Więcej informacji o grafikach SmartArt

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Grafika SmartArt jest będący wizualną reprezentacją informacji i pomysłów. Można utworzyć, wybierając pozycję układ, który pasuje do Twojej wiadomości. Niektóre układy (na przykład schematów organizacyjnych i diagramów Venna) przedstawiania określone rodzaje informacji, gdy inne osoby po prostu poprawić wygląd listę punktowaną.

Połączone z innych funkcji, takich jak motywy, pomocy Grafiki SmartArt tworzenie ilustracji profesjonalnej jakości tylko kilkoma kliknięciami myszą.

W tym artykule:

Omówienie grafik SmartArt

Co brać pod uwagę podczas wybierania układu

Okienko tekstu — informacje

Styl, kolor i efekty grafik SmartArt

Animacja grafik SmartArt

Dowiedz się więcej na artykuły pokrewne

Omówienie Grafiki SmartArt

Można utworzyć Grafika SmartArt w Excel, PowerPoint, Word lub w wiadomości e-mail w programie Outlook. Przycisk SmartArt na karcie Wstawianie, a w zależności od rozmiar ekranu może wyglądać dowolną z następujących czynności:

Przycisk SmartArt pełnoekranowego Przycisk SmartArt zmniejszyć rozmiar Niewielki przycisk SmartArt bez etykiety tekstu

Inne programy Office nie zezwalaj na tworzenie Grafika SmartArt, ale można skopiować i wkleić Grafiki SmartArt jako obrazy w tych programach.

Możesz zmienić wygląd programu Grafika SmartArt, zmieniając wypełnienie kształtu lub tekstu. dodając efekty, takie jak cienie, odbicia, poświaty i wygładzone krawędzie; lub dodając efekty trójwymiarowe (3-w), takich jak skosy i obroty.

Przedstawiono znacznie więcej informacji na temat pracy z Grafiki SmartArt wyświetlane powiązane informacje znajduje się na końcu tego artykułu.

Co brać pod uwagę podczas wybierania układu

Po wybraniu układu z Grafika SmartArt, zastanów się, co chcesz przekazać oraz określić, czy informacje są wyświetlane w określony sposób. W ramach tego procesu podczas tworzenia Grafika SmartArt, zostanie wyświetlony monit o wybierz typ przykład procesu, hierarchii lub relacji. Typ jest podobny do kategorii Grafika SmartArt oraz każdego typu zawiera kilka różnych układów.

Ponieważ można szybko i łatwo przełączania układów spróbuj różnymi układami (z różnych typów) dopiero po znaleźć ten, który najlepiej ilustruje wiadomości.

Opcje w oknie dialogowym Wybieranie grafiki SmartArt

W tabeli poniżej przedstawiono przykłady kilku typowe zastosowania Grafiki SmartArt oraz najlepsze typy grafiki SmartArt do rozważenia dla każdego zastosowania.

Czynność

Proponowany typ

Wyświetlanie informacji niesąsiadujących.

Lista

Pokazanie etapów procesu lub osi czasu.

Proces

Pokazanie ciągłego procesu.

Cykl

Tworzenie schematu organizacyjnego.

Hierarchia

Pokazanie drzewa decyzji.

Hierarchia

Przedstawienie powiązań.

Relacja

Pokazanie zależności części względem całości.

Macierz

Użycie obrazów w celu przedstawienia lub wyróżnienia zawartości. (Niedostępne w Office 2007 )

Obraz

Pokazanie proporcjonalnych zależności w układzie z największym składnikiem na górze lub na dole.

Ostrosłupowy

Więcej porad dotyczących wybierania układu prawym Grafika SmartArt, a także więcej informacji na temat każdego typu układu zobacz Wybieranie grafiki SmartArt.

Okienko tekstu — informacje

Korzystanie z okienka tekstu, aby wprowadzać i edytować tekst, który pojawia się w Twojej Grafika SmartArt. Okienko tekstu zostanie wyświetlone po lewej stronie usługi Grafika SmartArt. Dodawanie i edytowanie zawartości w okienku tekstu, usługi Grafika SmartArt są automatycznie aktualizowane — kształty są dodawane lub usuwane, stosownie do potrzeb.

Obraz okienka tekstu z tekstem poziomu 1 i 2

Po utworzeniu Grafika SmartArt okienko tekstu i Grafika SmartArt są wypełniane tekstem zastępczym, który można zamienić wraz z informacjami. W górnej części okienka tekstu można edytować tekst, który będzie wyświetlany w sieci Grafika SmartArt. U dołu okienka tekstu można przeczytać opis Grafika SmartArt.

W Grafiki SmartArt zawierające o stałej liczbie miejsc kształtów tylko fragment tekstu w okienku tekstu pojawia się w Twojej Grafika SmartArt. Tekst, obrazy lub inną zawartość, która nie jest wyświetlana jest identyfikowany w oknie okienko tekstu z czerwonymi znakami X. Zawartość jest nadal dostępna, jeśli przełączanie do innego układu, ale jeśli zachować i zamknij ten sam układ, informacje nie są zapisywane, aby chronić swoją prywatność.

Okienko tekstu z czerwonymi znakami X

Okienko tekstu działa jak konspekt lub listę punktowaną, którą mapy informacje bezpośrednio do usługi Grafika SmartArt. Każdy Grafika SmartArt definiuje własnej mapowanie między punktorami w okienku tekstu i zestawu kształtów w Grafika SmartArt.

Aby utworzyć nowy wiersz tekstu punktowanego w okienku tekstu, naciśnij klawisz Enter. Aby zwiększyć wcięcie wiersza w okienku tekstu, zaznacz wiersz, który chcesz zwiększyć wcięcie, a następnie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie kliknij pozycję Obniż poziom. Aby zmniejszyć wcięcie wiersza, kliknij pozycję Podwyższ poziom. Można również nacisnąć klawisze Shift + Tab, aby zmniejszyć wcięcie z poziomu okienka tekstu lub Tab, aby zwiększyć wcięcie.

Jeśli karta Projekt lub Narzędzia grafiki SmartArt nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie Grafika SmartArt.

W zależności od wybranego układu dla każdego punktora w okienku tekstu jest reprezentowany w Grafika SmartArt jako nowy kształt lub punktor wewnątrz kształtu. Na przykład Zwróć uwagę, jak ten sam tekst jest zamapowany inaczej w dwóch Grafiki SmartArt poniżej. W pierwszym przykładzie podpunktory są reprezentowane przez osobne kształty. W drugim przykładzie podpunktory są reprezentowane jako punktory wewnątrz kształtu.

Grafika SmartArt Lista hierarchii, która zawiera punktory w okienku tekstu, a nie wewnątrz kształtów

Grafika SmartArt Proces podstawowy, w której punktory z okienka tekstu są pokazane jako punktory wewnątrz kształtu.

Porada:    Jeśli nie chcesz cały tekst w osobnych kształtach, przełącz się do innego układu, który pokazuje cały tekst jako punktory.

Jeśli układ schematu organizacyjnego jest używany z kształtem asystenta, punktor z dołączoną linią wskazuje kształt asystenta.

Okienko tekstu z punktorami dla kształtów menedżer, podwładny i asystent.

Możesz zastosować formatowanie znaków, takie jak czcionki, rozmiaru czcionki, pogrubienia, kursywy i podkreślenia do tekstu w swojej Grafika SmartArt przez zastosowanie formatowania do tekstu w okienku tekstu i są odzwierciedlane w swojej Grafika SmartArt. Gdy rozmiar czcionki w jeden kształt zmniejsza, ponieważ dodać tekst do kształtu, wszystkie inne tekstu w pozostałe kształty Grafika SmartArt będzie również Zmniejszaj, aby ten sam rozmiar, aby zachować Grafika SmartArt odnaleźć spójny i profesjonalny.

Po wybraniu układu można umieścić wskaźnik myszy na dowolnej z różnymi układami wyświetlane na karcie Projektowanie i zobacz, jak zawartość będzie wyglądać z tym układ zastosowany za pomocą podglądu na żywo.

Styl, kolor i efekty dla Grafiki SmartArt

W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie znajdują się dwie galerie umożliwiające szybkie zmienianie wyglądu usługi Grafika SmartArt: Style grafiki SmartArt i Zmień kolory.

Style grafiki SmartArt to wypełnienie kształtu, krawędzie, cienie, style linii, gradienty i trójwymiarowych perspektyw (3-w) i są stosowane do całej Grafika SmartArt. Za dotyczą poszczególnych stylu kształtu i jeden lub więcej kształtów w swojej Grafika SmartArt.

Druga galerii Zmienianie kolorów, udostępnia szereg opcji inny kolor dla Grafika SmartArt, każdy z nich zastosowanie jednej lub kilku kolory motywu w inny sposób do kształtów w swojej Grafika SmartArt.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze w jeden z tych galerii można przeglądać, jak styl grafiki SmartArt lub odmianą koloru wpłynie na usługi Grafika SmartArt przed jego zastosowaniem.

Style grafiki SmartArt i kombinacje kolorów mają za zadanie uwydatniać zawartość. Na przykład jeśli używasz stylu grafiki SmartArt 3-w z perspektywą widać wszystkim na tym samym poziomie.

Układ schematu organizacyjnego z białym obrysem

Za pomocą trójwymiarowego stylu grafiki SmartArt z perspektywą można również uwydatnić oś czasu wybiegającą w przyszłość.

Podstawowa oś czasu z opcją Scena oka ptaka

Porada:   3-style grafiki SmartArt, zwłaszcza koherentny efekt 3-W, najlepiej są używane oszczędnie, aby uniknąć rozpraszania uwagi w wiadomości, którą chcesz przekazać. 3-style grafiki SmartArt często sprawdza się w przypadku pierwszej stronie dokumentu lub pierwszego slajdu w prezentacji.

Aby uwydatnić różne kroki w Grafika SmartArt typu proces, można użyć dowolnych kombinacji opcji z kategorii kolorowe.

Układ Proces podstawowy z opcją Kolorowy zakres — kolory akcentu od 5 do 6

Jeśli masz Grafika SmartArt typu Cykl umożliwia jednej z opcji akcentem uwydatnić cyklicznego przepływu. Te kolory przejście wzdłuż gradient do środka kształtu, a następnie odwrócić do pierwszego kształtu.

Układ Cykl ciągły z opcją Zakres gradientu — akcent 3

Podczas wybierania kolorów, warto także czy mają odbiorców do wydruku programu Grafika SmartArt lub wyświetlenia w trybie online.

Porada:    Jeśli obraz jest częścią slajdu tle, kombinacje kolorów ze słowem przezroczyste w nazwie najlepiej do udoskonalenia projektu w dokumencie.

Po wstawieniu Grafika SmartArt w dokumencie bez określania motywu grafiki motywu zastępuje używane przez pozostałą część zawartości w dokumencie. Jeśli zmienisz motyw dokumentu wyglądu Grafika SmartArt są aktualizowane automatycznie.

Prawie wszystkie części Grafika SmartArt są dostosowywane. Jeśli galerii stylów grafiki SmartArt nie ma odpowiednią kombinację wypełnień, linii i efektów, które mają, możesz zastosować styl poszczególnych lub kształtu w pełni dostosować, samodzielnie. Możesz również poruszanie kształtów i zmienianie ich rozmiarów. Można znaleźć większość opcji dostosowania w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie.

Nawet w przypadku, gdy dostosować usługi Grafika SmartArt, można zmienić na inny układ, a większość wprowadzone dostosowania zostaną zachowane. Lub usunąć całe formatowanie i start powyżej, na karcie Projektowanie w grupie Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę.

Przycisk Resetuj grafikę

Dowiedz się więcej na temat zmieniania kolorów grafiki SmartArt, czytając Zmienianie koloru kształtu, obramowania kształtu lub całej grafiki SmartArt.

Animacja Grafiki SmartArt

W PowerPoint można dodać animację do swojego Grafika SmartArt lub do pojedynczego kształtu w Grafika SmartArt. Można na przykład utworzyć kształtu szybko Przylot z jednej strony ekranu lub powoli zanikanie.

Animacje, które są dostępne zależą od wybranego dla swojego Grafika SmartArt układu, ale zawsze można animować wszystkie kształty równocześnie lub tylko jeden kształt w czasie.

Dowiedz się więcej o animacji, czytając animowanie grafiki SmartArt.

Zobacz też

Wybieranie grafiki SmartArt

Tworzenie grafiki SmartArt

Zmienianie koloru kształtu, obramowania kształtu lub całej grafiki SmartArt

Animowanie grafiki SmartArt

Przywracanie domyślnego układu i koloru grafiki SmartArt

Konwertowanie tekstu slajdu na grafikę SmartArt

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×