Widoki w dodatku Business Contact Manager — informacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Business Contact Manager dla programu Outlook umożliwia widoki sortowania informacji, dzięki której będziesz widzieć informacje, które są najważniejsze — tak jak w innych folderów programu Outlook. Dostępne są różne widoki każdy folder dodatku Business Contact Manager, ale można także tworzyć widoki niestandardowe.

Widoki standardowe

Możesz wyświetlać zawartość folderów dodatku Business Contact Manager przy użyciu standardowych widoków.

 1. W menu Przejdź kliknij Listę folderów.

 2. W każdym folderze, w menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij odpowiedni widok.

Dostosowywanie widoków

Widok można dostosować, zmieniając pola, które są i kolejności ich wygląd; grupowania, sortowania lub filtrowania widoku według określonego pola; albo zmieniając ustawienia czcionki i tabeli.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij Dostosuj widok bieżący.

 2. Kliknij jedną lub więcej z następujących przycisków, aby dostosować widok. Nie wszystkie przyciski będą niedostępne, w zależności od widok, który dostosowywania.

  • Pola      Kliknij ten przycisk, aby dodać lub usunąć pola są wyświetlane w widoku.

   Porada : Niektóre pola Business Contact Manager dla programu Outlook są wyświetlane w kategorii pola zdefiniowane przez użytkownika w folderze.

  • Grupuj według      Grupa to zestaw elementów za pomocą typowe cechy, takie jak kontakty biznesowe z tego samego kraju lub regionu lub kampanii marketingowych z tym samym terminem wykonania daty. Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć lub zwinąć nagłówki grup, aby wyświetlić lub ukryć elementy, które są w nich zawarte.

  • Sortowanie      Kliknij ten przycisk, aby posortować elementy w folderze wyświetlanym w dowolnym widoku, na podstawie jednego pola lub wielu pól, z wyjątkiem widoków opartych na czasie, takich jak Dzień/tydzień/miesiąc i osi czasu. Na przykład projekt biznesowy zadania można sortować według ukończenia daty, aby sprawdzić kolejność, w którym należy pracy nad nimi.

  • Filtr      Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić tylko te elementy lub pliki, które spełniają określone warunki. Na przykład kampanii marketingowej można filtrować według daty utworzenia. Gdy filtr zostanie zastosowany do wybranego folderu, na pasku stanu jest wyświetlana informacja Zastosowano filtr w lewym dolnym rogu ekranu.

  • Inne ustawienia      Kliknij ten przycisk, aby zmienić czcionki, linii siatki i sposobu wyświetlania okienku odczytu.

  • Automatyczne formatowanie      Kliknij ten przycisk, aby zmienić czcionkę automatycznego formatowania nagłówków grup i zawartości folderów.

  • Formatowanie kolumn      Kliknij ten przycisk, aby ustawić szerokość wyświetlania dla każdej kolumny.

  • Resetuj widok bieżący      Kliknij ten przycisk, aby powrócić do ostatniej formatowanie, które miały dla tego widoku określonym.

Porada : Aby dowiedzieć się, jak zmienić sposób wyświetlania klientów lub kontaktów biznesowych do ostatniej formatu nazwę lub imię zobacz Wyświetlanie listy kontaktów w formacie imię nazwisko.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×