Witamy w programie Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodatek Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager łączy najlepsze funkcje programu Outlook z narzędziami ułatwiającymi zarządzanie firmą. Zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i usługowe mogą wprowadzać informacje o klientach i ich firmach w postaci rekordów klientów lub kontaktów biznesowych.

W tym artykule

Wybierz pozycję Express lub Zaawansowane na stronie powitalnej

Wyłączanie Kreatora uruchamiania

Wybierz pozycję Express lub Zaawansowane na stronie powitalnej

Gdy używasz Business Contact Manager dla programu Outlook danych biznesowych, łącznie z klientami i kontaktami biznesowymi, jest przechowywany w bazie danych, który jest używany z pliku pst programu Outlook. Informacje zawarte w pliku pst programu Outlook, łącznie z wiadomości e-mail, terminy i kontakty nie ulega zmianie. Przejdź do przechowywania informacji na temat kontaktów osobistych, ale służy Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager do przechowywania informacji na temat kontaktów biznesowych za pomocą kontaktów programu Outlook.

Na stronie Zapraszamy! kliknij jedną z poniższych opcji, a następnie kliknij Dalej.

Instalacja ekspresowa

Kliknięcie opcji Instalacja ekspresowa spowoduje automatyczne skonfigurowanie bazy danych przez dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook. Ta opcja jest przeznaczona dla nowych użytkowników dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Rozwiń, aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Express

Jeśli na komputerze nie ma żadnej bazy danych, dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook skonfiguruje pustą bazę danych i nada jej nazwę domyślną.

Po zakończeniu pracy kreatora należy utworzyć nowe rekordy przez wpisanie lub zaimportowanie informacji o klientach lub kontaktach biznesowych.

Jeśli na komputerze znajduje się już jedna baza danych, zostanie skonfigurowana przez dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

Jeśli na komputerze znajduje się więcej niż jedna baza danych, w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zostanie wyświetlony monit o wybranie bazy danych, która ma być używana.

Jeśli baza danych pochodzi ze starszej wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, zostanie uaktualniona, tak aby mogła działać z dodatkiem Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

Uwaga: Aby użyć innej bazy danych po zakończeniu procedury uruchamiania, w menu Business Contact Manager należy wskazać polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknąć polecenie Utwórz lub wybierz bazę danych.

Instalacja zaawansowana

Kliknięcie opcji Instalacja zaawansowana umożliwia skonfigurowanie nowej, pustej bazy danych albo ustanowienie połączenia z istniejącą bazą danych. Może to być baza danych znajdująca się na innym komputerze lub baza danych starszej wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Rozwiń, aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Zaawansowane

Uwaga: Aby można było nawiązać połączenie z bazą danych na innym komputerze (nazywanym komputerem zdalnym), musi ona być udostępniona.

Na stronie Tworzenie lub Wybieranie bazy danych następnej strony tego kreatora można można wpisz nazwę nowej bazy danych, wpisz nazwę bazy danych, która znajduje się na komputerze, lub określ nazwę komputera współpracownika, a następnie kliknij nazwę bazy danych, który jest udostępniony wi Ty możesz.

Jeśli jest używana istniejąca baza danych, po zakończeniu pracy z kreatorem można modyfikować istniejące dane biznesowe, wpisując dodatkowe informacje o kontaktach biznesowych lub klientach, albo tworzyć nowe rekordy w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Kreator uruchamiania przeprowadza użytkownika przez proces konfigurowania bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwaga: Jeśli czynności Kreatora uruchamiania Business Contact Manager dla programu Outlook nie zostanie ukończona pomyślnie, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalowaniem dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 Aby uzyskać dodatkowe informacje.

Wyłączanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Użytkownicy niebędący właścicielami małych firm mogą nie potrzebować dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, który mógł zostać zainstalowany na komputerze przez producenta. Aby usunąć tę funkcję z komputera, należy wykonać poniższą procedurę.

Uwaga: Aby zatrzymać Kreatora uruchamiania, możesz odinstalować Business Contact Manager dla programu Outlook lub ją wyłączyć dla swojego profilu. Business Contact Manager dla programu Outlook to dodatek dla programu Outlook. Usunięcie nie powoduje usunięcia programu Outlook 2007. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania Business Contact Manager dla programu Outlook dla swojego profilu zobacz Usuwanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

 • Odinstalowywanie Business Contact Manager dla programu Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć Kreatora uruchamiania, a następnie kliknij przycisk Tak.

   2. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

   3. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.

   4. Na liście Aktualnie zainstalowane programy i aktualizacje kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

   5. Kliknij przycisk Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Uwaga: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) również może być wyświetlany na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia. Aby zwolnić miejsce na dysku, jeśli inne programy nie jest używany, Usuń programu SQL Server 2005 Express.

  • Windows Vista

   1. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć Kreatora uruchamiania, a następnie kliknij przycisk Tak.

   2. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

   3. W oknie Panel sterowania kliknij pozycję Programy i funkcje.

   4. Na stronie Odinstaluj lub zmień program kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

   5. Kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

   6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Uwaga: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) również może być wyświetlany na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia. Aby zwolnić miejsce na dysku, jeśli inne programy nie jest używany, Usuń programu SQL Server 2005 Express.

  • Porada: Jeśli czynności Kreatora uruchamiania będzie nadal wyświetlany po usunięciu Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, można znaleźć w temacie kontakt z nami dodatku Business Contact Manager za pomocą jednej z metod podano więcej informacji do firmy Microsoft dotyczących problemu.

 • Uwaga: Odinstalowanie Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 usuwane z wszystkich profilów użytkowników na komputerze. Program Outlook 2007 nie zostanie usunięta w przypadku odinstalowania Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×