Weryfikowanie ustawień ochrony aplikacji na urządzeniach z systemem iOS

Sprawdzanie, czy na urządzeniach użytkowników działają ustawienia ochrony aplikacji

Gdy skonfigurujesz aplikacje dla urządzeń z systemem iOS w celu ochrony aplikacji, możesz wykonać czynności opisane poniżej, aby sprawdzić działanie wybranych ustawień.

Najpierw upewnij się, że zasady obejmują aplikację, której działanie chcesz sprawdzić.

 1. W centrum administracyjnym usługi Microsoft 365 Business wybierz pozycję Zasady > Edytuj zasady.

 2. Wybierz pozycję Zasady aplikacji dla systemu iOS obok ustawień utworzonych podczas konfiguracji lub innych utworzonych zasad i sprawdź, czy są one wymuszane na przykład w programie Outlook.

  Pokazuje wszystkie aplikacje, których pliki są chronione przez te zasady.

Sprawdzanie działania ustawienia Wymagaj numeru PIN w celu uzyskania dostępu do aplikacji pakietu Office

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Kontrola dostępu do dokumentów pakietu Office, rozwiń pozycję Zarządzaj dostępem użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych i upewnij się, że funkcja Wymagaj numeru PIN lub odcisku palca w celu uzyskania dostępu do aplikacji pakietu Office jest włączona.

Upewnij się, że jest włączone ustawienie Wymagaj numeru PIN lub odcisku palca w celu uzyskania dostępu do aplikacji pakietu Office.
 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem iOS otwórz aplikację Outlook i zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usługi Microsoft 365 Business.

 2. Zostanie też wyświetlony monit o wprowadzenie numeru PIN lub użycie odcisku palca.

  Wprowadź kod PIN na urządzeniu z systemem iOS, aby uzyskać dostęp do aplikacji pakietu Office.

Sprawdzanie działania ustawienia Resetuj numer PIN po określonej liczbie nieudanych prób

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Kontrola dostępu do dokumentów pakietu Office, rozwiń pozycję Zarządzaj dostępem użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych i upewnij się, że funkcja Resetuj numer PIN po określonej liczbie nieudanych prób jest ustawiona na dowolną wartość (domyślnie jest to 5).

 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem iOS otwórz aplikację Outlook i zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usługi Microsoft 365 Business.

 2. Wprowadź nieprawidłowy numer PIN więcej razy niż zezwalają na to obowiązujące zasady. Pojawi się komunikat z informacją o Osiągnięto limit prób wprowadzenia numeru PIN i monit o zresetowanie tego numeru.

  Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy numer PIN zbyt wiele razy, będzie trzeba go zresetować.
 3. Naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu poświadczeń użytkownika do usług Microsoft 365 Business i ustawienie nowego numeru PIN.

Sprawdzanie działania ustawienia Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Ochrona w razie utraty lub kradzieży urządzenia, rozwiń pozycję Chroń pliki służbowe w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia i upewnij się, że funkcja Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm jest włączona.

Upewnij się, że funkcja Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm jest włączona.
 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem iOS otwórz aplikację Outlook i zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usługi Microsoft 365 Business. W razie potrzeby wprowadź kod PIN.

 2. Otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem, otwórz ten załącznik i wybierz pozycję Zapisz u dołu ekranu.

  Po otwarciu załącznika wybierz opcję Zapisz, aby spróbować go zapisać.
 3. Powinna być widoczna tylko jedna opcja umożliwiająca zapisanie pliku w usłudze OneDrive dla Firm. Jeśli jej nie ma, naciśnij opcję Dodaj konto i wybierz pozycję OneDrive dla Firm na ekranie Dodawanie konta magazynu. Zaloguj się do usługi Microsoft 365 Business przez wprowadzenie poświadczeń użytkownika.

  Naciśnij przycisk Zapisz i wybierz opcję OneDrive dla Firm.

Sprawdzanie działania ustawienia Wymagaj ponownego logowania użytkownika po określonym czasie bezczynności aplikacji pakietu Office

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Kontrola dostępu do dokumentów pakietu Office, rozwiń pozycję Zarządzaj dostępem użytkowników do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych i upewnij się, że funkcja Wymagaj ponownego logowania użytkowników po czasie bezczynności aplikacji pakietu Office ma ustawioną dowolną wartość (domyślnie jest to 30 minut).

 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem iOS otwórz aplikację Outlook i zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usługi Microsoft 365 Business. W razie potrzeby wprowadź kod PIN.

 2. Powinna zostać wyświetlona skrzynka odbiorcza aplikacji Outlook. Nie dotykaj urządzenia z systemem iOS przez co najmniej 30 minut (lub inny czas, który jest dłuższy od wartości określonej w zasadach). Ekran urządzenia prawdopodobnie zostanie wygaszony.

 3. Ponownie otwórz aplikację Outlook na urządzeniu z systemem iOS.

 4. Przed ponownym uzyskaniem dostępu do aplikacji Outlook pojawi się monit o wprowadzenie numeru PIN.

Sprawdzanie działania ustawienia Chroń pliki służbowe przy użyciu szyfrowania

W okienku Edytuj zasady wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Ochrona w razie utraty lub kradzieży urządzenia, rozwiń pozycję Chroń pliki służbowe w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia i upewnij się, że funkcja Chroń pliki służbowe przy użyciu szyfrowania jest włączona, a funkcja Wymuszaj na użytkownikach zapisywanie wszystkich plików służbowych w usłudze OneDrive dla Firm jest wyłączona.

 1. Na urządzeniu użytkownika z systemem iOS otwórz aplikację Outlook i zaloguj się za pomocą poświadczeń użytkownika do usługi Microsoft 365 Business. W razie potrzeby wprowadź kod PIN.

 2. Otwórz wiadomość e-mail z załączonymi kilkoma plikami obrazu.

 3. Naciśnij załącznik i wybierz pod nim opcję Zapisz.

 4. Otwórz aplikację Zdjęcia na ekranie głównym. Zobaczysz zapisane zdjęcie (lub kilka, jeśli zapiszesz ich więcej) w zaszyfrowanej postaci.

Tematy pokrewne

Dokumentacja i zasoby dotyczące usługi Microsoft 365 Business
Rozpoczynanie pracy z usługą Microsoft 365 Business
Zarządzanie usługą Microsoft 365 Business

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×