WWK, pola

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola WWK (wskaźnik wydajności kosztów) umożliwiają wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych (lub według planu bazowego) pracy wykonanej i rzeczywistych kosztów pracy wykonanej, aż do daty stanu projektu lub daty bieżącej. Wersja okresowe tego pola udostępnia wartość WWK rozłożoną w czasie.

Istnieją dwie kategorie pól WWK.

Typ danych    Wartość procentowa/liczba

WWK (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość WWK stanowi wynik podzielenia wartości BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) przez wartość RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej):

WWK = BKPW/RKPW

Zalecane zastosowania    Dodanie pola WWK do widoku zadań umożliwia wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych i rzeczywistych. Wartość ta wskazuje, czy budżet (liczony do daty stanu) został przekroczony czy utrzymany.

Przykład     Oczekiwano, że po dwóch dniach, co stanowi 50% zadania 4–dniowego, koszty wyniosą 60 zł (BKPW). Tymczasem rzeczywiste koszty po pierwszych dwóch dniach wyniosły 70 zł. Wartość WWK zadania wynosi więc 0,85 (lub 85 procent).

WWK, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość WWK stanowi wynik podzielenia wartości BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) przez wartość RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej):

WWK = BKPW/RKPW

Zalecane zastosowania    Dodanie pola WWK do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych i rzeczywistych. To zaś wskazuje, czy budżet został utrzymany czy przekroczony (względem daty stanu).

Przykład     Oczekiwano, że po dwóch dniach wykonywania zadania 4–dniowego (50%) koszt wyniesie 60 zł (BKPW). W rzeczywistości pierwsze dwa dni wymagały poniesienia kosztów równych 70 zł. Wartość WWK wyniosła więc dla obydwu dni około 0,85 (85%).

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×