W programie Skype dla firm i Microsoft Teams zasady dotyczące zbierania informacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Klienci Skype dla firm Server 2015, Skype dla firm Online i Skype dla firm zbieranie danych, aby pomóc firmie Microsoft zrozumieć, jak są używane tych produktów i wystąpiły jakiego rodzaju błędów, takich jak błędów logowania. Te informacje pomagają nam zrozumieć upodobania, planowanie nowe funkcje i rozwiązywanie problemów z i rozwiązywanie problemów.

Niektóre dane dotyczące użycia są zbierane automatycznie, jednak inne dane mogą być zbierane tylko, gdy administrator i/lub użytkownik zdecyduje się pozwolić na to. Zbieranie danych dzieli się na trzy następujące kategorie:

  • Dane demograficzne

  • Dane dotyczące użycia

  • Dane raportowania błędów

Dane demograficzne

Dane demograficzne danych zostanie pobrana wyłącznie w celu zapewnienia, pomocy technicznej i poprawić Skype dla firm i Skype dla firm Online. Zawiera informacje o środowisku takich jak wersje urządzenia i systemu operacyjnego oraz ustawienia regionalne i językowe. Zawiera również liczniki prób logowania i błędy. Oto kilka przykładów określonych danych spisu, które są zbierane:

Typ danych

Przykład

Uwagi

Nazwa aplikacji

iPhoneSkype

Model urządzenia

iPhone

Nazwa systemu operacyjnego

iPhoneiOS

Wersja systemu operacyjnego

8.3

Język użytkownika

PL-PL

Identyfikator użytkownika

E296D735-4F36-4E18-7C3B-52E1A02A0164

Identyfikator jest mieszany dwukrotnie: raz na kliencie i ponownie w usłudze telemetrii. Mieszanie uniemożliwia skojarzenie identyfikatora z konkretnym użytkownikiem.

Identyfikator urządzenia

5E872200-F546-4CCD-8F23-AF5F507AA2DD

Identyfikator urządzenia jest identyfikator GUID, który ma losowo generowane raz na tym urządzeniu i wysyła z usługą telemetrycznego.

Dane demograficzne dane nie ma zawierać dowolne informacje, które identyfikuje organizacji lub użytkowników. Zobacz programu Skype dla firm zasady zachowania poufności informacji , aby uzyskać więcej informacji.

Dane demograficzne są domyślnie włączone i nie mogą być wyłączone przez administratorów ani użytkowników końcowych.

Dane dotyczące użycia

Dane dotyczące użycia zawierają informacje, takie jak liczba nawiązanych połączeń, liczba wysłanych lub otrzymanych wiadomości błyskawicznych, liczba spotkań, do których dołączono, częstotliwość korzystania z funkcji i problemy ze stabilnością.

Dane dotyczące użycia mogą zawierać informacje identyfikujące Twoją organizację, takie jak contoso.com. Oto konkretne przykłady zbieranych danych dotyczących użycia:

Typ danych

Przykład

Uwagi

Wysłane wiadomości błyskawiczne

12

Odebrane wiadomości błyskawiczne

5

Dołączanie do spotkania (próby)

5

Dołączanie do spotkania (powodzenie)

4

Czas trwania połączenia/spotkania w minutach

30 minut

Partner federacyjny

Microsoft.com

Jest to nazwa organizacji zarejestrowana w usłudze Office 365 przesyłana jako zwykły tekst, co oznacza, że nie jest zaciemniana.

Dane dotyczące użycia NIE zawierają żadnych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania użytkowników.

Zbieranie danych o użyciu jest domyślnie włączona, ale lokalnych, Administratorzy mogą wyłączyć za pomocą ustawienia zasad grupy DisableAutomaticSendTracing na Skype dla firm Server 2015. Wyłączenie to ustawienie ma wpływ na wszystkich użytkowników w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie klienta inicjowanie zasad w programie Skype dla firm Server 2015 .

Użytkownicy końcowi nie można włączyć zbierania danych dotyczących użycia lub wyłączyć.

Dla aplikacji spotkania programu Skype i stron sieci web uruchamianie sprzężenia sposobem sterowania telemetrycznego jest użycie tych zasad:

Ustawianie CsWebServiceConfiguration - MeetingUxEnableTelemetry $True

Tych zasad domyślnie ma wartość FAŁSZ, więc zbioru telemetrycznego jest domyślnie wyłączona.  To ustawienie jest na puli i steruje wszystkich użytkowników łączących się z aplikacji spotkania programu Skype na spotkanie obsługiwane na tym serwerze.

Dane raportowania błędów

Dane raportowania błędów mogą obejmować informacje o wydajności i niezawodności, konfiguracji urządzenia, jakości połączenia sieciowego, kody błędów, dzienniki błędów i wyjątki. Oto konkretne przykłady zbieranych danych raportowania błędów:

Typ danych

Przykład

Kierunek wiadomości

Przychodzące

Stan konwersacji

Bezczynność

Identyfikator wątku konwersacji

AdDO8hsJqilU93hQHC3OZaPR2saEA==

Identyfikator użytkownika

Identyfikator jest wysyłany jako zwykły tekst, który usługa telemetrii miesza przed zapisaniem.

Danych raportowania błędów mogą także zawierać informacje osobiste, takie jak adres IP użytkownika i sesji inicjowania protokół Uniform Resource Identifier (SIP URI). Zobacz programu Skype dla firm zasady zachowania poufności informacji szczegółowy opis co to są zbierane.

Raportowanie błędów wymaga spełnienia dwóch warunków:

  • Ustawienia zasad grupy DisableAutomaticSendTracing być równa False na serwerze lub w Centrum administracyjnym dzierżawy (jest to stan domyślny). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie klienta inicjowanie zasad w programie Skype dla firm Server 2015 .

  • Użytkownicy końcowi pojedynczo wybrać w na karcie Ogólne (kliknij ikonę koła zębatego i okno dialogowe opcji zostanie wyświetlona na karcie Ogólne wyświetlane) w kliencie Skype dla firm.

    Ikona koła zębatego

Pole wyboru dotyczące zbierania danych przez program Skype dla firm w oknie dialogowym Opcje > Ogólne

Dla aplikacji spotkania programu Skype MeetingUxEnableTelemetry steruje także raportowania, błędów, mimo że w przypadku awarii w systemie Windows, ustawienia Watson kontroli przekazywania informacji awarii.  Jak widać w oknie dialogowym klienta stacjonarnego jest brak ustawienia użytkownika dla aplikacji spotkania programu Skype.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie opcji ogólnych.

Aby skonfigurować swoją sieć, możesz zobaczyć Konfigurowanie sieci pod kątem usługi Skype dla firm Online.

Jeśli korzystasz z usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zobacz Konfigurowanie sieci pod kątem usługi Skype dla firm Onlinehttps://support.office.com/article/d21f89b0-3afc-432e-b735-036b2432fdbf?omkt=en-US.

Tematy pokrewne

Program poprawy jakości obsługi klienta
Adresy URL usługi office 365 i zakresy adresów IP

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×