Weryfikowanie projektu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym dokumencie

Wprowadzenie

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Typy problemów ze zgodnością w programie InfoPath

Wprowadzenie

W programie Microsoft InfoPath 2010 można projektować wiele różnych typów formularzy. Są to między innymi:

  • Listy programu SharePoint

  • Biblioteki formularzy programu SharePoint

  • Formularze zadań dla przepływów pracy programu SharePoint

  • Formularze dla list zewnętrznych

  • Formularze zgodne z różnymi wersjami programu InfoPath

Zestaw dostępnych formantów i funkcji różni się w zależności od typu formularza. Formularze przeglądarki sieci Web umożliwiają użytkownikom wypełnianie formularzy bez programu InfoPath Filler. Natomiast formularze programu InfoPath Filler udostępniają większy zestaw funkcji.

Uwaga : Niektóre typy formularzy nie można zmienić po zostały wybrane. Zalecane jest brać pod uwagę wszystkie wymagania, przed rozpoczęciem projektowania formularza. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów szablonów formularzy zobacz Omówienie szablonów i trybów formularzy.

W przypadku zmiany typu formularza mogą wystąpić problemy ze zgodnością lub dotyczące innych aspektów. Na przykład niektóre funkcje programu InfoPath nie są obsługiwane szablonach formularzy przeglądarki sieci Web, co może być przyczyną występowania problemów podczas publikowania. Podobnie jest z niektórymi funkcjami programu InfoPath 2010, które nie działają w szablonach formularzy programów InfoPath 2007 lub InfoPath 2003.

Program InfoPath 2010 został zaprojektowany w celu zapobiegania występowaniu błędów sprawdzania poprawności. Projektowanie formularza rozpoczyna się od wybrania szablonu formularza, następnie program ogranicza listę dostępnych formantów i funkcji tylko do obsługiwanych przez wybrany szablon formularza. Jeśli na przykład zostanie wybrany szablon dla przeglądarki sieci Web, to niektóre formanty, takie jak etykieta pionowa i wiersz podpisu, nie będą dostępne. Ponadto aby uniknąć występowania niezgodności, nie można konwertować szablonu przepływu pracy lub listy programu SharePoint na inny typ szablonu formularza.

Uwaga : Aby uzyskać listę kontrolek i ich ograniczeń powiązanych ze zgodnością zobacz funkcje programu InfoPath 2010, które nie są dostępne w usługach InfoPath Forms Services.

W przypadku zmiany typu formularza, na przykład przekształcenia formularza programu InfoPath Filler w formularz przeglądarki sieci Web, formanty nieobsługiwane w formularzach przeglądarki sieci Web zostają odpowiednio oznaczone. Jeśli na przykład formularz zawierał formant Wiersz podpisu, to na tym formancie zostanie umieszczony czerwony znak X. Zgodność formularza jest automatycznie sprawdzana w programie InfoPath podczas wykonywania następujących czynności:

  • otwiera szablon formularza,

  • zmienia ustawienie zgodności szablonu formularza,

  • zapisuje lub publikuje szablon formularza,

W przypadku znalezienia jakichkolwiek błędów wyświetlany jest monit o ich sprawdzenie. Zdecydowanie zaleca się przejrzenie takich błędów. W tym celu jest otwierane okienko zadań Moduł sprawdzania projektu.

Uwaga : Większość błędów jest generowana w programie klienckim InfoPath podczas tworzenia i publikowania szablonu formularza przeglądarki sieci Web. Występują też błędy pochodzące z serwera sieci Web. Przeniesienie formularza na inny serwer może ujawnić problemy, które nie występowały na poprzednim serwerze. Jest to zależne od konfiguracji serwerów.

Początek strony

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Okienko zadań Moduł sprawdzania projektu ułatwia znajdowanie problemów ze zgodnością. Czasami problem zostaje rozwiązany automatycznie i udostępniane jest tylko powiadomienie. W innych przypadkach rozwiązanie problemu wymaga ręcznego wykonania odpowiednich czynności. Aby na przykład pomyślnie opublikować szablon formularza przeglądarki sieci Web, konieczne może być usunięcie nieobsługiwanego formantu lub zamienienie go na inny.

Weryfikowanie projektu formularza

Ustawienia zgodności dla szablonu formularza można zmieniać. Przykładowo tylko użytkownicy z zainstalowanym na komputerze programem InfoPath mogą wyświetlać i wypełniać formularze oparte na szablonie formularza. Aby umożliwić działanie szablonu formularza w przeglądarce sieci Web, można kliknąć łącze Zmień zgodności w okienku zadań Moduł sprawdzania projektu w celu uzyskania dostępu do opcji tworzenia szablonu formularza zgodnego z przeglądarką. Po zmianie ustawień zgodności szablonu formularza błędy i komunikaty w okienku zadań Moduł sprawdzania projektu zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Uwaga : Jest to możliwe zmienić ustawienia zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu, łatwiej jest zmienić ustawienia, klikając pozycję plik, a następnie na karcie informacje, klikając pozycję Opcje formularza. Kliknij pozycję zgodność, następnie na liście Typ formularza kliknij żądany typ szablonu.

Listę błędów i komunikatów w okienku Moduł sprawdzania projektu można zaktualizować, klikając przycisk Odśwież.

Początek strony

Typy problemów ze zgodnością w programie InfoPath

Aby uzyskać listę niezgodności zobacz funkcje programu InfoPath 2010, które nie są dostępne w usługach InfoPath Forms Services.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×