Wpływ zmian czasu letniego w roku 2007 na sygnatury czasowe w plikach pakietu Office

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Te informacje dotyczą z osobami, które są przechowywane w zakresie Stanów Zjednoczonych i Kanady który obserwować czasu letniego (czas letni), którzy wymagają, że podczas zapisywania lub zmodyfikowane dokumenty Microsoft Office 2007 jest rejestrowany dokładnego czasu. Na przykład zmian w dokumencie może być konieczne jest oznaczone względu na przepisy prawne czasem. Te informacje mogą być też zastosowane do osób z innych krajów i terytoriów, które obserwować "lato time", w którym zegary są dostosowane do przodu godzinę w Wiosenna najwcześniejsze i dostosowana do tyłu w Jesień.

W tym artykule

Pliki do pobrania i informacji pomocy technicznej

Informacje ogólne

Jak zmiana czasu letniego w 2007 może wpłynąć na plikach pakietu Office

Często zadawane pytania

Pliki do pobrania i informacji pomocy technicznej

Informacji dotyczących najnowszej strefy czasowej systemu Windows aktualizowanie oraz aby pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą, zobacz 933360 bazy wiedzy: sierpnia 2007 roku zbiorcza aktualizacja stref czasowych dla systemów operacyjnych Microsoft Windows

Uwaga: Jeśli jest używany system Windows Vista lub zalogowali dla Usługi Microsoft Update otrzymywać aktualizacje automatyczne, użytkownik może nie dotyczyć zmian czasu letniego. Jeśli chcesz potwierdzić, że na komputerze nie ma wpływu aktualizacji stref czasowych systemu Windows, odwiedź witrynę Centrum pomocy technicznej i pomocy czasu letniego i postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku aktualizowanie czasu letniego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian czasu letniego mogą wpływać na innych produktów firmy Microsoft, odwiedź Centrum czasu letniego pomocy i obsługi.

Początek strony

Informacje podstawowe

W sierpnia 2005 Kongresu Stanów Zjednoczonych przekazywane energii ustawy zasady, które zmiany daty rozpoczęcia i datę końcową czasu letniego w Stanach Zjednoczonych. Niektóre dodatkowe krajów/regionów są po zmianie USA. Sposób, w 2007 czasu letniego rozpoczyna się 11 marca 2007 i kończy się w dniu 4 listopada 2007 — uzyskując nowy okres czasu letniego dłużej niż wcześniej obserwowanych czterech tygodni. Daty te są nazywane w tym artykule dłuższego czasu letniego.

Reguły czasu letniego

1987 2006 roku     Rozpoczęcia czasu letniego (przesuniętą w czasie do przodu godzinę) na 2 rano Pierwsza niedziela kwietnia i zakończone (przesuniętą czasu godzinę ponownie) na 2 rano Ostatnia niedziela października.

Uruchamianie w 2007     Czas letni rozpoczyna się o 2 w drugą niedzielę godzinie w marcu (wcześniej niż wcześniej obserwowane w zależności od roku tygodni trzy lub cztery) i kończy się na 2 rano Pierwsza niedziela listopada (jeden tydzień później niż wcześniej obserwowane).

  • W 2007 czasu letniego obserwuje się z marca 11 za pośrednictwem 4 listopada w obszarach Stanów Zjednoczonych i Kanady, które obserwować czasu letniego.

Jak zmiana czasu letniego w 2007 może wpłynąć na plikach pakietu Office

Informacje o nadchodzących zmian czasu letniego mogą wpływać na sygnatury czasowe, w menu skrótów Foldery osobiste i prześledzonych zmian w programach Microsoft Office, takich jak Word, Excel, PowerPoint i programu Project.

Nowe daty czasu letniego mogą wpływać na godziny i daty (Jeśli zaktualizowany w ciągu godziny północy 12:00), który jest dołączana w elementach, które zostaną utworzone lub zmodyfikowane w rozszerzonego czasu letniego okresów lub poprzedniego rozszerzonego czasu letniego w następujących elementów.

Element oznaczone czasem

Opis

"Data modyfikacji" w oknie dialogowym właściwości pliku

Data i godzina ostatniego zapisu dokumentu

Prześledzone zmiany w programach Word i Excel

Data i godzina, wprowadzone zmiany

Prześledzone zmiany w programie PowerPoint

Data i godzina, który został wstawiony komentarz

Funkcje czasu

Funkcje na podstawie czasu, takich jak dziś() w programie Excel

"Data utworzenia" i "Data modyfikacji" w oknie dialogowym właściwości pliku

Pliki, które są tworzone, gdy użytkownik lub IT administrator zastosowany strefę czasową systemu Windows zaktualizuj wyświetlania odpowiedniego utworzony daty i czasu Data modyfikacji w oknie dialogowym właściwości pliku. Aby wyświetlić właściwości, w Eksploratorze Windows, przejdź do lokalizacji dokumentu, na przykład Moje dokumenty. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie dokumentu, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli logujesz do pobieranie aktualizacji z witryny Microsoft Update lub Windows Update, może być Odebrano aktualizacji zmian czasu letniego automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Microsoft Update. Jednak dokumentów przy użyciu sygnatury czasowe w poprzednich okresów rozszerzonego czasu letniego (na przykład między 12 marca 2006 i 2 kwietnia 2006 roku, jak również tydzień między 29 października 2006 i 5 listopada 2006) również są przenoszone przez godzinę.

Oto przykład, aby wyświetlić ich wpływu na sygnatury czasowe dla dokumentu, który utworzono 20 marca 2006 i zapisano 7 o godzinie: 28 w Stanach Zjednoczonych strefie czasowej, który przestrzega czasu letniego (patrz rysunek 1).

Właściwości
Rysunek 1: Przed okien strefy czasowej aktualizacji.

Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows 2007 czasu letniego plik, który został utworzony ostatni rok wyświetla sygnatura czasowa niepoprawne w jego data utworzenia i Data modyfikacji właściwości: 28 20: 00 (patrz rysunek 2).

Właściwości
Rysunek 2: Po okien strefy czasowej aktualizacji.

Pliki, tworzonych po zainstalowaniu aktualizacji systemu operacyjnego Windows dla czasu letniego 2007 poprawnie wyświetlane sygnatury czasowe. Jeśli nie zastosowano aktualizacji stref czasowych systemu Windows, Data modyfikacji właściwości dokumentu utworzonego w 2007 nie jest przesuniętą w okresie czasu letniego nowych i niepoprawnie Wyświetla 6:28 PM. Jednak wyświetlane godziny dokumentu utworzonego w 2006 roku nie są przesunięte albo i wyświetlić sygnatura czasowa poprawne 7:28 PM.

Dokument utworzony na marca 20   

Bieżący rok — 2007

Poprzedni rok – 2006 roku

Aktualizacji zmian czasu letniego zastosowane

Poprawne 7:28 PM

Niepoprawne 8:28 PM

Nie zastosowano aktualizacji zmian czasu letniego

Niepoprawne 6:28 PM

Poprawne 7:28 PM

Śledzone zmiany i funkcje czasu

Sygnatury czasowe w prześledzonych zmian i komentarzy wstawionych w programie Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel i Microsoft Office PowerPoint są rejestrowane oparte na zegar systemowy w systemie operacyjnym Windows.

  • Aby wyświetlić zegar systemowy w widoku kategorii, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij datę i godzinę.

  • Aby wyświetlić zegar systemowy w widoku klasycznym, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij datę i godzinę.

Po zainstalowaniu aktualizacji strefy czasowej systemu Windows, te sygnatury czasowe wyświetlanie właściwy czas na elementy, które zostaną zmodyfikowane w ciągu dłuższego czasu letniego. Ponadto zostały wprowadzone żadne zmiany Wstecz. Dlatego sygnatury czasowe w poprzednich okresów rozszerzonego czasu letniego również są wyświetlane poprawnie.

Czas funkcji, takich jak dziś() w programie Excel również są oparte na zegar systemowy w systemie operacyjnym Windows.

Funkcja

Zachowanie

Przy aktualizacji systemu Windows

Śledzenie zmian w programie Microsoft Office Word

Poszczególne zmiany jest dołączana z bieżącej daty i godziny.

Nowe komentarze odzwierciedla poprawnie zaktualizowany system czasu. Poprzedni sygnatury czasowe nie zmieniają się wstecz.

Śledzenie zmian w programie Microsoft Office Excel

Poszczególne zmiany jest dołączana z bieżącej daty i godziny.

Nowe komentarze odzwierciedla poprawnie zaktualizowany system czasu. Poprzedni sygnatury czasowe nie zmieniają się wstecz.

Funkcje czasu w programie Excel

Funkcje, takie jak dziś() i teraz() Użyj zegar systemowy w systemie operacyjnym Windows, aby określić bieżącą datę i godzinę.

Po zmianie zegar systemowy zmiany strefy czasowej lub zmiany do lub z czas letni, funkcja zwraca wartość, która jest zgodna z zegar systemowy zaktualizowany przy następnym jest obliczany ponownie.

Wstawione komentarze w programie Microsoft Office PowerPoint

Program PowerPoint nie ma funkcji pełnego prześledzonych zmian, które już istnieje w programie Word. Zamiast tego programu PowerPoint sygnatury wstawione komentarze z bieżącą datą.

Podobnie jak w przypadku programów Word i Excel nowych komentarzach odzwierciedla poprawnie zaktualizowany system czasu. Poprzedni sygnatury czasowe nie zmieniają się wstecz.

Wiadomości e-mail w programie Microsoft Office Outlook

Każda wiadomość e-mail jest dołączana z godziny i daty wysłania, na podstawie zegara systemowego nadawcy. Każda wiadomość jest dołączana również z godziny i daty, które została odebrana, na podstawie zegara systemowego odbiorcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wpływie spotkań i terminów w programie Outlook, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 931667: adresowanie czasu za pomocą narzędzie do aktualizacji danych stref czasowych dla programu Microsoft Office Outlook.

Sygnatury czasowe są nie wstecz zaktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w systemie czasu albo nadawcy lub komputer odbiorcy.

Zadania w programie Microsoft Office Project

Zadania w projekcie nie są połączone dynamicznie do zegar systemowy.

Harmonogram projektu nie wstecz aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w czasie systemu.

Funkcje czasu w programie Project

Funkcje, takie jak teraz() i HOUR() Użyj zegar systemowy, aby określić bieżącą godzinę. Po zmianie zegar systemowy, funkcja zwraca wartość zgodne z zaktualizowane daty i godziny.

Po zmianie zegar systemowy zmiany strefy czasowej lub zmiany do lub z czas letni, funkcja zwraca wartość zgodne z zegar systemowy zaktualizowany przy następnym jest obliczany ponownie. Sygnatury czasowe nie są aktualizowane wstecz odzwierciedlały zmiany w godzinę systemową.

Przypomnienia usługi harmonogramu w programie Project

Podczas gdy przypomnienia były wysyłane jest oparty na zegar systemowy.

Po zmianie zegar systemowy zmiany strefy czasowej lub zmiany do lub z czas letni, przypomnienia są wysyłane oparte na zegar systemowy zaktualizowane.

Data utworzenia projektu i wyewidencjonowania znaczniki w programie Project czasowe

Tworzenia projektów i wyewidencjonowania godziny są oparte na zegar systemowy.

Po zmianie zegar systemowy zmiany strefy czasowej lub zmiany do lub z czas letni, tworzenie i sygnatury czasowe wyewidencjonowywania zastosowane zegar zaktualizowany system. Sygnatury czasowe nie są aktualizowane Wstecz.

Początek strony

Często zadawane pytania

Czy utworzone lub zmodyfikowane w poprzednich latach okresie rozszerzonego czasu letniego dokumenty będą wyświetlane właściwości niepoprawne czasu po zastosowaniu aktualizacji systemu operacyjnego Windows dla czasu letniego 2007?   

Tak, na czas dokumentu Właściwości będzie wyłączony przez godzinę w okresach rozszerzonego czasu letniego 2006 i wcześniej, po zastosowaniu aktualizacji systemu operacyjnego 2007 czasu letniego systemu Windows. Poprzednich okresów rozszerzonego czasu letniego w Stanach Zjednoczonych (wcześniejszych niż 2007) są tymi datami między Druga niedziela marca, a pierwsza niedziela kwietnia (na przykład 12 marca 2006 2 kwietnia 2006 roku) oraz tydzień między Ostatnia niedziela października, a pierwsza niedziela Listopada (na przykład 29 października 2006 roku i 5 listopada 2006). Ponadto programy wyświetlające czas dynamicznie przez odwołanie zegar systemowy może być również wyświetlany tych historycznych sygnatury czasowe niepoprawnie, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania, aby uzyskać więcej informacji.

  • Aby wyświetlić zegar systemowy w widoku kategorii, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij datę i godzinę.

  • Aby wyświetlić zegar systemowy w widoku klasycznym, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij datę i godzinę.

Dlaczego są niektóre sygnatury czasowe i czas odwołaniami, które są wyświetlane w oknie dialogowym właściwości dokumentu dotyczy zmiany czasu letniego?   

Programy, które zwykle obsługiwać sygnatury czasowe zawierają te sygnatury czasowe uniwersalny czas koordynowany (UTC). Zaletą UTC to uniwersalny i niezmienny; to nie podlegają strefy czasowe lokalnie lub czasu letniego (czas letni). Jednak UTC nie są wyświetlane godziny w formacie, który jest przydatności dla większości użytkowników komputerów Konwertowanie czasu UTC na czas lokalny na podstawie dwóch czynników: pierwszego, strefę czasową, wyznaczona przez użytkownika, a drugi, czy czas letni zaznaczono w elemencie daty i godziny w kontrolce Panel. Zmiana czasu letniego nie wpływa na czasu historycznego sygnatury zarejestrowane w UTC, ale zmiany mogą wpływają na sposób znaczniki czasowe są interpretowane (i w związku z tym wyświetlany) systemu operacyjnego i niektórych programów.

Czy należy zastosować aktualizacji stref czasowych systemu Windows?   

Na ogół systemy komputerowe powinny być aktualizowane, aby odzwierciedlała nowej reguły czasu letniego. Dla większości użytkowników oznacza to, że użytkownik lub IT administrator ma być stosowane aktualizacji oprogramowania, aby zaznaczyć produktów firmy Microsoft, łącznie z różnych wersji systemu operacyjnego, serwerów, aplikacji i składników.

Czy istnieje poprawki dostępne tak, aby data modyfikacji czasu dla właściwości dokumentów, które zostały utworzone w poprzednich okresów rozszerzonego czasu letniego nie shift?   

Obecnie nie. Jednak firma Microsoft bada wpływ rozwoju tego problemu i wymagania dotyczące klucza.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź Centrum pomocy technicznej i pomocy czasu letniego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×