W programie Skype dla raportu działania uczestników konferencji firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator usługi Office 365 nowy pulpit nawigacyjny raportów zawiera dane dotyczące użycia produktów usługi Office 365 w Twojej organizacji. Można użyć programu Skype dla uczestników konferencji działalności raport, aby wyświetlić liczbę za pomocą wiadomości Błyskawicznych, audio/wideo, udostępnianie aplikacji, sieci Web i i konferencji i wybierania są jest udział w przez użytkowników w organizacji.

Ten raport wraz z programu Skype dla firm raportów możesz uzyskać w działaniu konferencji w organizacji. Informacje te są szczególnie przydatne, gdy są badania, planowania i podejmowania decyzji innych firm dla Twojej organizacji.

Uwaga : Można zobaczyć wszystkie programu Skype dla firm raportów, po zalogowaniu się jako administrator do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

Jak uzyskać dostęp do programu Skype dla firm konferencji uczestników raportu

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Raporty

 2. Wybierz Raporty z menu po lewej stronie lub kliknij widżetu raportów.

 3. Kliknij pozycję elementu widget programu Skype dla firm działania na pulpicie nawigacyjnym, a następnie wybierz z listy w programie Skype dla uczestników konferencji działalności lub wybierz ją z listy Wybierz raport na stronie Użycie.

  Wybrany element menu działania uczestników konferencji programu Skype

  Ważne : W zależności od subskrypcji usługi Office 365, do których masz mogą nie być widoczne wszystkie produkty i raporty aktywności pokazano na ilustracji.

Interpretowanie programu Skype dla raportu działania uczestników konferencji firm

Raport aktywności uczestników konferencji programu Skype

1

Raport programu Skype dla uczestników konferencji działalności mogą być wyświetlane trendy w ciągu ostatnich 7 dni 30 dni, 90 dni lub 180 dni.

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Używanie danych interakcyjnego wykresu na wykresie działań, aby zrozumieć trendów zastosowania i, aby wyświetlić całkowitą liczbę konferencji, które zostały udział w i typ konferencji, które zostały wstrzymane w Twojej organizacji. Zostanie wyświetlona liczba i typy konferencji za pomocą wiadomości Błyskawicznych, Audio/wideo, Udostępnianie aplikacji, sieci Web i w oddzwanianie — strona 3, które zostały udział w całej organizacji.

4

Używanie danych interakcyjnego wykresu na wykresie użytkowników, aby zrozumieć trendów zastosowania i, aby wyświetlić liczbę unikatowych użytkowników, którzy brali udział w konferencji, które zostały wstrzymane w Twojej organizacji. Jego zostanie wyświetlona liczba użytkowników oraz typy za pomocą wiadomości Błyskawicznych, Audio/wideo, Udostępnianie aplikacji, sieci Web i w oddzwanianie — strona 3 konferencji, które zostały zorganizowane.

5

Używanie danych interakcyjnego wykresu na wykresie minut, aby zrozumieć trendów zastosowania i, aby wyświetlić liczbę minut, które są używane przez użytkowników, gdy ich organizowanie konferencji przy użyciu audio/wideo i telefonicznych i wybierania - ich konferencje audio dostarczane przez firmę Microsoft Dostawca. Jego zostanie wyświetlona liczba minut Audio/wideo, które są używane podczas konferencji, które zostały udział w.

6

Można filtrować serii, które są widoczne na wykresie, klikając na elemencie w legendzie. Na przykład na wykresie działań, kliknij lub naciśnij za pomocą wiadomości Błyskawicznych, Audio/wideo, Udostępnianie aplikacji, sieci Web i w oddzwanianie — strona 3 Aby wyświetlić tylko informacje związane z każdego z nich. Zmiana tej opcji nie powoduje zmiany informacji w tabeli siatki.

7

Każdy wykres ma "X" (poziomy) i osi (pionowy) "Y".

 • Na wykresie działań aktywności oś Y jest liczba za pomocą wiadomości Błyskawicznych, audio/wideo, udostępnianie aplikacji, sieci Web, i 3rd-wybierania strony konferencji użytkowników w organizacji udział w.

 • Na wykresie działań użytkowników oś Y jest całkowita liczba użytkowników, których przechowywanych wiadomości Błyskawicznych, audio/wideo, udostępnianie aplikacji, sieci Web, i 3rd-wybierania strony konferencji użytkowników w organizacji udział w.

 • Na wykresie działań minut oś Y jest łączna liczba minut to audio/wideo został użyty do konferencji, które użytkownicy w Twojej organizacji udział w.

 • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w raporcie przedział czasu.

8

W tabeli przedstawiono podział uczestniczył działalność konferencji dla poszczególnych użytkowników. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich użytkowników, którzy mają Skype dla firm przydzielonych do nich i konferencji, które były udział w. Możesz dodać dodatkowe kolumny do tabeli.

 • Nazwa użytkownika to nazwa użytkownika.

 • Usunięte wskazuje, czy licencja użytkownika został usunięty.

  Uwaga : Działania usuniętego użytkownika nadal będą wyświetlane w raporcie, jeśli usunięty użytkownik był licencjonowany w dowolnym momencie w wybranym okresie. Kolumna Usunięte pozwala łatwo zauważyć użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie byli aktywni, ale jednak ich dane zostały uwzględnione w raporcie.

 • Usunięte jest data, w którym została usunięta licencji użytkownika.

 • Data ostatniego działania (UTC) jest ostatnią datę aktywności (UTC) dla tego użytkownika.

 • Za pomocą wiadomości Błyskawicznych zawiera całkowitą liczbę konferencji za pomocą wiadomości Błyskawicznych, które zostały udział w.

 • Audio/wideo pokazano całkowitą liczbę konferencji audio/wideo, które zostały udział w.

 • Udostępnianie aplikacji zawiera całkowitą liczbę udostępniania konferencji, które zostały udział w aplikacji.

 • Web zawiera całkowitą liczbę konferencjach sieci Web, które zostały udział w.

 • W oddzwanianie — strona 3 zawiera całkowitą liczbę konferencji i wybierania, które zostały zorganizowane korzystające z 3 dostawcy konferencji audio.

 • Minuty audio/wideo jest wyświetlana łączna liczba minut używana w przypadku użycia udział w konferencji, które używane audio/wideo.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

9

Możesz także eksportować dane raportu do pliku CSV programu Excel przez kliknięcie lub naciśnięcie Eksportowanie.

Przycisk Eksportuj w programie Skype dla firm raportowania.

Eksportuje dane wszystkich użytkowników, a umożliwia prostego sortowania i filtrowania do dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, można sortować i filtrować w tabeli w samym raporcie. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników w celu filtrowania i sortowania, należy wyeksportować dane.

10

Kliknij lub naciśnij kolumn, aby dodać lub usunąć kolumny z raportu.

Przycisk Zarządzaj programu Skype dla firm Online raportowania.

Chcesz wyświetlić inne programu Skype dla firm raporty?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×