Włączanie lub wyłączanie makr w dokumentach pakietu Office

W niniejszym artykule dotyczącym zabezpieczeń makr wyjaśniono ryzyko związane z włączaniem makr oraz sposób, w jaki Centrum zaufania pakietu Microsoft Office 2007 może pomóc w zmniejszeniu tego ryzyka.

Co nowego w pakiecie Office 2010

Blog pakietu Office

W tym artykule

Co to jest makro i co to jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Włączanie i wyłączanie makr za pomocą Centrum zaufania

W jaki sposób Centrum zaufania pomaga w ochronie użytkownika przed niebezpiecznymi makrami?

Zostało wyświetlone ostrzeżenie zabezpieczeń z pytaniem o włączenie lub wyłączenie makra. Co zrobić?

Co to jest makro i co to jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Zadaniem makr jest automatyzowanie często wykonywanych zadań i wiele makr jest tworzonych przez deweloperów oprogramowania przy użyciu języka VBA. Niektóre makra stanowią jednak potencjalne zagrożenie. Osoba mająca złe intencje może dołączyć do pliku lub dokumentu szkodliwe makro, aby na komputerze użytkownika został umieszczony wirus.

Początek strony

Włączanie i wyłączanie makr za pomocą Centrum zaufania

Ustawienia bezpieczeństwa makr znajdują się w Centrum zaufania. Jeśli jednak użytkownik pracuje w organizacji, administrator systemu mógł zmienić ustawienia domyślne, aby uniemożliwić innym osobom zmianę jakichkolwiek ustawień.

Uwaga : Zmiana ustawień makr w Centrum zaufania powoduje zmiany wyłącznie w obecnie używanym programie pakietu Office. Ustawienia makr nie zostaną zmienione we wszystkich programach pakietu Office.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Access

Access

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli dokumenty, którym ufasz, zawierają niepodpisane makra, możesz je umieścić w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzenia w systemie zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale chcesz otrzymywać alerty zabezpieczeń dotyczące obecności makr. W ten sposób — w zależności od sytuacji — możesz wybrać, kiedy włączyć makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie jest tożsame z opcją Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie. Jedyna różnica polega na tym, że makro podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę może zostać włączone, jeśli użytkownik wcześniej zaufał wydawcy. Jeśli użytkownik nie zaufał wydawcy, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie. W ten sposób można wybrać, czy chce się włączyć podpisane makra, czy zaufać wydawcy. Wszystkie niepodpisane makra zostaną wyłączone bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli dokumenty, którym ufasz, zawierają niepodpisane makra, możesz je umieścić w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzenia w systemie zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale chcesz otrzymywać alerty zabezpieczeń dotyczące obecności makr. W ten sposób — w zależności od sytuacji — możesz wybrać, kiedy włączyć makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie jest tożsame z opcją Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie. Jedyna różnica polega na tym, że makro podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę może zostać włączone, jeśli użytkownik wcześniej zaufał wydawcy. Jeśli użytkownik nie zaufał wydawcy, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie. W ten sposób można wybrać, czy chce się włączyć podpisane makra, czy zaufać wydawcy. Wszystkie niepodpisane makra zostaną wyłączone bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania dostępu programistycznego do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji lub do zezwalania na taki dostęp. Innymi słowy stanowi opcję zabezpieczeń kodu wprowadzanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) oraz modelem obiektowym. To ustawienie należy włączać każdorazowo dla danego użytkownika i aplikacji — domyślnie dostęp jest zablokowany. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie kodu z funkcją autoreplikacji, który może uszkodzić system użytkownika końcowego. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektowego VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Porada : Okno dialogowe ustawień zabezpieczeń makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, która jest udostępniana przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, należy kliknąć przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknąć pozycję Opcje programu Excel. Należy kliknąć pozycję Popularne, a następnie zaznaczyć pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Nie wyświetlaj ostrzeżeń i wyłącz wszystkie makra Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Zostaną wyłączone wszystkie makra oraz wszystkie alerty zabezpieczeń dotyczące makr.

  • Wyświetl ostrzeżenia dla podpisanych makr; wszystkie niepodpisane makra są wyłączone Jest to ustawienie domyślne, tożsame z opcją Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie. Jedyna różnica polega na tym, że makro podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę może zostać włączone, jeśli użytkownik wcześniej zaufał wydawcy. Jeśli użytkownik nie zaufał wydawcy, zostanie wyświetlone powiadomienie. W ten sposób można wybrać, czy włączyć podpisane makra, czy zaufać wydawcy. Wszystkie niepodpisane makra zostaną wyłączone bez powiadomienia.

  • Wyświetl ostrzeżenia dla wszystkich makr Tę opcję należy kliknąć, jeśli makra mają zostać wyłączone, ale alerty zabezpieczeń dotyczące obecności makr mają być wyświetlane. W ten sposób, w zależności od sytuacji, można wybrać, kiedy włączyć makra.

  • Bez sprawdzania bezpieczeństwa makr (niezalecane) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli dokumenty, którym ufasz, zawierają niepodpisane makra, możesz je umieścić w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzenia w systemie zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale chcesz otrzymywać alerty zabezpieczeń dotyczące obecności makr. W ten sposób — w zależności od sytuacji — możesz wybrać, kiedy włączyć makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie jest tożsame z opcją Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie. Jedyna różnica polega na tym, że makro podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę może zostać włączone, jeśli użytkownik wcześniej zaufał wydawcy. Jeśli użytkownik nie zaufał wydawcy, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie. W ten sposób można wybrać, czy chce się włączyć podpisane makra, czy zaufać wydawcy. Wszystkie niepodpisane makra zostaną wyłączone bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania dostępu programistycznego do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji lub do zezwalania na taki dostęp. Innymi słowy stanowi opcję zabezpieczeń kodu wprowadzanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) oraz modelem obiektowym. To ustawienie należy włączać każdorazowo dla danego użytkownika i aplikacji — domyślnie dostęp jest zablokowany. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie kodu z funkcją autoreplikacji, który może uszkodzić system użytkownika końcowego. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektowego VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Porada : Okno dialogowe ustawień zabezpieczeń makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, która jest udostępniana przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, należy kliknąć przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknąć pozycję Opcje programu PowerPoint. Należy kliknąć pozycję Popularne, a następnie zaznaczyć pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli dokumenty, którym ufasz, zawierają niepodpisane makra, możesz je umieścić w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzenia w systemie zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale chcesz otrzymywać alerty zabezpieczeń dotyczące obecności makr. W ten sposób — w zależności od sytuacji — możesz wybrać, kiedy włączyć makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie jest tożsame z opcją Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie. Jedyna różnica polega na tym, że makro podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę może zostać włączone, jeśli użytkownik wcześniej zaufał wydawcy. Jeśli użytkownik nie zaufał wydawcy, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie. W ten sposób można wybrać, czy chce się włączyć podpisane makra, czy zaufać wydawcy. Wszystkie niepodpisane makra zostaną wyłączone bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania dostępu programistycznego do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji lub do zezwalania na taki dostęp. Innymi słowy stanowi opcję zabezpieczeń kodu wprowadzanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) oraz modelem obiektowym. To ustawienie należy włączać każdorazowo dla danego użytkownika i aplikacji — domyślnie dostęp jest zablokowany. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie kodu z funkcją autoreplikacji, który może uszkodzić system użytkownika końcowego. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektowego VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Początek strony

Visio

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli dokumenty, którym ufasz, zawierają niepodpisane makra, możesz je umieścić w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzenia w systemie zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale chcesz otrzymywać alerty zabezpieczeń dotyczące obecności makr. W ten sposób — w zależności od sytuacji — możesz wybrać, kiedy włączyć makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie jest tożsame z opcją Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie. Jedyna różnica polega na tym, że makro podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę może zostać włączone, jeśli użytkownik wcześniej zaufał wydawcy. Jeśli użytkownik nie zaufał wydawcy, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie. W ten sposób można wybrać, czy chce się włączyć podpisane makra, czy zaufać wydawcy. Wszystkie niepodpisane makra zostaną wyłączone bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania dostępu programistycznego do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji lub do zezwalania na taki dostęp. Innymi słowy stanowi opcję zabezpieczeń kodu wprowadzanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) oraz modelem obiektowym. To ustawienie należy włączać każdorazowo dla danego użytkownika i aplikacji — domyślnie dostęp jest zablokowany. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie kodu z funkcją autoreplikacji, który może uszkodzić system użytkownika końcowego. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektowego VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli dokumenty, którym ufasz, zawierają niepodpisane makra, możesz je umieścić w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzenia w systemie zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale chcesz otrzymywać alerty zabezpieczeń dotyczące obecności makr. W ten sposób — w zależności od sytuacji — możesz wybrać, kiedy włączyć makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie jest tożsame z opcją Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie. Jedyna różnica polega na tym, że makro podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę może zostać włączone, jeśli użytkownik wcześniej zaufał wydawcy. Jeśli użytkownik nie zaufał wydawcy, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie. W ten sposób można wybrać, czy chce się włączyć podpisane makra, czy zaufać wydawcy. Wszystkie niepodpisane makra zostaną wyłączone bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie nie jest zalecane, ponieważ naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania dostępu programistycznego do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji lub do zezwalania na taki dostęp. Innymi słowy stanowi opcję zabezpieczeń kodu wprowadzanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) oraz modelem obiektowym. To ustawienie należy włączać każdorazowo dla danego użytkownika i aplikacji — domyślnie dostęp jest zablokowany. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie kodu z funkcją autoreplikacji, który może uszkodzić system użytkownika końcowego. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektowego VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Porada : Okno dialogowe ustawień zabezpieczeń makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, która jest udostępniana przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, należy kliknąć przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknąć pozycję Opcje programu Word. Należy kliknąć pozycję Popularne, a następnie zaznaczyć pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

W jaki sposób Centrum zaufania pomaga w ochronie użytkownika przed niebezpiecznymi makrami?

Przed włączeniem makra w dokumencie Centrum zaufania sprawdza, czy:

 • Makro zostało podpisane przez dewelopera przy użyciu podpis cyfrowy.

 • Podpis cyfrowy jest ważny.

 • Podpis cyfrowy jest aktualny (nie wygasł).

 • Certyfikat skojarzony z podpisem cyfrowym został wydany przez godny zaufania urząd certyfikacji.

 • Deweloper, który podpisał makro, jest zaufany wydawca.

Jeśli Centrum zaufania wykryje problem związany z powyższymi kwestiami, makro zostanie domyślnie wyłączone i pojawi się pasek komunikatów z informacją o potencjalnie niebezpiecznym makrze.

Pasek komunikatów

Aby włączyć makro, należy kliknąć pozycję Opcje na pasku komunikatów. Zostanie otwarte okno dialogowe zabezpieczeń. W następnej sekcji opisano, w jaki sposób podejmować decyzje dotyczące makr i zabezpieczeń.

Uwaga : W programach Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Publisher 2007 alerty zabezpieczeń są wyświetlane w oknach dialogowych, a nie na pasku komunikatów.

Początek strony

Zostało wyświetlone ostrzeżenie zabezpieczeń z pytaniem o włączenie lub wyłączenie makra. Co zrobić?

Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zabezpieczeń, można włączyć makro lub pozostawić je wyłączone. Jeśli jest pewne, że makro pochodzi z zaufanego źródła, można je włączyć.

Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office

Ważne : Jeśli użytkownik wie, że dokument i makro pochodzą z zaufanego źródła oraz mają prawidłowy podpis, i nie chce więcej otrzymywać komunikatów z ostrzeżeniem, to zamiast zmieniać ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne ustawienie zabezpieczeń makr, może kliknąć opcję Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeń. Spowoduje to dodanie wydawcy do listy Zaufani wydawcy w Centrum zaufania. Całe oprogramowanie od tego wydawcy będzie traktowane jako zaufane. Jeśli makro nie ma prawidłowego podpisu, ale użytkownik mu ufa i nie chce być powiadamiany ponownie, zamiast zmieniać ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne ustawienie zabezpieczeń makr, zaleca się przenieść dokument do zaufanej lokalizacji. Dokumenty znajdujące się w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

W zależności od sytuacji w oknie dialogowym zabezpieczeń zostanie opisany zaistniały problem. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe problemy i porady, co należy robić, a czego unikać w poszczególnych przypadkach.

Problem

Porada

Makro nie jest podpisane     Ponieważ makro nie zostało podpisane cyfrowo, nie można zweryfikować tożsamości wydawcy makra. W związku z tym nie można określić, czy makro jest bezpieczne.

Przed włączeniem niepodpisanych makr należy się upewnić, że makro pochodzi z zaufanego źródła. Nawet jeśli makro nie jest włączone, można pracować nad dokumentem.

Podpis makra nie jest zaufany     Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo i podpis jest prawidłowy, ale użytkownik nie określił wydawcy jako zaufanego.

Można bezpośrednio zaufanie wydawcy makr, klikając opcję Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeń. Ta opcja zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy podpis jest prawidłowy. Kliknięcie tej opcji spowoduje dodanie wydawcy do listy zaufanych wydawców w Centrum zaufania.

Podpis makra jest nieprawidłowy    Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo, ale podpis jest nieprawidłowy.

Nie zaleca się włączania makr z nieprawidłowymi podpisami. Jednym z powodów tego, że podpis jest nieprawidłowy, może być zmodyfikowanie podpisu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny.

Ważność podpisu makra wygasła     Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo, ale ważność podpisu wygasła.

Przed włączeniem makr z nieaktualnymi podpisami należy się upewnić, że makro pochodzi z zaufanego źródła. Jeśli ten dokument był używany w przeszłości i nie wystąpiły problemy z zabezpieczeniami, zagrożenie związane z włączeniem makra jest potencjalnie mniejsze.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×