Wideo: ustawianie źródła rekordów dla formularza lub raportu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Źródło rekordów to tabela, kwerenda lub instrukcja SQL zawierająca rzeczywiste dane, które są wyświetlane w formularzu lub raporcie. Mówimy, że formularz lub raport zawierający rekordy jest „powiązany” ze źródłem rekordów. Jeśli źródło danych nie istnieje, formularz lub raport jest określany jako „niepowiązany”.

Zawartość klipu wideo

Ustawianie właściwości Źródło rekordów dla formularza lub raportu

Uwaga: zmiana źródła rekordów istniejącego obiektu może spowodować, że będzie on już nieużyteczny, dlatego należy utworzyć kopię zapasową wszystkich obiektów, które planuje się zmienić.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku układu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w obiekcie, a następnie kliknij pozycję Właściwości formularza lub Właściwości raportu w zależności od typu obiektu, nad którym pracujesz.

  W programie Access zostanie wyświetlony arkusz właściwości. Właściwość Źródło rekordów jest dostępna u góry karty Wszystkie. Jeśli właściwość Źródło rekordów jest pusta, oznacza to, że obiekt w postaci formularza lub raportu jest niepowiązany.

 3. Kliknij w polu właściwości Źródło rekordów, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby wyświetlić listę tabel i nazwanych kwerend.

 1. Jeśli jedna z tabel lub kwerend na liście rozwijanej zawiera pola, które mają być wyświetlane w obiekcie, wybierz je z listy. W przeciwnym razie wybierz tabelę zawierającą niektóre z potrzebnych pól, a następnie kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku , aby utworzyć kwerendę zawierającą pozostałe potrzebne tabele.

Uwagi

 • Jeśli pole właściwości Źródło rekordów zawiera nazwę tabeli, kliknięcie przycisku Konstruuj Obraz przycisku pozwoli na utworzenie kwerendy zawierającej tę tabelę. W razie potrzeby do kwerendy można dodać inne tabele pokrewne.

 • Jeśli pole Źródło rekordów zawiera nazwę kwerendy lub instrukcję SQL, kliknięcie przycisku Konstruuj Obraz przycisku spowoduje otwarcie tej kwerendy w Konstruktorze kwerend w celu przeprowadzenia jej edycji.

 • Po utworzeniu lub przeprowadzeniu edycji kwerendy, która ma być używana jako źródło rekordów, można ją zapisać jako nazwaną kwerendę (w tym przypadku będzie ona dostępna do użycia przez inne obiekty w bazie danych) lub jako instrukcję SQL we właściwości Źródło rekordów formularza lub raportu (wówczas nie będzie ona dostępna do użytku przez inne obiekty).

  Aby zapisać kwerendę jako nazwaną:

  1. Na karcie Projektowanie w grupie Zamykanie kliknij przycisk Zapisz jako.

  2. Wpisz nazwę kwerendy, a następnie kliknij przycisk OK.


Aby zapisać kwerendę jako instrukcję SQL we właściwości Źródło formantu obiektu:

 • Na karcie Projektowanie w grupie Zamykanie kliknij przycisk Zamknij.

W oknie dialogowym z wyświetlonym pytaniem, czy zapisać zmiany wprowadzone w instrukcji SQL i zaktualizować właściwość, kliknij przycisk Tak.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×