Właściwości bazy danych dla kształtu Kategoria (kategoria Definicja)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Te opcje umożliwiają definiowanie atrybutu rozróżniacza kategorii w tabeli nadrzędnej. Użycie kategorii powoduje utworzenie relacji klucza obcego między tabelą nadrzędną a tabelami podrzędnymi, które połączono z kształtem Kategoria.

Tabele kategorii są podtypami tabel nadrzędnych. Na przykład rekord pracownika (ogólna tabela nadrzędna) może zawierać kolumnę typu stanowiska (rozróżniacz kategorii), natomiast w encjach kategorii mogą znajdować się wartości: inżynier, technik lub administrator.

Jeśli tabela kategorii zawiera wszystkie możliwe podtypy, jest ona traktowana jako kompletna. Jeśli natomiast zawiera tylko niektóre z możliwych podtypów, jest traktowana jako niekompletna.

Brak

Należy wybrać tę opcję, aby rozróżniaczem kategorii był dostępny atrybut. Domyślnie po utworzeniu kategorii żaden atrybut nie jest do niej przypisany jako rozróżniacz.

Ten atrybut

Domyślnie kategoria nie ma zdefiniowanego atrybutu rozróżniacza. Należy go wybrać — w przeciwnym razie nie będzie możliwe zapewnienie poprawności modelu podczas jego tworzenia.

Kategoria jest wykonane

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby kategoria (podtyp tabeli nadrzędnej) była traktowana jako jeden skończony zestaw tabel podrzędnych, z których wszystkie znajdują się w danym modelu.

Jeśli jedna z gałęzi tabeli nadrzędnej jest połączona z tabelą podrzędną, której nie uwzględniono w modelu, należy wyczyścić to pole wyboru.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×