Warunkowe przesyłanie danych formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szablon formularza można zaprojektować w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie formularzy opartych na tym szablonie formularza tylko wtedy, gdy w formularzu zostanie spełniony określony warunek. Można na przykład zaprojektować szablon formularza raportu wydatków, który użytkownicy będą mogli przesyłać tylko wtedy, gdy całkowite wydatki w formularzu przekroczą określoną kwotę.

Aby wykonać to zadanie, należy skonfigurować szablon formularza tak, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie formularza, a następnie dodać regułę zezwalającą na przesyłanie formularza tylko po spełnieniu określonego warunku. Po dodaniu reguły można wybrać, które połączenie danych do przesyłania będzie używane po spełnieniu warunku podanego w regule.

Gdy szablon formularza zostanie skonfigurowany w sposób umożliwiający użytkownikom przesyłanie formularzy, podczas wypełniania formularza program Microsoft Office InfoPath doda przycisk Prześlij do paska zadań Standardowy oraz polecenie Prześlij do menu Plik.

Po skonfigurowaniu szablonu formularza w sposób umożliwiający użytkownikom przesyłanie danych formularza po spełnieniu określonego warunku można też dostosować opcje przesyłania szablonu formularza:

 • zmieniając tekst pojawiający się na przycisku Prześlij na pasku narzędzi Standardowy i na poleceniu Prześlij w menu Plik;

 • zmieniając skrót klawiaturowy dotyczący przycisku Prześlij na pasku narzędzi Standardowy i polecenia Prześlij w menu Plik;

 • tworząc niestandardowe komunikaty wyświetlane, gdy użytkownicy przesyłają formularze;

 • określając, czy po przesłaniu formularza ma on pozostać otwarty, zostać zamknięty czy ma zostać otwarty kolejny pusty formularz.

Dodawanie reguły umożliwiającej przesyłanie danych formularza po spełnieniu określonego warunku

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

  Uwaga : Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, podczas wypełniania formularza przez użytkowników program InfoPath doda przycisk Prześlij do paska narzędzi Standardowy oraz polecenie Prześlij do menu Plik.

 3. Kliknij opcję Wykonaj akcję niestandardową przy użyciu reguł, a następnie kliknij przycisk Reguły.

 4. W oknie dialogowym Reguły przesyłania formularzy kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły opisującą lokalizację przesyłania. Aby na przykład zezwolić użytkownikom na przesyłanie formularza przy użyciu wiadomości e-mail tylko pod warunkiem, że wartość określonego pola jest większa niż 50 zł, wpisz tekst Przesyłanie w wiadomości e-mail, jeśli wartość przekracza 50 zł.

 6. W oknie dialogowym Reguła kliknij przycisk Ustaw warunek.

 7. W oknie dialogowym Warunek określ, kiedy połączenie danych powinno być używane, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Reguła kliknij przycisk Dodaj akcję.

 9. Na liście Akcja kliknij pozycję Prześlij, używając połączenia danych, na liście Połączenie danych kliknij połączenie danych, którego chcesz użyć dla tej akcji przesyłania, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij przycisk OK dwa razy.

  1. Aby zmienić nazwę przycisk Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w oknie dialogowym Opcje przesyłania.

   Porada : Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 11. Aby uniemożliwić użytkownikom używanie polecenia Prześlij i przycisku Prześlij na pasku zadań Standardowy przy wypełnianiu formularza, wyczyść pole wyboru Pokaż element menu Prześlij i przycisk paska narzędzi Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada : Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×