Więcej informacji na temat folderów Na moim komputerze w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Program Outlook 2016 dla komputerów Mac zapisuje elementy przy użyciu różnych metod — w zależności od typu używanego konta. Gdy jest używane konto programu Microsoft Exchange, wszystkie typy elementów są przechowywane na serwerze programu Exchange, a program Outlook synchronizuje dane z serwerem w regularnych odstępach. Umożliwia to uzyskanie dostępu do elementów z innego komputera. Ponadto jeśli dysk ulegnie uszkodzeniu, informacje nie zostaną utracone, ponieważ serwer zawiera kopie wszystkich elementów.

Jednak w przypadku kont IMAP i POP elementy inne niż wiadomości są przechowywane na komputerze, a nie na serwerze poczty. Jeśli korzystasz z wielu typów kont w programie Outlook, okienko nawigacji może zawierać foldery o nazwie „Na moim komputerze”. Etykieta ta wskazuje, że elementy w folderze są zapisywane tylko na komputerze. Nie są one synchronizowane z serwerem.

Aby ustalić typ używanego konta

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  2. W lewym okienku okna dialogowego Konta kliknij konto. Typ konta zostanie wyświetlony pod opisem konta. Konto widoczne na poniższej ilustracji jest kontem POP.Wskaźnik Typ konta

Jeśli używasz konta IMAP, wiadomości z tego konta są synchronizowane z serwerem IMAP. Na liście folderów poczty zostaną wyświetlone oddzielne skrzynki odbiorcze dla każdego konta IMAP.

Jeśli używasz jednego konta POP, wiadomości są pobierane do skrzynki odbiorczej Na moim komputerze. Jeśli używasz wielu kont POP, wszystkie wiadomości z tych kont są pobierane do tej samej skrzynki odbiorczej Na moim komputerze. Ponieważ konta POP nie pozwalają programowi Outlook na synchronizację z serwerem poczty, wiadomości ze wszystkich kont POP trafiają do skrzynki odbiorczej Na moim komputerze. Kopia każdej wiadomości jest pobierana do programu Outlook.

Uwaga   W celu rozdzielenia wiadomości z różnych kont POP w programie Outlook można utworzyć reguły, które automatycznie kierują wiadomości do folderów na podstawie adresu adresata. Aby uzyskać więcej informacji o regułach, zobacz Tworzenie reguły.

Jeśli w programie Outlook używasz tylko kont programu Exchange, foldery Na moim komputerze są domyślnie ukryte. Pozwala to uprościć strukturę folderów w okienku nawigacji. Pomaga też zapobiec przypadkowemu zapisywaniu elementu w folderze, który nie jest synchronizowany z serwerem programu Exchange. Można jednak włączyć wyświetlanie folderów Na moim komputerze w okienku nawigacji. Można to zrobić na przykład wtedy, gdy chce się utworzyć grupę kontaktów. Wyświetlanie folderów Na moim komputerze jest niezbędne do utworzenia grupy kontaktów, ponieważ grupy nie są synchronizowane z serwerem programu Exchange.

Porada   Aby wyświetlić foldery Na moim komputerze, w okienku nawigacji w menu Outlook kliknij pozycję Preferencje. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Ogólne. Następnie w obszarze Lista folderów wyczyść pole wyboru Ukryj foldery Na moim komputerze.

Dotyczy: Outlook for Mac 2011Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język