WERSJA ROBOCZA. Tworzenie, zmienianie i usuwanie obiektu OLE

Za pomocą obiektów OLE można umieszczać w programach Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 lub Microsoft Office Outlook 2007 zawartość z innych programów, takich jak aplikacja Microsoft Office Excel 2007.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji o technologii OLE

Łączenie lub osadzanie zawartości z innego programu za pomocą technologii OLE

Zmienianie sposobu wyświetlania obiektu OLE

Zmienianie zawartości z programu obsługującego technologię OLE

Po dwukrotnym kliknięciu obiektu osadzonego lub połączonego jest wyświetlany komunikat o błędzie z informacją, że edytowanie jest niemożliwe

Uwaga : Ten artykuł można komentować. Redaktorzy przeczytają przekazane komentarze i poprawią ten artykuł przed jego ostateczną publikacją. Komentarze można wysyłać, klikając pozycję Tak lub Nie na końcu tego artykułu, a następnie dołączając własną opinię na temat tego, co zostało omówione w sposób zadowalający, a co należałoby zmienić. Dziękujemy.

Więcej informacji o technologii OLE

Technologia OLE jest obsługiwana przez wiele różnych programów i służy do udostępnienia w danym programie zawartości utworzonej w innym programie. Można na przykład wstawić arkusz programu Excel 2007 do prezentacji programu PowerPoint 2007. Aby zobaczyć, jakie typy zawartości można wstawić, należy kliknąć przycisk Obiekt w grupie Tekst na karcie Wstawianie. W polu Typ obiektu są wyświetlane tylko programy zainstalowane na komputerze i obsługujące technologię OLE. Jeśli na wyświetlanej liście nie ma odpowiedniego programu, przed wstawieniem zawartości z tego programu trzeba go zainstalować.

Początek strony

Obiekty połączone i obiekty osadzone

Informacje kopiowane między programami PowerPoint, Word lub dowolnymi innymi programami obsługującymi technologię OLE, takimi jak program Excel, mogą być kopiowane jako obiekt połączony lub obiekt osadzony. Najważniejszą różnicą między obiektami połączonymi a osadzonymi jest miejsce przechowywania danych i sposób aktualizowania obiektu po umieszczeniu go w plik docelowy. Obiekty osadzone są przechowywane w dokumencie, do którego zostały wstawione, i nie są aktualizowane. Obiekty połączone pozostają oddzielnymi plikami i można je aktualizować.

Obiekty połączone i obiekty osadzone w dokumencie

Obiekty połączone i osadzone w dokumencie pakietu Office dla systemu Windows

1. Obiekt osadzony nie ma połączenia z plikiem źródłowym.

2. Obiekt połączony jest połączony z plikiem źródłowym.

3. Plik źródłowy aktualizuje obiekt połączony.

Aby uzyskać więcej informacji o osadzonych i połączonych plikach dźwiękowych w programie PowerPoint 2007, zobacz Osadzone i połączone pliki dźwiękowe w prezentacji.

Początek strony

Kiedy należy używać obiektów połączonych

Obiektów połączonych należy używać, jeśli informacje w plik docelowy mają być aktualizowane, gdy jest zmieniany plik źródłowy.

W przypadku obiektu połączonego oryginalna informacja pozostaje w pliku źródłowym. W pliku docelowym wyświetlana jest reprezentacja połączonej informacji, ale przechowywana jest tylko lokalizacja oryginalnych danych (oraz rozmiar, jeśli obiekt jest wykresem programu Excel). Aby zapewnione było połączenie z danymi oryginalnymi, plik źródłowy musi być dostępny na komputerze lub w sieci.

Informacje połączone mogą być aktualizowane automatycznie w przypadku zmiany oryginalnych danych w pliku źródłowym. Jeśli na przykład akapit zaznaczony w dokumencie programu Word zostanie wklejony jako obiekt połączony w prezentacji programu PowerPoint, informacje mogą zostać zaktualizowane w programie PowerPoint, gdy zostaną zmienione w dokumencie programu Word.

Początek strony

Kiedy należy używać obiektów osadzonych

Obiektów osadzonych należy używać, jeśli nie jest wymagane aktualizowanie skopiowanych danych, gdy są one zmieniane w pliku źródłowym. Wersja źródła jest całkowicie osadzana w dokumencie lub prezentacji. Jeśli informacje zostaną skopiowane jako obiekt osadzony, plik docelowy wymaga więcej miejsca na dysku niż w przypadku połączenia informacji.

W przypadku otwierania pliku na innym komputerze obiekt osadzony może być wyświetlany bez uzyskiwania dostępu do oryginalnych danych. Obiekt osadzony nie zawiera łączy do pliku źródłowego, dlatego nie jest on aktualizowany po zmianie oryginalnych danych.

Początek strony

Łączenie lub osadzanie zawartości z innego programu za pomocą technologii OLE

Zawartość z innego programu można połączyć lub osadzić w całości lub częściowo.

Tworzenie łącza do zawartości z innego programu

W programie Word 2007 lub Outlook 2007

 1. Kliknij dokument lub wiadomość e-mail, w której chcesz umieścić obiekt połączony.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Obiekt.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Kliknij kartę Utwórz z pliku.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik z listy.

  W przypadku przeglądania po zlokalizowaniu pliku kliknij przycisk Wstaw.

 5. Zaznacz pole wyboru Połącz z plikiem.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić zawartość, wyczyść pole wyboru Wyświetl jako ikonę.

  • Aby wyświetlić ikonę, zaznacz pole wyboru Wyświetl jako ikonę.

   Aby zmienić domyślny obraz lub etykietę ikony, kliknij przycisk Zmień ikonę, a następnie kliknij odpowiednią ikonę na liście Ikona lub wpisz etykietę w polu Tytuł.

W programie PowerPoint 2007

 1. Kliknij slajd, w którym chcesz umieścić obiekt połączony.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Obiekt.

  Grupa Tekst na Wstążce

 3. Kliknij pozycję Utwórz z pliku.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik z listy.

  W przypadku przeglądania po zlokalizowaniu pliku kliknij przycisk Wstaw.

 5. Zaznacz pole wyboru Łącze.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić zawartość, wyczyść pole wyboru Wyświetl jako ikonę.

  • Aby wyświetlić ikonę, zaznacz pole wyboru Wyświetl jako ikonę.

   Aby zmienić domyślny obraz lub etykietę ikony, kliknij przycisk Zmień ikonę, a następnie kliknij odpowiednią ikonę na liście Ikona lub wpisz etykietę w polu Tytuł.

Uwaga : Za pomocą polecenia Obiekt nie można wstawiać grafik ani obrazów. Aby wstawić grafikę lub obraz, na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz.

Początek strony

Osadzanie zawartości z innego programu

W programie Word 2007 lub Outlook 2007

 1. Kliknij dokument lub wiadomość e-mail, w której chcesz umieścić obiekt osadzony.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Obiekt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Jeśli dokument jeszcze nie istnieje, kliknij kartę Utwórz nowy. W polu Typ obiektu kliknij typ obiektu, który chcesz utworzyć.

  Jeśli dokument już istnieje, kliknij kartę Utwórz z pliku. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik z listy.

 4. Wyczyść pole wyboru Połącz z plikiem.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić zawartość, wyczyść pole wyboru Wyświetl jako ikonę.

  • Aby wyświetlić ikonę, zaznacz pole wyboru Wyświetl jako ikonę.Aby zmienić domyślny obraz lub etykietę ikony, kliknij przycisk Zmień ikonę, a następnie kliknij odpowiednią ikonę na liście Ikona lub wpisz etykietę w polu Tytuł.

W programie PowerPoint 2007

 1. Kliknij slajd, w którym chcesz umieścić obiekt osadzony.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Obiekt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Jeśli dokument jeszcze nie istnieje, kliknij pozycję Utwórz nowy. W polu Typ obiektu kliknij typ obiektu, który chcesz utworzyć.

  Jeśli dokument już istnieje, kliknij pozycję Utwórz z pliku. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik z listy.

 4. Wyczyść pole wyboru Łącze.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić zawartość, wyczyść pole wyboru Wyświetl jako ikonę.

  • Aby wyświetlić ikonę, zaznacz pole wyboru Wyświetl jako ikonę.Aby zmienić domyślny obraz lub etykietę ikony, kliknij przycisk Zmień ikonę, a następnie kliknij odpowiednią ikonę na liście Ikona lub wpisz etykietę w polu Tytuł.

Początek strony

Łączenie lub osadzanie części zawartości z innego programu

W programie Word 2007 lub Outlook 2007

 1. W programie innym niż Word lub Outlook zaznacz informacje, które chcesz skopiować jako obiekt połączony lub obiekt osadzony.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

 3. Przełącz do do dokumentu lub wiadomości e-mail, w której chcesz umieścić informacje, a następnie kliknij miejsce, w którym te informacje mają być widoczne.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić informacje jako obiekt połączony, kliknij pozycję Wklej łącze.

  • Aby wkleić informacje jako obiekt osadzony, kliknij pozycję Wklej. W polu Jako kliknij wpis zawierający wyraz „obiekt”. Jeśli na przykład skopiowano informacje z arkusza programu Excel, kliknij pozycję Arkusz programu Microsoft Office Excel — obiekt.

W programie PowerPoint 2007

 1. W programie innym niż PowerPoint zaznacz informacje, które chcesz skopiować jako obiekt połączony lub obiekt osadzony.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

 3. Przełącz do slajdu, w którym chcesz umieścić informacje, a następnie kliknij miejsce, w którym te informacje mają być widoczne.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić informacje jako obiekt połączony, kliknij pozycję Wklej łącze.

  • Aby wkleić informacje jako obiekt osadzony, kliknij opcję Wklej. W polu Jako kliknij wpis zawierający wyraz „obiekt”. Jeśli na przykład zostały skopiowane informacje z dokumentu programu Word, kliknij pozycję Obiekt Dokument programu Microsoft Office Word.

Początek strony

Zmienianie sposobu wyświetlania obiektu OLE

obiekt połączony lub obiekt osadzony może być wyświetlany w dokumencie, na slajdzie lub w wiadomości e-mail dokładnie tak samo jak w program źródłowy lub jako ikona. Jeśli prezentacja lub dokument ma być przeglądany w trybie online i nie jest planowane jego drukowanie, obiekt można wyświetlać jako ikonę. Pozwala to zmniejszyć obszar zajmowany przez wyświetlany obiekt. Gdy osoba przeglądająca zechce wyświetlić te informacje, wystarczy że kliknie dwukrotnie tę ikonę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę lub obiekt, wskaż polecenie Obiekt typ obiektu (na przykład Obiekt Dokument), a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić zawartość, wyczyść pole wyboru Wyświetl jako ikonę.

  • Aby wyświetlić ikonę, zaznacz pole wyboru Wyświetl jako ikonę.

   Aby zmienić domyślny obraz lub etykietę ikony, kliknij przycisk Zmień ikonę, a następnie kliknij odpowiednią ikonę na liście Ikona lub wpisz etykietę w polu Tytuł.

Początek strony

Zmienianie zawartości z programu obsługującego technologię OLE

W programach Word, PowerPoint i Outlook można zmieniać połączoną lub osadzoną zawartość z innego programu.

Zmienianie obiektu połączonego w programie źródłowym

W programie Word 2007 lub Outlook 2007

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę lub obiekt, wskaż polecenie Obiekt typ obiektu (na przykład Połączony obiekt Arkusz), a następnie kliknij polecenie Łącza.

 2. Kliknij przycisk Otwórz źródło.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w obiekcie połączonym.

Porada : Można też zmienić plik źródłowy, klikając polecenie Łącza, a następnie klikając przycisk Zmień źródło zamiast przycisku Otwórz źródło. Po zlokalizowaniu nowego pliku źródłowego należy kliknąć przycisk Otwórz.

W programie PowerPoint 2007

 1. Kliknij obiekt połączony na slajdzie.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj łącza do plików.

  Jeśli polecenie Edytuj łącza do plików nie jest widoczne, u dołu listy Przygotuj dokument do dystrybucji kliknij strzałkę w dół, aby przewinąć do dołu tej listy.

  Obraz menu Przygotuj

 3. Z listy Łącza wybierz łącze, a następnie kliknij przycisk Otwórz źródło.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany w obiekcie połączonym.

 5. Zamknij program źródłowy, aby powrócić do pliku docelowego.

Początek strony

Zmienianie obiektu osadzonego w programie źródłowym

Aby zmienić obiekt osadzony, należy otworzyć ten obiekt, klikając go dwukrotnie, a następnie edytować go w programie źródłowym. Na komputerze musi być zainstalowany program źródłowy (lub inny program umożliwiający edycję obiektu).

 1. Kliknij dwukrotnie obiekt osadzony, aby go otworzyć.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w obiekcie.

 3. Jeśli obiekt jest edytowany bezpośrednio w otwartym programie, kliknij w dowolnym miejscu poza obiektem, aby powrócić do plik docelowy.

  Jeśli obiekt osadzony jest edytowany w programie źródłowym w oddzielnym oknie, zamknij program źródłowy, aby powrócić do pliku docelowego.

Uwaga :  Dwukrotne kliknięcie niektórych obiektów osadzonych, takich jak klipy wideo czy klipy dźwiękowe, powoduje odtworzenie obiektu, a nie otwarcie programu. Aby edytować jeden lub więcej obiektów osadzonych, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę lub obiekt, wskaż polecenie Obiekttyp obiektu (na przykład Obiekt Klip multimedialny), a następnie kliknij polecenie Edytuj.

Początek strony

Edytowanie obiektu osadzonego w programie innym niż źródłowy

 1. Zaznacz obiekt osadzony, który chcesz edytować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę lub obiekt, wskaż polecenie Obiekt typ obiektu (na przykład Obiekt Dokument), a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekonwertować obiekt osadzony na typ wybrany z listy, kliknij pozycję Konwertuj na.

  • Aby otworzyć obiekt osadzony jako typ wybrany z listy bez zmiany typu obiektu osadzonego, kliknij pozycję Uaktywnij jako.

Początek strony

Po dwukrotnym kliknięciu obiektu osadzonego lub połączonego jest wyświetlany komunikat o błędzie z informacją, że edytowanie jest niemożliwe

Taki komunikat jest wyświetlany, gdy nie można otworzyć plik źródłowy lub program źródłowy.

Upewnij się, że program źródłowy jest dostępny     Jeśli program źródłowy nie został zainstalowany na komputerze, przekonwertuj obiekt do formatu pliku programu, który został zainstalowany.

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo pamięci     Sprawdź, czy jest wystarczająco dużo pamięci, aby uruchomić program źródłowy. Jeśli jest to konieczne, zamknij inne programy, aby zwolnić pamięć.

Zamknij wszystkie okna dialogowe     Jeśli program źródłowy jest uruchomiony, upewnij się, że nie ma w nim otwartych okien dialogowych. Przełącz do programu źródłowego i zamknij wszystkie otwarte okna dialogowe.

Zamknij plik źródłowy     Jeśli plik źródłowy jest obiektem połączonym, upewnij się, że nie został otwarty przez innego użytkownika.

Upewnij się, że nie została zmieniona nazwa pliku źródłowego     Jeśli plik źródłowy, który ma być edytowany, jest obiektem połączonym, upewnij się, że ma on taką samą nazwę jaką miał podczas tworzenia łącza i że nie został przeniesiony. Aby zmienić plik źródłowy:

W programie Word 2007 lub Outlook 2007

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę lub obiekt, wskaż polecenie Obiekt typ obiektu (na przykład Połączony obiekt Arkusz), a następnie kliknij polecenie Łącza.

 2. Kliknij przycisk Zmień źródło.

 3. Zlokalizuj nowy plik źródłowy, a następnie ponownie utwórz łącze.

W programie PowerPoint 2007

 1. Kliknij obiekt połączony na slajdzie.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj łącza do plików.

  Jeśli polecenie Edytuj łącza do plików nie jest widoczne, u dołu listy Przygotuj dokument do dystrybucji kliknij strzałkę w dół, aby przewinąć do dołu tej listy.

  Obraz menu Przygotuj

 3. Z listy Łącza wybierz łącze, a następnie kliknij przycisk Zmień źródło.

 4. Zlokalizuj nowy plik źródłowy, a następnie ponownie utwórz łącze.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×