Wdrażanie aplikacji programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Access udostępnia platformę o bogatych funkcjach do tworzenia aplikacji baz danych. Aplikacja bazy danych to program komputerowy zapewniający zarówno sposób przechowywania danych i zarządzania nimi oraz interfejs użytkownika zgodny z logiką zadań biznesowych (logiką aplikacji).

Aby wdrożyć aplikacje Access, które mogą działać bez instalacji Access na komputerze użytkownika, możesz je dystrybuować łącznie ze środowiskiem uruchomieniowym Access, które jest dostępne bezpłatnie z Centrum pobierania witryny Microsoft.com.

W tym artykule omówiono podstawowe planowanie wdrażania, funkcje środowiska uruchomieniowego Access i sposób pobierania środowiska uruchomieniowego. Ten artykuł zawiera też omówienie wdrażania aplikacji baz danych za pomocą Access.

Co chcesz zrobić?

Zaplanować wdrożenie

Poznać środowisko uruchomieniowe programu Access

Pobrać środowisko uruchomieniowe programu Access

Wdrożyć aplikację programu Access

Zaplanować wdrożenie

Zanim zaczniesz zadaj sobie następujące pytania dotyczące sposobu wdrażania aplikacji.

Czy należy rozdzielić dane i logikę?

Możesz utworzyć aplikację Access, która łączy zarządzanie danymi i logikę aplikacji w jednym pliku. Jest to domyślna struktura aplikacji w Access. Połączenie zarządzania danymi i logiki aplikacji w jednym pliku zapewnia najprostszą metodę wdrożenia. Jednak ta metoda działa najlepiej, jeśli tylko jedna osoba korzysta z aplikacji w tym samym czasie, i jest to związane z pewnym ryzykiem. Na przykład użytkownik może spowodować utratę danych przez nieumyślnie usunięcie lub uszkodzenie pliku aplikacji.

W większości przypadków należy rozdzielić zarządzanie danymi i logikę aplikacji. Pozwala to usprawnić:

 • Zabezpieczenia    Użycie serwera do przechowywania danych może pomóc zapewnić bezpieczeństwo danych.

 • Wydajność    Użycie podzielonej bazy danych lub serwera bazy danych może pomóc ograniczyć ruch sieciowy.

 • Możliwość dostosowania    Nowe akcje makr w okienku nawigacji pomagają kontrolować, co kto widzi. Możesz rozmieścić różne pliki logiki aplikacji u różnych użytkowników.

Sposoby separacji danych i logiki

Jednym ze sposobów separacji danych i logiki jest użycie polecenia Baza danych programu Access (na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Przenoszenie danych). Polecenie Baza danych programu Access dzieli aplikację bazy danych na dwa pliki programu Access: jeden na dane i jeden na logikę. Gdy użyjesz polecenia Baza danych programu Access, program Access tworzy plik z ciągiem „_be” (co oznacza „wewnętrzne”) dołączonym do nazwy pliku — jeśli na przykład oryginalną nazwą pliku bazy danych jest „Database1.accdb”, program Access utworzy nowy plik bazy danych o nazwie „Database1_be.accdb”.

Innym sposobem separacji zarządzania danymi i logiki aplikacji jest użycie programu serwera bazy danych (takiego jak Microsoft SQL Server) do zarządzania danymi, a programu Access do logiki aplikacji.

Aby zdecydować, czy pojedynczy plik programu Access wystarczy zarówno do zarządzania danymi, jak i logiki aplikacji, rozważ następujące kwestie:

 • Integralność i zabezpieczenie danych    Użytkownicy Access muszą mieć uprawnienia do odczytu/zapisu do pliku zawierającego logikę aplikacji. Jeśli połączysz dane i logikę w jednym pliku, dane są narażone na te same zagrożenia, co logika aplikacji.

  Aplikacja Access, która używa oddzielnych plików logiki i danych, może pomóc chronić integralność i bezpieczeństwo danych, korzystając z funkcji zabezpieczeń systemu plików NTFS. Ponieważ użytkownicy potrzebują jawnego dostępu do odczytu/zapisu tylko do pliku logiki aplikacji, plik danych może być lepiej zabezpieczony.

  Twoja aplikacja może wymagać dodatkowych opcji zabezpieczeń, takich jak możliwość kontrolowania, którzy użytkownicy mają dostęp do konkretnych danych. W takim przypadku musisz użyć produktu serwerowego, takiego jak program SQL Server lub system operacyjny Windows Server zawierający Windows SharePoint Services do przechowywania i zarządzania danymi Twojej aplikacji, oraz użyć programu Access do udostępnienia logiki aplikacji.

 • Skalowalność    Plik Access może mieć maksymalny rozmiar 2 gigabajtów (GB). Chociaż 2 GB to znaczna ilość danych tekstowych, może być ona niewystarczająca w niektórych aplikacjach, szczególnie w aplikacjach zapisujących załączniki w rekordach bazy danych. Jeśli rozdzielisz dane i logikę, Twoja aplikacja może zmieścić więcej danych. Jeśli oczekujesz, że użytkownicy będą przechowywać duże ilości danych, warto rozważyć zastosowanie kilku plików danych Access.

  Aby uzyskać inne informacje o skalowalności, zapoznaj się ze specyfikacjami programu Access. Aby dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji Access, zobacz artykuł Specyfikacja programu Access.

 • Wydajność sieci    Jeśli wielu użytkowników będzie jednocześnie używać aplikacji w sieci, najprawdopodobniej wystąpi uszkodzenie danych, gdy dane i logika są połączone w jeden plik. Ponadto, jeśli połączysz dane i logikę w jednym pliku programu Access, nie możesz zoptymalizować ruchu sieciowego generowanego przez program Access. Jeśli wielu użytkowników będzie jednocześnie używać Twojej aplikacji w sieci, należy rozdzielić dane i wartość logiczną, stosując przynajmniej dwa pliki programu Access albo stosując produkt serwera bazy danych dla danych a programu Access do logiki aplikacji.

Do czego będzie podobne środowisko sieciowe?

Jeśli Twoi użytkownicy są w tej samej sieci lokalnej lub jeśli Twoja aplikacja nie jest używana w sieci, w większości przypadków pojedynczy plik aplikacji może sobie dobrze dawać radę.

Wydajność sieci będzie lepsza, jeśli rozdzielisz dane i logikę. Jeśli Twoi użytkownicy nie będą w tej samej sieci lokalnej, użyj serwera do przechowywania i zarządzania danymi, zaś programu Access do logiki aplikacji.

Czy użytkownicy będą mieli Access?

Jeśli wszyscy Twoi użytkownicy zainstalują Access na swoich komputerach, będą mogli otworzyć i używać aplikacji, jak dowolnego pliku bazy danych Access.

Jeśli niektórzy lub wszyscy Twoi użytkownicy nie zainstalują Access na swoich komputerach, konieczne będzie wdrożenie oprogramowania środowiska uruchomieniowego Access dla tych użytkowników podczas wdrażania aplikacji.

Początek strony

Poznawanie środowiska uruchomieniowego Access

Środowisko uruchomieniowe Access to program redystrybucyjny umożliwiający użytkownikom, którzy nie mają na swoich komputerach zainstalowanego Access, używanie aplikacji bazy danych Access. Po otwarciu bazy danych Access za pomocą środowiska uruchomieniowego Access baza danych jest otwierana w trybie środowiska uruchomieniowego.

Co to jest tryb środowiska uruchomieniowego?

Tryb środowiska uruchomieniowego to tryb pracy Access, w którym pewne funkcje Access nie są domyślnie dostępne. Jednak niektóre z tych niedostępnych funkcji można udostępnić w trybie środowiska uruchomieniowego.

Jakie funkcje nie są dostępne w trybie środowiska uruchomieniowego?

Poniższe funkcje Access nie są dostępne w trybie środowiska uruchomieniowego:

 • Okienko nawigacji    Okienko nawigacji nie jest dostępne w trybie środowiska uruchomieniowego. Dzięki temu użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do dowolnych obiektów w Twojej aplikacji bazy danych. Tylko te obiekty, które są udostępnione użytkownikom — na przykład dzięki udostępnieniu formularza przełączania — można otworzyć podczas korzystania z trybu środowiska uruchomieniowego. Nie można udostępnić okienka nawigacji w trybie środowiska uruchomieniowego.

 • Wstążka    Domyślnie wstążka nie jest dostępna w trybie środowiska uruchomieniowego. Zapobiega to tworzeniu lub modyfikowaniu przez użytkowników obiektów bazy danych i wykonywaniu innych potencjalnie niebezpiecznych akcji, takich jak łączenie się z nowymi źródłami danych lub eksportowanie danych w sposób, który nie został przewidziany. Możesz utworzyć niestandardową wstążkę, a następnie skojarzyć wstążkę z formularzem lub raportem. Nie możesz udostępnić domyślnych kart wstążki w trybie środowiska uruchomieniowego.

 • Widok projektu i widoku układu    W trybie środowiska uruchomieniowego widok projektu i widok układu nie są dostępne dla dowolnego obiektu bazy danych. Dzięki temu użytkownicy nie mogą modyfikować projektu obiektów w aplikacji bazy danych. Widoku projektu lub układu nie można włączyć w trybie środowiska uruchomieniowego.

 • Pomoc    Zintegrowana pomoc nie jest domyślnie dostępna w trybie środowiska uruchomieniowego. Ponieważ kontrolujesz, jakie funkcje są dostępne w aplikacji w trybie środowiska uruchomieniowego, niektóre zintegrowane elementy standardowej pomocy Access mogą być nieodpowiednie dla osób używających aplikacji i potencjalnie mogą je mylić lub frustrować. Możesz utworzyć własny niestandardowy plik pomocy, aby uzupełnić aplikację trybu wykonywania.

Czy mogę otworzyć bazę danych Access w trybie środowiska uruchomieniowego bez użycia oprogramowania środowiska uruchomieniowego Access?

W trybie środowiska uruchomieniowego możesz uruchomić dowolną bazę danych Access na komputerze, który ma zainstalowaną pełną wersję Access. Aby uruchomić bazę danych Access w trybie środowiska uruchomieniowego, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zmień rozszerzenie nazwy pliku bazy danych z accdb na accdr.

 • Utwórz skrót do bazy danych i uwzględnij w skrócie przełącznik wiersza polecenia /Runtime.

Czy tryb środowiska uruchomieniowego powoduje, że moja baza danych jest bezpieczniejsza?

Chociaż tryb środowiska uruchomieniowego ogranicza dostępność do funkcji nawigacji i projektowania, nie należy używać trybu środowiska uruchomieniowego jako podstawowego środka ochrony aplikacji bazy danych. Na komputerze mającym zainstalowaną pełną wersję Access użytkownik może mieć możliwość otwarcia aplikacji bazy danych w środowisku uruchomieniowym jak zwykłej aplikacji bazy danych (czyli z dostępem do wszystkich funkcji), a następnie zmiany projektu lub wykonania innych niepożądanych akcji.

Nawet jeśli wdrożysz aplikację bazy danych tylko na komputerach, które nie mają zainstalowanej pełnej wersji Access, użytkownik nadal może przesłać aplikację na komputer, który ma zainstalowaną pełną wersję Access, a następnie otworzyć aplikację bazy danych w środowisku uruchomieniowym jako zwykłą aplikację bazy danych.

Uwaga: Jeśli chcesz rozpowszechniać aplikację Access tak, aby użytkownicy nie mogli modyfikować projektu formularzy, raportów lub modułów języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), warto rozważyć użycie skompilowanego pliku binarnego (accde). Aby uzyskać więcej informacji o używaniu skompilowanego pliku binarnego, zobacz sekcję Określanie używanego formatu pliku w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Pobieranie środowiska uruchomieniowego Access

Aby pobrać środowisko uruchomieniowe Access z Centrum pobierania Microsoft, kliknij link odpowiedni dla Twojej wersji:

Zakup nie jest konieczny do pobrania, używania lub redystrybucji środowiska uruchomieniowego Access i nie ma ograniczenia liczby użytkowników, do których możesz dystrybuować środowisko uruchomieniowe.

Początek strony

Wdrażanie aplikacji Access

Aby wdrożyć aplikację Access, musisz wykonać co najmniej następujące zadania:

 1. Tworzenie aplikacji    Twoja aplikacja powinna umożliwiać użytkownikom otwieranie i używanie obiektów bazy danych. Jeśli Twoja aplikacja nie udostępnia takich środków, Twoi użytkownicy muszą na swoich komputerach zainstalować Access, aby używać aplikacji. Ponadto nie będziesz mieć możliwości przewidzenia, jak użytkownicy będą nawigować w Twojej aplikacji, czyli trudniej będzie Ci dostarczyć kompletną dokumentację aplikacji. Jeśli ponadto użytkownicy otwierają Twoją aplikację przy użyciu oprogramowania środowiska uruchomieniowego Access, wbudowane funkcje nawigacji Access będą niedostępne.

  Jedno z podejść polega na utworzeniu formularza, który ma przyciski poleceń otwierające obiekty bazy danych lub wykonujące inne akcje, a następnie określeniu tego formularza jako formularza domyślnego otwieranego podczas uruchamiania aplikacji.

  Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą tworzenia formularza, zobacz temat Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Formularz.

  Jak mam określić domyślny formularz do otwarcia?

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje

  2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W prawym okienku w obszarze Opcje aplikacji wybierz żądany domyślny formularz, używając pola kombi Wyświetl formularz.

  Możesz również utworzyć niestandardową wstążkę, a następnie skojarzyć tę wstążkę z formularzem otwieranym podczas uruchamiania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu niestandardowej wstążki, zobacz artykuł Tworzenie niestandardowej wstążki w programie Access.

 2. Instalowanie aplikacji    Istnieje kilka opcji i kwestii dotyczących instalowania aplikacji. Możesz chcieć wdrożyć określony format pliku, aby lepiej kontrolować sposób używania aplikacji przez użytkowników. Zamiennie możesz również opakować aplikację, aby ułatwić jej instalowanie, lub wdrożyć oddzielne komponenty danych i logiki.

  W poniższych sekcjach znajdziesz więcej informacji na temat tych opcji i kwestii.

Określanie używanego formatu pliku

Istnieją cztery formaty pliku Access, których możesz użyć podczas wdrażania aplikacji:

 • accdb    Jest to domyślny format pliku dla Access. Gdy wdrożysz aplikację w tym formacie, użytkownicy mają większość opcji do dostosowywania i nawigowania w aplikacji w dowolny wybrany przez nich sposób. Jeśli chcesz mieć pewność, że użytkownicy nie zmienią projektu Twojej aplikacji, należy użyć formatu pliku accde. Ponadto użytkownik nie może łatwo ustalić, czy plik accdb został zmieniony po opakowaniu go — aby było to oczywiste, użyj formatu pliku accdc.

 • accdc    Ten format jest również znany jako plik wdrożenia programu Access. Plik wdrożenia programu Access zawiera plik aplikacji i skojarzony z tym plikiem podpis cyfrowy. Ten format pliku gwarantuje użytkownikom, że nikt nie zmienił pliku aplikacji po jego opakowaniu. Ten format możesz zastosować do formatu domyślnego pliku Access (accdb) lub do skompilowanego pliku binarnego Access (accde).

  W pliku wdrożenia programu Access można umieścić tylko jeden plik aplikacji. Jeśli Twoja aplikacja ma oddzielne pliki danych i logiki, możesz je opakować oddzielnie.

 • accde    Ten format jest również znany jako skompilowany plik binarny. W Access skompilowany plik binarny jest plikiem aplikacji bazy danych, który został zapisany z całym skompilowanym kodem języka VBA. Żaden kod źródłowy języka VBA nie pozostaje w skompilowanym pliku binarnym programu Access.

  Środowisko uruchomieniowe Access może służyć do otwierania skompilowanego pliku binarnego Access. Jednak domyślnie środowisko uruchomieniowe nie rozpoznaje rozszerzenia nazwy pliku accde. Aby otworzyć skompilowany plik binarny przy użyciu środowiska uruchomieniowego Access, utwórz skrót prowadzący do środowiska uruchomieniowego i dołącz ścieżkę do skompilowanego pliku binarnego, który ma otwierać ten skrót.

  Ważne: Jeśli użytkownicy otworzą skompilowany plik binarny przy użyciu wcześniejszej wersji programu Access niż wersja, za pomocą której plik był skompilowany, użytkownicy nie będą mogli otworzyć skompilowanego pliku binarnego. Aby rozwiązać ten problem, musisz skompilować plik binarny w za pomocą wersji programu Access, którą zainstalowali użytkownicy.

  Jak zapisać plik Access jako skompilowany plik binarny?

  1. W Access otwórz bazę danych (plik accdb), którą chcesz zapisać jako skompilowany plik binarny (accde).

  2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

  3. W obszarze Typy plików bazy danych kliknij pozycję Utwórz ACCDE, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

  4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, wpisz nazwę tego pliku w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 • accdr    Ten format umożliwia wdrożenie aplikacji, która będzie otwierana w trybie środowiska uruchomieniowego. Wdrażanie aplikacji środowiska uruchomieniowego może pomóc kontrolować sposób jego używania, chociaż nie jest to środek zabezpieczania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji o trybie środowiska uruchomieniowego, zobacz sekcję Poznawanie środowiska uruchomieniowego programu Access.

Pakowanie i podpisywanie bazy danych Access

Access ułatwia szybsze podpisywanie i dystrybucję bazy danych niż w starszych wersjach. Po utworzeniu pliku accdb lub accde można go spakować, opatrzyć podpisem cyfrowym, a następnie rozpowszechnić w celu udostępnienia innym użytkownikom. Funkcja Spakuj i podpisz umieszcza bazę danych w pliku wdrażania programu Access (accdc), podpisuje plik, a następnie umieszcza pakiet z podpisanym kodem w wybranej lokalizacji na komputerze użytkownika. Użytkownicy mogą następnie wyodrębniać bazę danych z pakietu i pracować bezpośrednio w bazie danych (nie w pliku pakietu).

Uwaga: Funkcja opisana w tej sekcji pakuje plik Access i dodaje do pakietu podpis cyfrowy, który pomaga wskazać użytkownikom, że plik jest godny zaufania.

Podczas kontynuowania tworzenia i podpisywania pakietu pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Pakowanie bazy danych i podpisywanie pakietu to sposoby przekazywania informacji o zaufaniu. Gdy Ty lub Twoi użytkownicy otrzymają pakiet, podpis potwierdza, że baza danych nie została naruszona. Jeśli ufasz autorowi, możesz włączyć zawartość.

 • Funkcja Spakuj i podpisz ma zastosowanie tylko do baz danych zapisanych w formacie pliku accdb. Access udostępnia narzędzia ze starszych wersji pakietu Microsoft Office, których można użyć do podpisywania i rozpowszechniania baz danych utworzonych w starszym formacie pliku mdb. Narzędzi ze starszych wersji pakietu Office nie możesz użyć do podpisywania i wdrażania plików utworzonych w nowszych formatach pliku accdb.

 • Do pakietu można dodać tylko jeden plik bazy danych.

 • Podczas pakowania i tworzenia bazy danych wszystkie obiekty w bazie danych mają podpisany kod, a nie tylko makra lub moduły kodu. Proces pakowania i podpisywania również kompresuje plik pakietu, pomagając skrócić czasy pobierania.

 • Bazy danych możesz wyodrębnić z plików pakietów znajdujących się na serwerach programu SharePoint.

W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak utworzyć podpisany plik pakietu oraz jak korzystać z bazy danych w podpisanym pliku pakietu.

Uwaga: Aby wykonać te kroki, musisz mieć dostępny co najmniej jeden certyfikat zabezpieczeń. Jeśli nie masz certyfikatu zainstalowanego na swoim komputerze, możesz go utworzyć za pomocą narzędzia SelfCert. Informacje o tworzeniu prywatnego certyfikatu zabezpieczeń znajdziesz w artykule Pokazywanie zaufania przez dodanie podpisu cyfrowego.

Tworzenie podpisanego pakietu

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz spakować i podpisać.

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. W obszarze Typy plików bazy danych kliknij pozycję Spakuj i podpisz, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 4. W oknie dialogowym Wybierz certyfikat wybierz certyfikat cyfrowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie podpisanego pakietu programu Microsoft Office Access.

 5. Na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić podpisany pakiet bazy danych.

 6. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę dla podpisanego pakietu, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Program Access utworzy plik accdc i umieści go w wybranej lokalizacji.

Wyodrębnianie i używanie podpisanego pakietu

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz pozycję Podpisane pakiety programu Access pakietu Microsoft Office (*.accdc) jako typ pliku.

 3. Na liście Szukaj w znajdź folder zawierający Twój plik accdc, zaznacz ten plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli certyfikat cyfrowy, który został zastosowany do pakietu wdrożenia, został uznany za zaufany, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do. Przejdź do kroku 5.

  • Jeśli jeszcze nie ufasz certyfikatowi cyfrowemu, zostanie wyświetlona wskazówka.

   1. Wskazówka

   2. Jeśli baza danych jest zaufana, kliknij pozycję Otwórz. Jeśli wszystkie certyfikaty od tego dostawcy są zaufane, kliknij pozycję Zawsze ufaj zawartości od tego wydawcy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do.

 5. Opcjonalnie na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnioną bazę danych, a następnie w polu Nazwa pliku wprowadź inną nazwę dla wyodrębnionej bazy danych.

W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności certyfikatu zapoznaj się z artykułem Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny, w którym podano ogólne informacje o sprawdzaniu dat i innych pozycji w certyfikacie, ułatwiających potwierdzenie jego ważności.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×