Wdrożenie pilotażowe usługi Office 365 z kilkoma adresami e-mail w domenie niestandardowej

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Aby wdrożyć pilotaż usługi Office 365, można przenieść kilka osób do usługi Office 365, pozostawiając pozostałych członków personelu w dotychczasowym systemie pocztowym. W tym celu należy skorzystać z funkcji prostego udostępniania domeny dla adresów e-mail SMTP. W adresie e-mail każdej osoby można użyć jednej niestandardowej nazwy domeny, niezależnie od tego, czy adres ten pochodzi z usługi Office 365, czy od dotychczasowego dostawcy poczty e-mail. Należy pamiętać o kilku obowiązujących ograniczeniach, które opisano poniżej.

Uwaga : Do skonfigurowania usługi Office 365 w celu uruchomienia pilotażu korzystania za jej pomocą z poczty e-mail jest wymagana znajomość konfigurowania rekordów DNS i pracy z funkcjami, takimi jak Exchange Online Protection. Przed rozpoczęciem pracy uważnie przeczytaj wszystkie kroki, aby móc łatwej zdecydować, czy skonfigurowanie tego rodzaju pilotażu jest wyborem najlepiej odpowiadającym Twoim potrzebom.

Jeśli masz plan Small Business, z którego korzysta tylko kilka osób

Skonfigurujesz usługę Office 365 do korzystania z domeny niestandardowej, dodasz użytkowników usługi Office 365, a następnie ustawisz przesyłanie ich poczty e-mail.

Przed rozpoczęciem przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z dodatkowymi czynnościami konfiguracyjnymi. Przeczytaj również informacje o ograniczeniach dotyczących tego rozwiązania:

 • Bieżący dostawca poczty e-mail musi obsługiwać funkcję przesyłania dalej poczty e-mail.

 • Musisz samodzielnie zarządzać swoimi rekordami DNS związanymi z usługą Office 365, a nie zezwalać na zarządzanie tymi rekordami przez usługę Office 365. Aby dowiedzieć się, z czym to się wiąże, zobacz Dodawanie domeny do usługi Office 365, aby zarządzać własnymi rekordami DNS.

 • Niektóre funkcje usługi Office 365 nie będą dostępne:

  • Użytkownicy nie będą mogli zobaczyć informacji o dostępności/zajętości w przypadku użytkowników korzystających z usług innego dostawcy poczty e-mail.

  • Administratorzy nie będą mogli administrować kontami wszystkich użytkowników z jednego miejsca.

 • Użytkownicy mogą nie mieć możliwości korzystania z filtrowania spamu w usłudze Office 365 (zobacz krok 4).

Jeśli masz dużą lub złożoną firmę bądź organizację

Nie wykonuj czynności opisanych w niniejszym artykule.

Przykładowa analiza przypadku

Najłatwiej jest pokazać, jak wdrożyć pilotaż usługi Office 365, posługując się przykładem. Opiszemy procedurę dla małej firmy: Coho Winery. Ta firma ma pięciu pracowników i używa domeny niestandardowej cohowinery.com.

Właściciele firmy, Milena i jej mąż Maciej, chcą skorzystać z zaawansowanych funkcji oferowanych przez usługę Office 365, aby doglądać firmy z urządzeń przenośnych. Poczta e-mail wszystkich pięciu pracowników jest obsługiwana przez firmę A. Datum Corporation, która zapewnia hosting witryn internetowych i udostępnia podstawową pocztę e-mail opartą na protokole IMAP. Wszystkie kontakty, zadania i kalendarze są lokalne i zarządzane w programie Microsoft Outlook, ponieważ firma nie ma serwera Exchange. Mimo że Milena zamierza wkrótce przenieść trzech pracowników do usługi Office 365, chce zacząć używać nowego rozwiązania i przetestować je wraz z mężem przed przeniesieniem wszystkich do chmury. Ponadto Milena nie chce, aby nowe rozwiązanie wprowadzało zmiany u klientów, więc zależy jej na zachowaniu dotychczasowych adresów e-mail.

Milena analizuje opisane powyżej ograniczenia i stwierdza, że nie będą stanowić problemu w jej przypadku. W związku z tym, że jest tylko pięć skrzynek pocztowych pracowników, bieżące administrowanie nie zajmie Milenie dużo czasu. Zofia, Anna i Szymon nie korzystają często z kalendarza (głównie do przechowywania harmonogramów osobistych), a ich skrzynki pocztowe są hostowane na serwerze IMAP, który nie obsługuje tych funkcji, dlatego to proste rozwiązanie jest idealne dostosowane do ich potrzeb.

Konfiguracja początkowa

Początkowe domeny i rekordy:

Domena: Cohowinery.com

Serwery DNS: dns1.adatum.com, dns2.adatum.com

Rekord MX: Preferencje = 10, usługa wymiany poczty = mailserver.adatum.com

Rekord SPF: „v=spf1 mx include:adatum.com ~all”

Początkowi użytkownicy, początkowe adresy e-mail i podstawowe lokalizacje poczty:

Skrzynka pocztowa/użytkownik

Adres e-mail

Lokalizacja podstawowa

Milena

milena@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Maciej

maciej@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Zofia

zofia@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Anna

anna@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Szymon

szymon@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Konfiguracja docelowa

Docelowe domeny i rekordy, teraz z uwzględnieniem usługi Office 365:

Domena: Cohowinery.com

Serwery DNS: dns1.adatum.com, dns2.adatum.com

Rekord MX: Preferencje = 10, usługa wymiany poczty = mailserver.adatum.com

Office 365 Rekordy DNS:

Wszystkie rekordy DNS dla używanych usług Office 365 z wyjątkiem następujących:

 • Rekord MX Exchange Online.

 • Zamiast tworzyć nowy rekord SPF, dodaj ciąg include:spf.protection.outlook.com do istniejącego rekordu SPF.

Aby uzyskać listę rekordów, zobacz Weryfikowanie domeny w usłudze Office 365.

Rekord SPF: „v=spf1 mx include:adatum.com include:spf.protection.outlook.com ~all”

Docelowi użytkownicy, adresy e-mail i podstawowe lokalizacje poczty:

Skrzynka pocztowa/użytkownik

Adres e-mail

Lokalizacja podstawowa

Milena

milena@ cohowinery .com

Office 365

Maciej

maciej@ cohowinery .com

Office 365

Zofia

zofia@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Anna

anna@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Szymon

szymon@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Konfigurowanie wdrożenia pilotażowego za pomocą centrum administracyjnego usługi Office 365

Krok 1. Logowanie do centrum administracyjnego usługi Office 365

Podczas logowania użyj poświadczeń administratora.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź na stronę Domeny.

Krok 2. Potwierdzanie, że jest się właścicielem domeny, która ma zostać użyta

 1. Na stronie Domeny wybierz pozycję Dodaj domenę.

  Na stronie Domeny wybierz pozycję Dodaj domenę

 2. W panelu wpisz nazwę domeny, w tym przykładzie cohowinery.com, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 3. Na stronie Weryfikowanie domeny postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi dodawania rekordów TXT na hoście DNS.

  Z listy rozwijanej wybierz dostawcę hostingu DNS, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu dodania rekordu TXT, aby wykazać, że jesteś właścicielem domeny.

  Na stronie Weryfikuj postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać rekord TXT na hoście DNS

  Ważne : Jeśli w instrukcjach dotyczących weryfikowania domeny uwzględniono użycie rekordu MX, zachowaj ostrożność podczas wprowadzania informacji o priorytecie. Ten rekord MX służy tylko do weryfikowania własności domeny i nie jest używany do routingu poczty. Musi on mieć niższy priorytet niż istniejący rekord MX kierujący pocztę e-mail przez serwer A. Datum.

 4. Wybierz pozycję Weryfikuj. Wprowadzanie zmian w systemie DNS trwa od kilku minut do 72 godzin.

 5. Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji zostanie wyświetlony monit o zmodyfikowanie rekordów DNS.

Krok 3. Oznaczenie domeny jako udostępnionej w usłudze Exchange Online

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego programu Exchange.

 2. W Centrum administracyjnym programu Exchange w sekcji Przepływ poczty e-mail kliknij pozycję Zaakceptowane domeny.

 3. Kliknij dwukrotnie domenę, którą chcesz zmodyfikować (w tym przykładzie cohowinery.com).

 4. W wyświetlonym oknie wybierz pozycję Przekazywanie wewnętrzne.

 5. Kliknij pozycję Zapisz. Zastosowanie tego ustawienia może potrwać kilka minut.

Krok 4. Opcjonalne odblokowanie istniejącego serwera poczty e-mail

Usługa Office 365 korzysta z programu Exchange Online Protection (EOP) do ochrony przed spamem. Jeśli program EOP wykryje, że przez serwer poczty A. Datum jest przesyłana duża ilość spamu, może zablokować ten serwer, co uniemożliwi prawidłowe przesyłanie poczty. Jeśli masz pewność, że ochrona przed spamem używana przez drugiego dostawcę poczty jest skuteczna, możesz umieścić jego serwer na liście dozwolonych w usłudze Office 365. Spowoduje to jednak, że cały spam przechodzący przez serwer A. Datum będzie również docierał do skrzynek pocztowych usługi Office 365 i nie będzie można ocenić skuteczności ochrony przed spamem oferowanej w usłudze Office 365.

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego programu Exchange.

 2. W Centrum administracyjnym programu Exchange wybierz pozycję Ochrona, a następnie wybierz pozycję Filtr połączenia.

  Wybieranie pozycji Ochrona, a następnie klikanie pozycji Filtr połączenia

 3. W obszarze Lista dozwolonych adresów IP wybierz znak + i dodaj adres IP serwera poczty. Możesz go uzyskać u bieżącego dostawcy poczty e-mail.

Krok 5. Utworzenie kont użytkowników i ustawienie adresu podstawowego (zwrotnego)

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 3. Utwórz konta użytkowników. W tym przykładzie tworzymy konta dla Mileny i Macieja.

  1. Dla każdego konta wybierz symbol + (Nowe) i wypełnij wymagane informacje.

   • Aby zachować bieżący adres e-mail Mileny i Macieja, w polu Nazwa użytkownika należy wstawić istniejący adres e-mail danego użytkownika.

  2. Z listy rozwijanej znajdującej się obok pozycji Nazwa użytkownika wybierz niestandardową nazwę domeny.

 4. Wybierz pozycję Utwórz > Zamknij.

Uwaga : Jeśli otworzysz pozycje właściwości Mileny i Macieja w programie EAC, zwróć uwagę, że adres @cohowinery.onmicrosoft.com pozostaje jako dodatkowy adres SMTP.

Krok 6. Zaktualizowanie rekordów DNS u dostawcy hostingu DNS

Zaloguj się w witrynie internetowej dostawcy hostingu DNS i wykonaj czynności opisane w artykule Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS dla swojego dostawcy. Uwzględnij następujące wyjątki:

 1. Nie twórz nowego rekordu MX i nie zmieniaj istniejącego rekordu MX.

 2. Jeśli masz już rekord SPF (Sender Policy Framework) dla poprzedniego dostawcy poczty e-mail, zamiast tworzyć nowy rekord SPF (TXT) dla usługi Exchange Online, wystarczy dodać ciąg „include:outlook.com” do bieżącego rekordu TXT. Na przykład „v=spf1 mx include:adatum.com include:spf.protection.outlook.com ~all”.

  Jeśli nie masz jeszcze rekordu SPF, zmodyfikuj rekord zalecany w usłudze Office 365, tak aby zawierał domenę dla bieżącego dostawcy poczty e-mail oraz ciąg protection.outlook.com. Zapewni to autoryzację wiadomości wychodzących z obu systemów poczty e-mail.

Krok 7. Skonfigurowanie przesyłania poczty e-mail u bieżącego dostawcy

U bieżącego dostawcy poczty e-mail skonfiguruj przesyłanie poczty do domeny onmicrosoft.com dla kont e-mail Mileny i Macieja:

 • Wiadomości ze skrzynki pocztowej Mileny na serwerze A. Datum powinny być przesyłane na adres milena@cohowinery.onmicrosoft.com.

 • Wiadomości ze skrzynki pocztowej Macieja na serwerze A. Datum powinny być przesyłane na adres maciej@cohowinery.onmicrosoft.com.

Po wykonaniu tej czynności:

 • Cała poczta wysyłana na adresy milena@cohowinery.com i maciej@cohowinery.com będzie dostępna w usłudze Office 365.

 • Gdy Milena i Maciej będą odpowiadać na otrzymane wiadomości, adresami zwrotnymi będą milena@cohowinery.com i maciej@cohowinery.com.

Uwagi:

 • Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania przesyłania poczty, skontaktuj się z bieżącym dostawcą poczty e-mail.

 • Nie ma konieczności zachowywania kopii wiadomości u bieżącego dostawcy poczty e-mail.

 • Większość dostawców przesyła pocztę e-mail przy niezmienionym adresie zwrotnym nadawcy, co powoduje, że odpowiedzi są dostarczane nadawcy pierwotnemu.

Krok 8. Testowanie przepływu poczty e-mail

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook Web App przy użyciu poświadczeń Mileny.

 2. Wykonaj następujące testy:

  1. Przetestuj lokalną pocztę e-mail w usłudze Office 365. Na przykład wyślij wiadomość e-mail do Macieja (maciej@cohowinery.com). Ta wiadomość e-mail powinna zostać dostarczona natychmiast. W tym scenariuszu wiadomość nie zostanie przekierowana do skrzynki pocztowej Macieja na serwerze A. Datum, ponieważ dla usługi Office 365 ta skrzynka pocztowa jest lokalna.

  2. Przetestuj wysyłanie wiadomości e-mail do osoby, która jest w innym systemie poczty e-mail. Na przykład wyślij wiadomość e-mail do Zofii. Ta wiadomość e-mail powinna zostać dostarczona do skrzynki pocztowej Zofii na serwerze A. Datum.

  3. Z konta zewnętrznego lub z konta e-mail pracownika w innym systemie poczty e-mail upewnij się, że przesyłanie jest poprawnie skonfigurowane w tym systemie. Na przykład wyślij wiadomość do Mileny z konta Zofii na serwerze A. Datum lub z konta Hotmail i sprawdź, czy dotarła do skrzynki pocztowej Mileny w usłudze Office 365.

Krok 9. Przeniesienie zawartości skrzynki pocztowej

W związku z tym, że jest tylko dwóch użytkowników do przeniesienia i że zarówno Milena, jak i Maciej korzystają już z programu Outlook, pocztę e-mail można przenieść, otwierając stary plik PST w nowym profilu programu Outlook i kopiując wiadomości, pozycje kalendarza, kontakty i inne elementy, jak pokazano w artykule Importowanie elementów programu Outlook z pliku danych programu Outlook (pst). Po uporządkowaniu elementów we właściwych miejscach w skrzynce pocztowej usługi Office 365 można uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia.

W przypadku większej liczby skrzynek pocztowych lub jeśli pracownicy nie korzystają jeszcze z programu Outlook, można skorzystać z narzędzi do migracji dostępnych w centrum administracyjnym programu Exchange. Aby rozpocząć pracę, przejdź do centrum administracyjnego programu Exchange i postępuj zgodnie z instrukcjami Migrowanie poczty e-mail z serwera IMAP do skrzynek pocztowych usługi Exchange Online.

Zobacz też

Dodawanie użytkowników i domeny do usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×