Więcej niż dwa kolory dodatkowe

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli publikacja korzysta z więcej niż dwa atramenty kolorów dodatkowych, publikacja drukowana w komercyjnym punkcie usług poligraficznych będzie drogich, ponieważ drukarki należy używać osobnej płyty dla każdego koloru atramentu.

Ten test odbywa się tylko wtedy, gdy skonfigurowano publikacji do drukowania kolorów dodatkowych lub kolory rozbarwiane i kolory.

Jeśli chcesz wybrać elementów projektu, które są konwertowane na określonych kolorów dodatkowych lub jeśli chcesz przekonwertować kolory dodatkowe na kolory rozbarwiane, które można zmniejszyć koszty drukowania publikacji, który używa dowolny z czterech kolory rozbarwiane ręcznie usunąć ten problem.

Poprawka automatyczna

Usuwanie kolorów dodatkowych    Kliknij tutaj, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie w kolorze i zamienić nadmiarowe atramenty kolorów dodatkowych. Po usunięciu kolor dodatkowy na liście atramenty, zostanie otwarte okno dialogowe Zamień odręczne i możesz wybrać inny kolor, który jest już używana.

 1. W oknie dialogowym Zamienianie atramentu kliknij kartę Atramenty.

 2. Wskaż atramentu koloru dodatkowego, który chcesz usunąć, kliknij strzałkę i kliknij przycisk Usuń.

 3. Jeśli atramentu koloru dodatkowego ma etykietę w użyciu, program Microsoft Office Publisher otworzy okna dialogowego Zamienianie atramentu.

 4. W oknie dialogowym Zamienianie atramentu wybierz jeden z kolorów, w których jest używany.

 5. Powtórz kroki od 3 do 5, dopóki nie zostaną dodane tylko dwa atramenty kolorów dodatkowych na liście na karcie Atramenty w oknie dialogowym Drukowanie w kolorze.

 6. Kliknij przycisk OK.

Ręczna poprawka

Aby uniknąć dodatkowe koszty drukowania, możesz zastąpić jeden lub więcej kolorów dodatkowych, które są obecnie używane w publikacji. Po usunięciu kolor dodatkowy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zamienianie atramentu i można wybrać jedną z innych kolory, które jest używane w publikacji.

Aby ręcznie usunąć ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zamień kolory dodatkowe

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij pozycję Drukowanie w kolorze.

 2. Kliknij kartę Atramenty.

 3. Wskaż atramentu koloru dodatkowego, który chcesz usunąć, kliknij strzałkę i kliknij przycisk Usuń.

 4. Jeśli używany jest oznaczona odręczne kolor dodatkowy, program Publisher otwiera okno dialogowe Zamienianie atramentu.

 5. W oknie dialogowym Zamienianie atramentu wybierz jeden z kolorów, w których jest używany, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Powtórz kroki od 3 do 5, dopóki nie zostaną dodane tylko dwa atramenty kolorów dodatkowych na liście na karcie Atramenty w oknie dialogowym Drukowanie w kolorze.

Konwertowanie kolory rozbarwiane

Jeśli używasz więcej niż dwa atramenty kolorów dodatkowych lub jeśli używasz kolory oprócz kolory rozbarwiane, można przekonwertować usługi kolory rozbarwiane.

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij pozycję Drukowanie w kolorze.

 2. W obszarze Definiuj wszystkie kolory jako kliknij pozycję Kolory rozbarwiane (CMYK).

 3. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×