Wklejanie specjalne podczas kopiowania z programów innych niż program Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno dialogowe Wklejanie specjalne służy do kopiowania złożonych elementów z programu innych niż program Excel i Wklej te elementy w arkuszu programu Excel.

Źródła    Wyświetla nazwę danych źródłowych i jego położenie. Jeśli dane zostały skopiowane z poziomu programu, która nie przekazała danych źródłowych i lokalizacji do Schowka, źródło jest zidentyfikowane jako "Brak danych".

Wklej    Wstawia lub osadzane zawartości Schowka w punkcie wstawiania w formacie zdefiniowanym w polu jako. Po wybraniu tej opcji zawartość Schowka jest wklejony lub osadzony jako obiekt, ale nie jest tworzone łącze. Jeśli dane jest osadzony jako obiekt, program źródłowy jest uruchamiany po dwukrotnym kliknięciu danych arkusza, a następnie użyj programu źródłowego do edycji danych.

Wklej łącze    Tworzy łącze z wklejone dane do pliku źródłowego. Po wybraniu tej opcji zmiany wprowadzone w pliku źródłowym będą uwzględniane w arkuszu.

As    Określa typ danych, który ma zostać wklejone ze Schowka.

Wyświetl jako ikonę    Wyświetlanie zawartości Schowka w postaci ikony w arkuszu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru w obszarze docelowym, które można kliknąć, aby wyświetlić dane osadzone lub połączone pojawi się ikona. Użyj tej opcji, jeśli nie chcesz osadzone lub połączone dane mają być wyświetlane w arkuszu.

Wynik    W tym artykule opisano efekty wybranych opcji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×