Wizualizowanie danych w dodatku Power Map

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po wykreśleniu danych geograficznych w dodatku Power Map można przy użyciu okienka warstwy zmienić wygląd i działanie danych na mapie. Domyślnie dodatek Power Map wyświetla dane w formie wykresu kolumnowego, ale można zamiast niego wyświetlić wykres bąbelkowy, wykres regionów lub wykres konturowy.

Wykres kolumnowy w dodatku Power Map

Poniżej znajduje się przykład wykresu regionów przedstawiający preferencje osób głosujących według okręgu dla głównych partii politycznych w Stanach Zjednoczonych. Im głębsza czerwień lub kolor niebieski, tym większa wartość procentowa określająca przewagę określonej partii w wyborach.

Wykres regionów w dodatku Power Map

Wizualizację danych można zmienić w następujący sposób:

  1. Jeśli nie widzisz okienka zadań, kliknij pozycję Narzędzia główne > Okienko warstwy.

Przycisk Okienko zadań na karcie Narzędzia główne

  1. W obszarze Geografia zaznacz pola wyboru obok pól, które chcesz wyświetlić na mapie.

Lista Zakres w okienku zadań

Na tej liście zostaną wyświetlone różne pola dla poszczególnych danych.

  1. Jeśli dodatek Power Map wyświetli nieodpowiedni wykres, możesz go zmienić. Wybierz wykres Kolumnowy skumulowany, Kolumnowy grupowany, Bąbelkowy, Konturowy lub Regionów.

Typy wykresów w polu Typ

Uwagi : 

  • Po zastosowaniu wykresu konturowego pole Wysokość zostanie zastąpione polem Wartość Możesz zmienić sposób agregowania pól wartości, klikając strzałkę w polu Wartość i wybierając żądaną funkcję. Zazwyczaj domyślnie stosowana jest funkcja Suma, ale można wybrać funkcję Średnia, Liczba, Maksimum, Minimum lub Brak. Można również usunąć pole wartości z pola Wartość.

  • Jeśli przeciągniesz pole wartości do pola Kategoria i pozostawisz pole Wysokość puste, dodatek Power Map automatycznie doda to pole wartości do pola Wysokość i narysuje wykres przedstawiający liczebność w poszczególnych kategoriach.

  • Zamiast przeciągania pól wartości do pól Wysokość i Kategoria możesz po prostu umieścić znaczniki zaznaczenia obok pól wartości. Dodatek Power Map umieści te pola wartości w odpowiednim polu.

Więcej informacji na temat typów i kształtów wykresów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×