Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com

Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany 25 lipca 2017 r.

Usługa Docs.com firmy Microsoft zostanie wycofana

Firma Microsoft zamierza wycofać usługę Docs.com w piątek 15 grudnia 2017 r., dlatego niniejszym prosimy wszystkich użytkowników, aby jak najszybciej przenieśli swoją istniejącą zawartość z usługi Docs.com na inne platformy do przechowywania i udostępniania plików, ponieważ po tym dniu witryna Docs.com nie będzie już dostępna.

Obecnie dostępnych jest wiele różnych rozwiązań do udostępniania zawartości. W przypadku większości zawartości witryny Docs.com usługa OneDrive to idealna platforma do udostępniania zawartości programu Word, programu PowerPoint i w formacie PDF. Oferuje ona też dodatkowe narzędzia, ustawienia uprawnień i zabezpieczenia ułatwiające udostępnianie i ochronę danych oraz zawartości. Także usługa SlideShare z serwisu LinkedIn umożliwia użytkownikom udostępnianie zawartości publicznie — odbiorcy tej usługi to 70 milionów profesjonalistów, a jej biblioteka zawartości jest naprawdę olbrzymia. Wycofanie usługi Docs.com jest związane z naszymi planami uproszczenia oferty w tym obszarze i zapewnienia użytkownikom spójniejszego środowiska.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za korzystanie z naszej usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z tej zmiany. Zapewniamy automatyczną kopię zapasową zgodnych plików tworzoną w usługach OneDrive i OneDrive dla Firm.

Uważnie zapoznaj się z informacjami w tym artykule, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach przenoszenia lub usuwania istniejącej zawartości i konta w witrynie Docs.com.

Jestem bieżącym użytkownikiem witryny Docs.com — co to dla mnie oznacza?

Witryna Docs.com i istniejąca zawartość przechowywana na jej serwerach zostaną wycofane zgodnie z następującym harmonogramem:

9 czerwca 2017 r. — nie będzie już obsługiwane tworzenie nowych kont w witrynie Docs.com. Jeśli masz istniejące konto w witrynie Docs.com, nadal będzie możliwe wyświetlanie, edytowanie, publikowanie, pobieranie i usuwanie istniejącej zawartości. Jeśli masz istniejące strony dziennika lub strony Informacje, będzie możliwe ich edytowanie w witrynie Sway.com.

19 czerwca 2017 r. — jeśli używasz witryny Docs.com z kontem służbowym, administrator usługi Office 365 może automatycznie migrować całą zawartość z witryny Docs.com do usługi OneDrive dla Firm w Twoim imieniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migrowanie zawartości organizacji z witryny Docs.com.

1 sierpnia 2017 r. — nie będzie już obsługiwane publikowanie ani edytowanie zawartości w witrynie Docs.com. Jeśli masz istniejące konto w witrynie Docs.com, nadal będzie możliwe wyświetlanie i pobieranie istniejącej zawartości.

Od 9 czerwca do 14 grudnia 2017 r. — jeśli masz istniejące konto w witrynie Docs.com, możesz się zalogować i zdecydować na automatyczne utworzenie kopii zapasowej zawartości w usłudze OneDrive. Zaraz po przeniesieniu danych środowisko usługi Docs.com zmieni się na tylko do odczytu, a linki do dokumentów i plików zostaną przekierowane do nowej lokalizacji w usłudze OneDrive.

15 grudnia 2017 r. — witryna Docs.com i cała jej zawartość zostaną oficjalnie wycofane. Po tej dacie witryna nie będzie już dostępna.

15 maja 2018 r. — po tej dacie przestaną działać wszystkie udostępnione wcześniej innym linki do zawartości w witrynie Docs.com, które były automatycznie przekierowywane do przeniesionej zawartości w usłudze OneDrive (lub OneDrive dla Firm).

Jak przenieść pliki i zawartość z witryny Docs.com?

W przypadku kont Microsoft (Outlook.com, Hotmail.com, Live.com itd.) oraz kont w serwisie Facebook

Wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się w swoim profilu w witrynie Docs.com. Możesz tam włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowej wszystkich plików zgodnych z usługą OneDrive.

  2. Postępuj zgodnie z monitami. Może to obejmować utworzenie nowego konta usługi OneDrive, jeśli jeszcze nie masz takiego konta.

  3. Po zakończeniu procesu cała zgodna zawartość opublikowana wcześniej w witrynie Docs.com znajdzie się w kopii zapasowej utworzonej w folderach usługi OneDrive. Zawartość pierwotna w witrynie Docs.com będzie po wykonaniu tej operacji dostępna tylko do wyświetlania lub pobierania.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące kopii zapasowej i dowiedzieć się, co się stanie po przeprowadzeniu migracji zawartości, zobacz Tworzenie kopii zapasowej zawartości osobistej w witrynie Docs.com.

W przypadku użytkowników usługi Office 365 z usługą OneDrive dla Firm

Jeśli administrator włączy usługę migracji automatycznej dla organizacji (ta opcja będzie dostępna od 19 czerwca 2017 r.), możemy automatycznie utworzyć kopię zapasową całej zgodnej zawartości w Twojej usłudze OneDrive dla Firm. Jeśli chcesz, aby administrator w szkole, na uczelni lub w firmie zainicjował ten proces w Twoim imieniu, skontaktuj się z nim i przekaż mu link do tego artykułu.

Możesz także zalogować się w witrynie Docs.com i samodzielnie postępować zgodnie z monitami migracji automatycznej. Po zakończeniu procesu cała zgodna zawartość opublikowana wcześniej w witrynie Docs.com znajdzie się w kopii zapasowej utworzonej w folderach usługi OneDrive dla Firm. Zawartość pierwotna w witrynie Docs.com będzie po wykonaniu tej operacji dostępna tylko do wyświetlania, pobierania i usuwania.

W przypadku użytkowników usługi Office 365 bez usługi OneDrive dla Firm

Zaloguj się w swoim profilu w witrynie Docs.com. Możesz stamtąd pobrać i zapisać zawartość na urządzeniu lub preferowanej platformie do przechowywania i udostępniania. Możesz też usunąć konto w witrynie Docs.com i zawartość.

Co z zawartością w witrynie Docs.com, dla której nie zostanie utworzona kopia zapasowa w usłudze OneDrive ani OneDrive dla Firm?

W przypadku użytkowników, którzy pomyślnie ukończą proces migracji automatycznej, zapiszemy inne metadane, takie jak opisy zawartości, w pliku programu Excel i utworzymy jego kopię na koncie usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm. Ponadto automatycznie zapiszemy strony dziennika i strony Informacje oraz wszelką zawartość aplikacji Sway na stronie Moje swaye w witrynie Sway.com.

W przypadku wszystkich użytkowników i zawartości, której powyższe rozwiązanie nie dotyczy, zalecamy ręczne pobranie i zapisanie zawartości na preferowanej platformie do przechowywania i udostępniania.

Co z zawartością, do której linki prowadzące do witryny Docs.com umieszczono już w innych witrynach internetowych?

W przypadku użytkowników, którzy zdecydowali się na migrację automatyczną, linki do zgodnej zawartości w witrynie Docs.com będą przekierowywane do usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm, więc te elementy nadal będą widoczne na innych stronach internetowych. Jeśli chcesz usunąć połączoną zawartość, po prostu usuń pliki z usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm. W dniu 15 maja 2018 r. automatyczne przekierowywanie do całej zawartości witryny Docs.com zostanie zakończone i wszystkie linki przestaną działać. Pamiętaj więc, aby przed tą datą ręcznie zaktualizować wszystkie linki w innych witrynach internetowych.

W przypadku użytkowników, którzy nie zdecydowali się na migrację automatyczną, wszystkie linki do zawartości w witrynie Docs.com przestaną działać 15 grudnia 2017 r. Pamiętaj, aby przed tą datą ręcznie zaktualizować wszystkie linki w innych witrynach internetowych.

Co z notesami programu OneNote rozpowszechnianymi za pośrednictwem witryny Docs.com?

Ponieważ notesy programu OneNote opublikowane w witrynie Docs.com pochodzą już z kont usługi OneDrive, usługa migracji automatycznej nie będzie ich obejmować. Jeśli musisz zapisać kopię notesu programu OneNote, kliknij przycisk Pobierz notes, który będzie dostępny do 15 grudnia 2017 r.

Co jeśli zawartość w witrynie Docs.com przekracza limit przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive?

W razie przekroczenia limitu dostępnej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive migracja zawartości z witryny Docs.com zostanie przerwana. Wszystkie pliki, które zostały pomyślnie przeniesione, pozostaną na koncie usługi OneDrive, ale wszelkie pliki, których nie można było uwzględnić, nie znajdą się w kopii zapasowej i proces migracji zostanie zatrzymany.

Migrację zawartości można wznowić po zwolnieniu lub zakupieniu dodatkowej przestrzeni dyskowej na koncie usługi OneDrive. Aby wznowić przerwaną migrację, ponownie zaloguj się w witrynie Docs.com, a następnie kliknij pozycję Ponownie rozpocznij migrację.

Dlaczego nie można utworzyć kopii zapasowej zawartości z witryny Docs.com w serwisie SlideShare?

Serwis SlideShare jest przeznaczony do publikowania zawartości dla szerokiego grona odbiorców. Chcemy, aby jego użytkownicy świadomie zarządzali tym, które pliki chcą publikować dla wszystkich w Internecie, i dodawali do zawartości własną strukturę, tytuły i opisy.

Jestem administratorem usługi Office 365. Co muszę wiedzieć?

Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365, możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe zawartości z witryny Docs.com organizacji w usłudze OneDrive dla Firm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migrowanie zawartości organizacji z witryny Docs.com.

Potrzebuję dodatkowej pomocy

Jeśli nie masz pewności, co należy zrobić przed wycofaniem usługi Docs.com, lub napotykasz problemy podczas migrowania zawartości, skontaktuj się z nami pod adresem docssupport@microsoft.com. (może być konieczne udzielenie przeglądarce uprawnienia do otwarcia klienta poczty e-mail po kliknięciu tego linku).

Jesteśmy bardzo wdzięczni za korzystanie z naszej usługi i chętnie zaoferujemy dodatkową pomoc dotyczącą tej zmiany.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×