Wideo: przenoszenie danych z programu Excel do programu Access

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Czy masz w programie Excel listę kontaktów lub zasobów, którą trudno się zarządza? Może czas już przenieść ją do programu Access, który oferuje lepsze narzędzia do zarządzania dużymi ilościami danych. Obejrzyj ten film wideo, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić prostą operację importu w programie Access.

Uwaga:  Ten film wideo nie obejmuje importowania danych do baz danych sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na temat baz danych sieci Web, zobacz artykuł Tworzenie bazy danych udostępnianej w sieci Web.

Zawartość filmu wideo

Przygotowywanie danych w programie Excel

Ważne:  Jeśli z poniższych instrukcji wynika, że jest konieczne wprowadzenie zmian w arkuszu, przed kontynuowaniem należy wykonać kopię zapasową danego skoroszytu lub arkusza.

 • Jeśli dane w arkuszu są rozdzielane pustymi wierszami lub kolumnami, skonsoliduj je w miarę możliwości do postaci zwartej listy. Puste komórki są dopuszczalne, ale należy unikać zupełnie pustych wierszy lub kolumn w danych przeznaczonych do przeniesienia.

 • W miarę możliwości rozmieść dane tak, aby w każdej kolumnie znajdował się ten sam typ danych — na przykład tylko dane numeryczne lub tylko tekst. Jeśli w danej kolumnie znajdują się mieszane typy danych, w pierwszych ośmiu wierszach danych spróbuj umieścić dane reprezentujące poszczególne typy. To ułatwi programowi Access ustalenie najlepszego typu danych dla danej kolumny oraz pozwoli uniknąć błędów importowania.

 • W programie Access jako nazwa tabeli jest używana nazwa karty arkusza. Jeśli na przykład arkusz ma nazwę Arkusz1, zaimportowana tabela w programie Access będzie również mieć nazwę Arkusz1. Jeśli chcesz przypisać do tabeli bardziej znaczącą nazwę przed przeniesieniem danych, zmień nazwę arkusza w następujący sposób:

  • Kliknij dwukrotnie kartę arkusza (u dołu arkusza), wpisz odpowiednią nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Przenoszenie danych do programu Access

 1. W programie Excel zaznacz dane, które chcesz przenieść do programu Access, w tym nagłówki kolumn (jeśli istnieją).

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone dane, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 3. W programie Access otwórz istniejącą lub utwórz nową bazę danych.

  W przypadku tworzenia nowej bazy danych jest wyświetlana pusta tabela. Zamknij tę tabelę bez zapisywania.

 4. Jeśli okienko nawigacji nie jest wyświetlone, naciśnij klawisz F11, aby je wyświetlić.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy dane zawierają nagłówki kolumn.

 6. Jeśli skopiowane dane zawierają nagłówki kolumn, kliknij przycisk Tak; w przeciwnym razie kliknij przycisk Nie.

  Jeśli proces przebiegnie zgodnie z planem, w programie Access zostanie wyświetlony komunikat informujący, że obiekt został pomyślnie zaimportowany.

 7. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

W programie Access nowa tabela jest wyświetlana w okienku nawigacyjnym. Kliknij dwukrotnie nową tabelę, aby upewnić się, że dane zostały zaimportowane poprawnie.

Naprawianie błędów importu

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów w czasie operacji importowania w programie Access jest tworzona tabela BłędyImportu zawierająca opisy tych błędów. Aby wyświetlić błędy, kliknij dwukrotnie tabelę BłędyImportu. Jeśli wystąpiło wiele błędów, można usunąć zaimportowaną tabelę, naprawić te błędy w arkuszu programu Excel, a następnie spróbować ponownie wykonać procedurę kopiowania/wklejania. Jeśli błędów jest tylko kilka, można naprawić je ręcznie w programie Access. Po rozwiązaniu wszelkich problemów można usunąć tabelę BłędyImportu.

Ustawianie typów danych pola

Jeśli okaże się, że do tabeli programu Access nie można wprowadzić wymaganego typu danych, może być konieczna zmiana typu danych pola.

Aby określić typ danych pola, zaznacz wartość w polu, a następnie na karcie Pola w grupie Formatowanie przyjrzyj się polu Typ danych. Jeśli typem danych jest na przykład Liczba, program Access uniemożliwi wprowadzanie w tym polu jakichkolwiek liter (np. wartości 166A).

Zmienianie typu danych pola

Ostrzeżenie:  W niektórych przypadkach zmiana typu danych pola może spowodować utratę danych. Przed zmianą typu danych pola należy wykonać kopię zapasową pliku accdb (lub samej tabeli).

 1. Kliknij w komórce, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie Pola w grupie Formatowanie wybierz nowy typ danych z listy Typ danych.

  W programie Access zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

 3. Jeśli masz kopię zapasową danych i na pewno chcesz kontynuować, kliknij przycisk Tak.

 4. Zapisz tabelę.

Dodawanie klucza podstawowego

Aby uniknąć zduplikowanych rekordów i ułatwić tworzenie relacji między tabelami, zalecamy dodanie do nowej tabeli pola klucza podstawowego. W tym celu należy wykonać poniższą procedurę.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W pierwszej pustej komórce kolumny Nazwa pola wpisz „Identyfikator”.

 3. W kolumnie Typ danych wybierz pozycję Autonumerowanie.

 1. Mając nadal zaznaczony nowy wiersz Identyfikator, na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Klucz podstawowy.

 2. Zapisz i zamknij tabelę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×