W programie Skype dla firm raportu działania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nowy pulpit nawigacyjny usługi Office 365 raportów przedstawiono przegląd aktywności w produktów usługi Office 365 w Twojej organizacji. Umożliwia przechodzenie do w do poszczególnych produktów raportów poziomu umożliwiają bardziej szczegółowe informacje na temat działania w obrębie każdego produktu. Na przykład służy raport programu Skype dla działalności aby zobaczyć, ile użytkownicy korzystają z do równorzędnych, organizację i udział w sesji konferencji. Zapoznaj się z omówieniem raportów.

Ten raport wraz z programu Skype dla firm raportów możesz uzyskać działalność w organizacji. Informacje te są szczególnie przydatne, gdy możesz badanie planowania i wprowadzania innych firm decyzje w Twojej organizacji.

Uwaga : Można zobaczyć wszystkie programu Skype dla firm raportów, po zalogowaniu się jako administrator do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

Jak uzyskać dostęp do programu Skype dla firm raportu działania

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Raporty

 2. Wybierz Raporty z menu po lewej stronie lub kliknij widżetu raportów.

 3. Kliknij pozycję elementu widget programu Skype dla firm działania na pulpicie nawigacyjnym, a następnie wybierz w programie Skype dla działalności lub wybierz ją z listy Wybierz raport na raportów użycia strony.

  W programie Skype dla firm widżetu pulpitu nawigacyjnego.

  Ważne : W zależności od subskrypcji usługi Office 365, do których masz mogą nie być widoczne wszystkie produkty i raporty pokazano na ilustracji.

Interpretowanie programu Skype dla firm raportu działania

Zostanie wyświetlony widok do użytkownika programu Skype dla firm aktywności, sprawdzając wykresy aktywności i użytkowników.

W programie Skype dla firm raport aktywności w trybie Online

1

Raport programu Skype dla działalności mogą być wyświetlane trendy w ciągu ostatnich 7 dni 30 dni, 90 dni lub 180 dni.

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Używanie danych interakcyjnego wykresu na wykresie działań, aby zrozumieć trendów zastosowania i wyświetlić numer konferencji działania, które zostały wstrzymane w Twojej organizacji. Etykietki zostanie wyświetlona liczba i typy równorzędnych do sesji, zorganizowanej i Participated w sesjach Konferencji w organizacji.

4

Używanie danych interakcyjnego wykresu na wykresie użytkowników, aby zrozumieć trendów zastosowania i, aby wyświetlić liczbę unikatowych użytkowników, które uczestniczą w konferencji działania, które zostały wstrzymane w Twojej organizacji. Jego zostanie wyświetlona liczba użytkowników oraz typy równorzędnych do sesji, zorganizowanej i Participated w sesjach Konferencji.

5

Można filtrować serii, które są widoczne na wykresie, klikając na elemencie w legendzie. Na przykład na wykresie działań, kliknij lub naciśnij, równorzędnych do sesji, zorganizowanej lub Participated, aby wyświetlić tylko informacje związane z każdego z nich. Zmiana tej opcji nie powoduje zmiany informacji w tabeli siatki.

6

Każdy wykres ma "X" (poziomy) i osi (pionowy) "Y".

 • Na wykresie działań oś Y jest całkowita liczba do równorzędnych, organizację i udział w sesji konferencji, które są przechowywane.

 • Na wykresie działań użytkowników oś Y jest liczba unikatowych użytkowników uczestniczenia w każdego typu do równorzędnych, organizację i udział w konferencji.

 • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w raporcie przedział czasu.

7

W tabeli przedstawiono podział wszystkie działania konferencji dla poszczególnych użytkowników. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich użytkowników, którzy mają program Skype dla firm przydzielonych do nich i ich działań konferencji. Możesz dodać dodatkowe kolumny do tabeli.

 • Nazwa użytkownika to nazwa użytkownika.

 • Usunięte wskazuje, czy licencja użytkownika został usunięty.

  Uwaga : Działania usuniętego użytkownika nadal będą wyświetlane w raporcie, jeśli usunięty użytkownik był licencjonowany w dowolnym momencie w wybranym okresie. Kolumna Usunięte pozwala łatwo zauważyć użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie byli aktywni, ale jednak ich dane zostały uwzględnione w raporcie.

 • Usunięte jest data, w którym została usunięta licencji użytkownika.

 • Data ostatniego działania (UTC) jest najnowszą czas użytkownika zajmujących się sesji równorzędnych zorganizowane konferencji lub udział w konferencji.

 • Sesje równorzędne do wyświetlana całkowita liczba sesji równorzędnych do konferencji, używane przez użytkownika.

 • Zorganizowane konferencji zawiera całkowitą liczbę konferencji, które zostały organizowanych przez tego użytkownika.

 • Participated w konferencjach zawiera całkowitą liczbę konferencji, które temu użytkownikowi udział w.

 • Przypisany produkt to produkty usługi Office 365 przypisane do danego użytkownika.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

8

Kliknij lub naciśnij kolumn, aby dodać lub usunąć kolumny z raportu.

Przycisk Zarządzaj programu Skype dla firm Online raportowania.

9

Możesz także eksportować dane raportu do pliku CSV programu Excel przez kliknięcie lub naciśnięcie Eksportowanie.

Przycisk Eksportuj w programie Skype dla firm raportowania.

Eksportuje dane wszystkich użytkowników, a umożliwia prostego sortowania i filtrowania do dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, można sortować i filtrować w tabeli w samym raporcie. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników w celu filtrowania i sortowania, należy wyeksportować dane.

Chcesz wyświetlić inne programu Skype dla firm raporty?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×