajdzie zaznacz pole, które zawiera tekst.

 2. Na karcie animacje wybierz menu rozwijane Dodaj animację, a następnie wybierz animację, na przykład rzut, Stopniowe rozjaśnienie lub Przylot.

  Wybierz animację

 3. Wybierz kartę animacje, a następnie wybierz pozycję Okienko animacji.

  Kliknij pozycję Okienko animacji

  (W PowerPoint 2011 dla komputerów Mac: W menu Widok wybierz Animacja niestandardowa ).

  Po prawej stronie okna PowerPoint zostanie otwarte okienko animacji.

  Okienko animacji zawiera opcje efektu, chronometraż i opcje efektu tekstowego
 4. W okienku animacji zaznacz efekt animacji, który chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz strzałkę obok pozycji Animacje tekstu.

 5. W oknie dialogowym Animowanie tekstu wybierz listem.

  Wybierz opcję według liter

  Wartość domyślna opóźnienie czasu między literami wyświetlane jest 0,5 sekundy, ale można zmienić, klikając strzałkę obok przycisku Chronometraż, a następnie wybierając nową wartość w polu opóźnienie.

  PowerPoint Podgląd animacji można od razu, aby mogli przeglądać chronometrażu znaki wyświetlane pojedynczo. Podgląd można powtarzać, zaznaczając animacji w okienku animacji i klikając przycisk Odtwórz zaznaczone.

Zobacz też

Animowanie wyrazu na slajdzie

Zmienianie kolejności, szybkości lub sposobu uruchamiania animacji

Zmienianie lub usuwanie efektów animacji

Tekst w jednym wierszu naraz

 1. Na slajdzie zaznacz pole, które zawiera tekst.

 2. Kliknij kartę animacje, a następnie wybierz animację, na przykład rzut, Stopniowe rozjaśnienie lub Przylot.

  Wybierz animację z galerii

  Dla niektórych animacji, takich jak Przylot kliknij Opcje efektu, musisz wybrać kierunek przylotu punktorów w od dołu, w górnej, w lewo lub w prawo.

 3. Kliknij pozycję Opcje efektu, a następnie kliknij pozycję Według akapitu, aby umieścić akapitów tekstu są wyświetlane pojedynczo. (Drugą opcję, w całym dokumencie, powoduje, że wszystkie wiersze tekstu są wyświetlane w tym samym czasie.)

  Klikanie pozycji Opcje efektu

 4. Aby wyświetlić podgląd animacji, na karcie Widok na Wstążce w grupie Uruchamianie pokazu slajdów zaznacz Od bieżącego slajdu, a następnie kliknij aby wyświetlić każdego akapitu tekstu są wyświetlane pojedynczo.

  Uruchamianie pokazu slajdów od bieżącego slajdu

Domyślnie podczas przedstawiania prezentacji w pokazie slajdów, każdy akapit jest wyświetlana w odpowiedzi na kliknięcie. W ten sposób można sterować wyświetlaniem każdego akapitu.

Zobacz też

Animowanie obrazu na slajdzie

Efekty animacji dostępne w aplikacji PowerPoint Online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×