Wizualizator danych — często zadawane pytania

Masz pytanie na temat używania Wizualizatora danych w programie Visio Pro dla Office 365?

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z Wizualizatora danych programu Visio.

Gdzie mogę znaleźć szablon Wizualizatora danych w aplikacji programu Visio?

 1. Otwórz program Visio Pro dla Office 365 lub wybierz pozycję Plik > Nowy, jeśli edytujesz diagram.

 2. Wybierz pozycję Szablony.

  Polecenie SZABLONY
 3. Wybierz pozycję Schemat blokowy.

  Polecenie Schemat blokowy
 4. Wybierz pozycję Podstawowy schemat blokowy — wizualizator danych lub Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych — wizualizator danych

  Szablony Wizualizatora danych

  Uwaga : Szablon Wizualizatora danych zawiera ikonę programu Excel w lewym górnym rogu.

Nie widzę szablonów Wizualizatora danych. Czy ta funkcja jest dostępna w mojej aplikacji programu Visio?

Korzystanie z szablonów Wizualizatora danych jest możliwe tylko w programie Visio Pro dla Office 365 w bieżącym kanale. Jeśli nie masz pewności, której wersji programu Visio używasz, wybierz pozycję Plik > Konto > Visio — informacje. Aby dowiedzieć się więcej o tej wersji programu Visio dostępnej w ramach subskrypcji, zobacz Program Visio Pro dla Office 365.

Korzystam z programu Visio Pro dla Office 365, jednak nadal nie widzę szablonów diagramów Wizualizatora danych. Jak mogę uzyskać dostęp do tej funkcji?

Nowe funkcje programu Visio Pro dla Office 365 są najpierw udostępniane dla kanału bieżącego. Jeśli korzystasz z programu Visio Pro dla Office 365 i nadal nie widzisz nowych szablonów, przełącz się na kanał bieżący.

Zobacz Jak przejść z kanału odroczonego do kanału bieżącego dla pakietu Office 365, aby uzyskać więcej informacji o przełączaniu kanałów wersji.

Gdzie mogę znaleźć szablony danych programu Excel, aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji?

Otwórz podgląd szablonu programu Visio, klikając jeden raz miniatury szablonów. Link do szablonu danych programu Excel znajduje się w podglądzie szablonu.

Wybieranie linku szablonu danych programu Excel

Gdzie mogę znaleźć przyciski Utwórz, Odśwież i Eksportuj dla funkcji Wizualizator danych?

Polecenia Otwórz, Odśwież i Eksportuj są dostępne w grupie Utwórz na podstawie danych na karcie Dane na wstążce.

Zrzut ekranu przedstawiający wyróżnione opcje wstążki Wizualizatora danych —Utwórz, Odśwież i Eksportuj

Dlaczego przycisk Odśwież jest wyłączony w sekcji Utwórz na podstawie danych?

Przycisk Odśwież działa w kontekście zaznaczonego kontenera diagramu. Aby włączyć ten przycisk, zaznacz kontener diagramu, a następnie kliknij pozycję Odśwież. Aby włączyć przycisk Eksportuj, także musisz zaznaczyć kontener diagramu.

Zrzut ekranu przedstawiający schemat blokowy procesu programu Visio z wyróżnionymi przyciskami Wizualizatora danych — Utwórz, Odśwież i Eksportuj

Czy można utworzyć diagram Wizualizatora danych za pomocą wzorników z innych szablonów?

Tak, można utworzyć diagram, mapując dane procesu na dowolny wzornik w programie Visio. Diagram można nawet utworzyć przy użyciu wzorników niestandardowych. Zobacz sekcję Tworzenie diagramu Wizualizatora danych przy użyciu innych wzorników artykułu Tworzenie diagramu Wizualizatora danych.

Masz więcej pytań?

Chcemy poznać Twoją opinię! Możesz przesłać nam pytania za pośrednictwem poczty e-mail na adres dv-feedback@microsoft.com.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×